Jeroen Boschjaar 2016 voor alle lagen bevolking

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2014 | Gewijzigd op: 02-10-2014
In 2016 -en zelfs in de aanloop er naar toe, in 2015 -zal niemand meer om de festiviteiten rond het Jeroen Bosch jaar 2016 heen kunnen. Dat komt door het veelomvattend en breedschalig programma en ook door enkele kleine accenten die mede te danken zijn aan het comité, dat uit de burgerij is opgestaan toen ‘de organisatie’ te ver af kwam te liggen en in de ogen van buitenstaanders te duur werd.

zie  Bosch500 panel  artikel dd. 8 maart 2014. Speciaal voor Bosschenaren:

Scholieren kunnen- in schoolverband –gratis naar de grote Jeroen Boschexpositie in Het Noordbrabants Museum Bosschenaren tot 18 jaar [met elektronische stikker] hebben gratis toegang.
Voor vrijwilligers komt er nog een aparte regeling en er wordt nog een actie voorbereid voor een bepaalde categorie Bosschenaren om gereduceerd toegang tot het museum te krijgen.

zie ook officiële site van JB500


De twee hoofdepersonen rond de grote Jeroen Boschexpo in 2016. Rechts burgemeester Ton Rombouts die met de idee kwam aandragen en links museumdirecteur Charles de Mooij, die er eerst [tot 2007] niets in een expositie zag...


foto © paul kriele, 1 oktober 2014.


Start expo meteen na carnaval 2016
De Jeroen Boschexpositie start meteen na carnaval 2016. Dat is zodra Knillis begraven is op dinsdag 9 februari 2016 om 00.00 uur.
Op 8 mei 2016 al gaan de werken [van diverse musea] naar het Museo del Prado in Madrid, waar een gelijksoortige expositie wordt gehouden.

Het Noordbrabants Museum is dat jaar dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur en mogelijk zelfs tot ’s nachts geopend. Dat hangt van de drukte af, maar er worden 300.000 bezoekers verwacht. Die drukte wordt elektronisch per minuut bijgehouden en ook gereguleerd. In de ochtenduren is het museum open voor de scholieren.
Oer het aantal werken die naar de stad komen, blijven burgemeester Rombouts die vanmorgen samen met museumdirecteur Charles de Mooij een toelichting op het programma gaf, vaag. Maar het zijn er zeker meer dan tien. Rombouts sprak over ‘veelomvattend en groots’. Den Bosch is alleen daarom het begrip Europees Culturele Hoofdstad waardig.

Ad 'sGravesande projectleider van de stichting JeroenBosch500 en intendant-bestuurder. Matthijs Ilsink  coördinator van het Bosch Research and Conservation Project.
Lian Duif Programmamanager. Marc Eijsink Smeets coördinator
Visioen van de stad.Museumdirecteur De Mooij zag tot 2007 een expositie niet zitten
Directeur Charles de Mooij stipte nog even aan dat Burgemeester Rombouts de grote motor is achter de Jeroen Boschtentoonstelling. Dat zagen wij als museum en de deskundigen [onder wie prof. Jos Koldeweij]niet zitten. Tot 2007. Toen pas kwamen op de idee van de combinatie met een [wat is gaan heten] Onderzoeks -en bewaarproject [BR&CP]. ‘Want kennis is de insteek geweest om met internationale musea te gaan samenwerken.
Maar dat BR&CP moest de stad wel zelf mogelijk maken, aldus De Mooij in het kort de ontstaansgeschiedenis van dat project en de kans op slagen van de bruiklenen voor JeroenBoschwerken,’ zegt De Mooij.

Bosch Research and Conservation Project: Frappante ontdekkingen komen in beeld
Matthijs Ilsink coördinator van het Bosch Research & Conservation Project gaf inzicht in de resultaten, technisch [oude onderschilderingen komen via röntgen en andere technieken te voorschijn], maar ook relationeel. Die kontakten en bezoeken aan internationale musea hebben veel opgeleverd omdat dit project de musea kennis heeft gebracht van de onderzochte werken. Hierdoor bleken zij vervolgens bereid hun Jeroen Boschwerken voor driemaanden in bruikleen te geven. Parallel aan de expositie worden via digitale beelden, die in elk museum zijn gemaakt de markante ontdekkingen van eerste schetsen of verfstrepen onder de nu zichtbare schilderingen in beeld gebracht. Het meeste aansprekelijke voorbeeld was het museum in Venetië, dat drie werken van Bosch aan Het Noordbrabants Museum uitleent als gevolg van de kennisoverdracht, het aanbod van restaureren en de relatie die daar is opgebouwd.
Maar ook musea in Parijs en Philadelphia zijn met hun Boschwerken aan het restaureren gegaan.
Ilsink: ‘Dat alles maakt dat juist daardoor meer schilderijen naar Den Bosch komen.’

Jeroen Bosch een van de eerst bekende portretafbeeldingen van de schilder uit de tijd van Carel van Mander[en] 1548-1606.

Burgemeester streeft naar een economisch sterkere stad
Rombouts legdeuit, dat een stad die in cultuur investeert een klimaat schept voor [jonge] mensen om er te wonen en te werken. Met een JB-expo willen we ook de stad economisch sterker maken voor de langere tijd. Dat was feitelijk ook de missie die aan de Stichting Jeroen Bosch 500 werd meegegeven, aldus Rombouts.

En wat het financiële aspect aangaat die € 8 miljoen, die Den Bosch voor dat jaar heeft gereserveerd, is intussen verdrievoudigd naar € 27 miljoen, dank zij het Rijk [5], de Provincie [5] en de sponsoren [5].

Het programma is te veel omvattend om op te noemen, maar Bosch Parade Bosch Experience worden nog grootser dan voorheen. Ook Bosch Art Game krijgt een reprise.
Peter Greenaway maakt een speelfilm over Jeroen Bosch: zie artikel   Greenaway dd. 29 maart 2012.

Enkele high lights uit het jaarprogramma:
-Onder de 200 programmapunten zit een musical over 'Jeroen en de kluizenaar' met de jeugd, die Albert Verlinde gaat begeleiden,
-een Bosch Requiem met het Groot Omroepkoor en het Concertgebouworkest
-een experienceroute door de stad en publiekspresentaties die in samenwerking met de Efteling worden gerealiseerd. 
-Het hele jaar door zal ’s-Hertogenbosch in 2016 een podium bieden aan bijzondere optredens en presentaties.
-Nanine Linning brengt met haar dansers van Stadttheater Heidelberg de Nederlandse première van een op Jheronimus Bosch geïnspireerde nieuwe choreografie.
-In maart staat het Canadese circusgezelschap Les 7 Doigts de la Main in het Theater aan de Parade met een speciale Bosch-voorstelling in samenwerking met Circo Circolo.
-In april vormt de stad het decor voor een internationale selectie van (ver)beeldende kunst in de buitenexpositie Shine, waar installaties en projectie samenkomen.
-Jeugdige Bossche amateursporters en –acrobaten presenteren zich in samenwerking met Flik-Flak in mei met De Stoet van Bosch en in juni keert de binnenstad terug naar De Wereld van Bosch, vol oude ambachten, kinderspelen, speellieden, spijs & drank.
-Een eindejaarsfeest met vuur rond een grote nagemaakte uil die opgebouwd is uit rieten materiaal, van oude tafels en afgedankte stoelen, gaat het Jeroen Boschjaar 2016 afsluiten.


Terug naar boven