Bij opening Kindcentrum Kameleon boekpresentatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2013 | Gewijzigd op: 26-09-2013
Bij de echte in gebruikneming van Kindcentrum Kamelon* werd vanmiddag, woensdag 25 september 2013 door de auteur zelf, Frits Buijs, het boekje gepresenteerd ‘Moge het in je verdere leven goed gaan’. De ondertitel is ‘88 jaar Basisonderwijs in de Muntel-de Vliert’.

*De eerste schooldag was 22 augustus 2013 j.l. .

Daarmee heeft Buijs, journalist, tekstschrijver en researcher , samen met fotograaf Jan Thijssen en graficus Richard Pijs de historie van een serie van elf kleuter- en lagere scholen in de wijken Muntel en Vliert vastgelegd en tevens ontwikkelingen van dit basisonderwijs uit de jaren 60-70 en 80 geregistreerd. Uiteraard staan er vele onderwijzers, leken, zusters en fraters in vernoemd.
de katholieke historie
Buijs vertelde bij de presentatie dat hij bij zijn werk/onderzoek veel mensen heeft ontmoet.
Maar dat de locatie van twee katholieke scholen zo dicht bij elkaar hem nog het meest was opgevallen Maar dat lag in die tijd [jaren 50] aan de scheiding van parochies..Dat aspect was voor Buijs aanleiding de situtatie op Muntel en Vliert verder te gaan onderzoeken.

-Boven: Aanbieding van het boekje door auteur en initiatiefnemer Frits Buijs aan de voorzitter van Signum Jan Timmers.
-Rechts onder meer oud-montessorileerling Theo Hoogbergen* links  staand voor Jac Biemans van het Stadsarchief.
-Rechts boven: Kinderen van de Kameleon, Daantje, Sterre en Eline vertelden over de wandeling van Willem de Ridder met hun klas 7b. 

foto's © paul kriele, 25 september 2013.

*Voormalig docent/rector Theo Hoogbergen was in de jaren 30 leerling van de Montessori/Fröbelschool in de Muntel.
Voorzitter Jan Timmers van Sigum, die zich zelf geen oud-leerling van de scholen kan noemen, vindt het boekje 'een pracht werk.  Fantastisch. Dit document past goed bij 100 jaar Signum,' aldus Timmers. 'Het is secuur, er zit veel kennis in. Jullie hebben een mooi product afgeleverd.'

Vervolg van de boekpresentatie
Buijs heeft met enkele interviews dit boekje, dat qua lay out erg mooi is uitgevoerd, kracht gegeven. In het rijtje oud-leerlingen komen voor: Fred van der Hoorn [technisch directeur FC Den Bosch], Theo Hoogbergen* [voormalig rector/historicus], verhalenverteller en radiomaker Willem de Ridder [voorheen bewoner van het Taxandriaplein], oud-wethouder en voormalig burgemeester van Emmen Ton Lensen, Paul Kriele [bastionoranje.nl], Jan van den Bersselaar [Boschtion] en trompettist Eric Vloeimans.
Buiten vele archieffoto’s is het meer actuele ondersteunende fotowerk van Jan Thijssen.

De speelplaats van de Kameleon.
foto's © paul kriele, 25 september 2013
Bekend radiomaker en verhalenverteller Willem de Ridder, aan wiens verhalen Frits Buijs zich gelaafd had.


Willem de Ridder heeft  behalve in het boekje, ook een aandeel gekregen in de boekpresentatie met zijn anekdoten over de lagere school bij meester De Baar in de jaren 50. Die schoolmeester heeft me zo geïmponeerd met  zijn verhalen die hij elke schooldag in het laatste kwartier vertelde. Zo maar uit het hoofd. Ik raakte er helemaal door geboeid. Daarom deed ik er alles aan om te blijven zitten. Maar De Baar had dat in de gaten en daardoor ging dat zitten blijven niet door,' sprak De Ridder boeiend. Zodoende had ik geen verhalen meer. Toen ben ik zelf maar verhalen gaan vertellen en later poppenkast gaan spelen, soms voor wel150 kinderen per zitting.  

Daantje, de dochter van Frits Buijs las haar gedicht voor:
Ik ben een ballon
Op weg naar de zon’
Naar mijn verdere leven
Voor taal heb ik een negen
Met dank aan de Kamelon.


Meer over de Kameleon zie artikel dd. Kamelon start half augustus 2013  dd. 5 augustus 2013.


Terug naar boven