Gemeente succesvol in aanpak schoolverzuim

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-12-2008 | Gewijzigd op: 11-12-2008
Wethouder Bart Eigeman is tevreden over de aanpak van het schoolverzuim en  het schoolverlaten, die vijf jaar geleden werd ingezet. Deze aanpak van ‘de lange adem’ boekt effect, aldus de wethouder in een toelichting op het jaarverslag Leerplicht 2007-2008. Onderwijs was tot een van de speerpunten van het College van B&W gemaakt.
Het aantal spijbelaars daalde van 809 naar 758 en het aantal vroegtijdige [voor het eindexamen] schoolverlaters zakte van 1833 maar 1608.
Eigeman: ’Steeds waren in de voorbij jaren de cijfers van schoolverlaten en schoolverzuim stijgende. Dat kwam vooral doordat er steeds scherper werd geregistreerd en ook de bereidheid om dat bij te houden nam toe.
Den Bosch telt bijna 20.000 jongeren tot 18 jaar,die leerplichtig zijn.

Het scheelde ook dat voortaan de bestanden van scholen, aan die van bijv. de Burgerlijke Stand werden gekoppeld. Dat die aanpak, die vrij nieuw was, succes had, lag ook aan het feit dat de opsporingsambtenaren op straat, de BOA’s en de ambtenaren van de leerplichtwet, er bovenop zaten, aldus een trotse wethouder, die daarbij aangeeft dat de zorg zich ook uitstrekt tot buiten het schoolgebouw. Want leerplicht is niet alleen boetes uitschrijven. Er werden ook zorgteams ingezet

Eigeman vertelt nogmaals dat de ‘lange adem-aanpak’ loont. Den Bosch was in maart 2008 de eerste met een convenant ‘Voortijdig schoolverlaten’, dat door gemeente en de scholen [mbo, voortgezet onderwijs] werd ondertekend. In die aanpak staat Den Bosch landelijk model. Dat het werkt bemerk je aan de bereidheid van deelname zowel bij de basisscholen, als de MBO en VMBO, aldus de wethouder
Zelfs een Stedelijk Gymnasium nam deel aan een nauwgezet bijhouden van kortstondige en/of langdurige absenten. Vaak schuilt er achter het spijbelen een persoonlijk probleem. Dan moet je er zo dicht mogelijk op zitten zodat het verzuim niet erger wordt.'
Vanaf het nieuwe schooljaar in 2009/2010 wordt het voor de scholen verplicht verzuim digitaal te melden..

De raad wordt binnenkort over het jaarverslag Leerlplicht en Regionale Meldfunctie geïnformeerd.