Nieuwe uitgaven voor Jeroen Boschjaar 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-03-2014 | Gewijzigd op: 08-09-2015
Voor een succesvol Jheronimus Bosch 500 jaar in 2016zijn nog extra investeringen nodig om bezoekers (van buiten en binnen de stad) te ontvangen en te laten verblijven in de stad, aldus het College in haar besluit van dinsdag 25 maart 2014.
Opvallend in het voorstel is, dat de gemeente toch financieel het project 'The Next Generation' op het terrein van  De Heus/Koudijs steunt.  De voorstellen van B&W zijn verpakt in een raadsvoorstel.

Het stadsbestuur stelt  voor de belangrijke entree van de binnenstad naar het Stedelijk Museum en Het Noordbrabants Museum via de Prins Bernhardstraat, op te knappen. Het laatste deel ondergaat een extra opleving door de Wolvenhoekgarage te verfraaien met gevelgroen, het voorplein van het Noordbrabants Museum krijgt een verbinding met de Waterstraat [doorbraak] naar de aldaar aan te leggen opstapplaats*  Binnendieze.

*Extra opstapplaatsen werd al eerder gemeld in artikel  Wandel en vaarseizoen van 'de Kring' geopend op 1 april a.s. artikel dd. 15 maart 2014.
Behalve de Moriaan, Jeroen Bosch en het  stadhuis, wordt ook het Zwanenbroedershuis extra aangelicht.
Achter in de tuin wordt -zoals eerder gemeld*- een extra opstapplaats voor rondvaartboten aangelegd
.
Ook bij Achter den Doven komt een opstapplaats in de Binnendieze voor bezoekers aan het Jeroen Bosch Art Center.

foto © paul kriele, 25 juli  2013.

En als zgn. structurele maatregelen
Om de binnenstad qua sfeer te versterken krijgen De Moriaan, standbeeld Jeroen Bosch, Stadhuis een aanlichting en komt er een JB- lichtroute door de stad.

Een cultureel project voor de kop van 't Zand dat bakzeil haalde, maar een nieuwe injectie krijgt.
Koudijscomplex.

foto © paul kriele, 25 mei 2011.

Hotspots
Zoals eerder gemeld draagt de gemeente bij aan de verbouwing van het Zwanenbroedershuis [extra optstapplaats] en  komt daar ook een aanlichting ihkv de Jeroen Boschroute. Ook bij Achter den Doven komt een opstapplaats in de Binnendieze voor bezoekers aan het Jeroen Bosch Art Center.
Het terrein van De Heus/Koudijs wordt tot een culturele en creatieve hotspot ontwikkeld tbv de festivallocatie van 'The Next Generation’
Ook in de Waterstraat [links in de hoek] komt een opstapplaats voor rondaartboten. Voor  passagiers is het zodoende gemakkelijker om via een doorbaak op het museumplein bij het museum te komen.

foto © paul kriele, 27 maart 2014. 

Gastvrijheid
Na een trainig zullen de vrijwillige stadsgidsen er opvallend uit gaan zien om de spreekwoordelijke gastvrijheid en gezelligheid van de stad te versterken. 
De toegangsprijs tot evenementen zullen structureel worden verlaagd.
Op het gebied van de kwaliteit van het taxivervoer kan de stad wel een impuls gebruiken. Voor evenementen wil het college maatregelen nemen die de kosten voor evenementen structureel verlagen.
Digitale portal
Het college wil ook digitaal up-to-date zijn omdat men vaak vooraf zich via internet oriënteert.  Hier valt nog veel te winnen. Net als bij het toegang geven tot Wi-Fi in de binnenstad.

Marketing van de stad en relatiebeheer
 Met partijen in de stad wil het college in de aanloop naar 2016 en in 2016, opnieuw een stedelijke marketingcampagne (naast de marketing voor JB500) opzetten, zoals in 2013 met Compleet Cultureel. Gedacht wordt aan nieuwe en structurele arrangementen op gebeid van cultuur en cultuurhistorisch toerisme. 
Dit nationale evenementenjaar wil het gemeentebestuur ook aangrijpen om ook het relatiebeheer met belangrijke bedrijven en hun netwerken, te verbeteren met als doel de stad bekend(er) te maken onder potentiële investeerders.
 


Terug naar boven