€ 7 miljoen voor opknappen+nieuwbouw schoolgebouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-01-2014 | Gewijzigd op: 22-01-2014
De gemeente stelt dit jaar € 7.251.175 beschikbaar voor de nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van schoolgebouwen. Dit sluit aan bij een van de pijlers van de huidige gemeentebegroting: ‘Ruimte voor talent’, die bij goede onderwijshuisvesting heel letterlijk wordt gecreëerd.
De investering is onderdeel van een integraal huisvestingsplan onderwijs, zoals gemeente en schoolbesturen die zijn overeengekomen.

Basisschool ‘t Ven
Basisschool ’t Ven kan vervangende nieuwbouw plegen op de locatie Mimosastraat in wijk ’t Ven in combinatie met kinderopvang, jeugdactiviteitencentrum SJV en bewegingsonderwijs (gymzaal).
Tevens wordt in de Mimosastraat een ‘beweegpark’ aangelegd, waar omwonenden gelegenheid hebben voor sport en spel.
Ds Piersoncollege
Uitbreiding van het Ds Piersoncollege  met een extra verdieping, ter vervanging van verouderde noodlokalen. Een extra gymzaal [zijde Pieter Borstraat] moet het gebrek aan een lokaal voor bewegingsonderwijs oplossen.
Basisschool De Springplank
Renovatie van basisschool De Springplank aan de Hambakendreef. Deze basisschool stamt uit 1972 en is toe aan een grondige opknapbeurt.