Middel eeuws tafereel/vooruitloop op expo Jeroen Bosch & Oud geld

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-12-2014 | Gewijzigd op: 13-12-2014
Zaterdamiddag13 december 2014 werd rond 14.00 uur op het bordes van het stadhuis een middel eeuws spel opgevoerd waarin oud geld ten tijde van Jeroen Bosch centraal stond.
Ook Bosch zelf was aanwezig. Die gaf uitleg over zijn werken en zijn familie en aanhoorde [aangekondigd door een stadsomroeper] middels een interview door ’de Pers’, hoe deze /onze tijd er uit ziet en welk beroemdheid hij en zijn werken wereldwijd hadden verkregen.

-Boven: Op het bordes van het stadhuis voltrok zich zaterdagmiddag 13 december 2014 een middel eeuws tafereel: Stadsomroeper, Arjan Senden*, belde luid en riep het volk op te luisteren omdat er door Koning Maximiliaan een muntenordonnantie was uitgevaardigd [rechts].

Foto hierboven: vlnr de stadsomroeper Arjan Senden, Jos Holland de timmerman en rechts Vincent Verstappen als de man van 'de Pers'.

foto's © paul kriele, 13 december 2014.

Dit spel was een vooruitloop op de expositie over munten die in de tijd van Jeroen Bosch –vijf eeuwen geleden- gangbaar waren. Ook koning Maximiliaan van Oostenrijk kwam in het verhaal voor, want Maximiliaan had in 1489 -via een muntordonnantie- de geldontwaarding aangekondigd. Het van kracht worden- de geldontwaarding- werd door de spelers ook daadwerkelijk uitgebeeld.

 

Boven: Jeroen Bosch krijgt tot zijn verbazing een eivormig ding aangereikt en beseft niet dat dit een microfoon is. Maar goed ... hij wordt bevraagd over zijn afkomst/familie en zijn werken.
- Rechts: Van de stadsomroeper ontvangt Jeroen Bosch enige stuivers, die toen gangbaar waren.

Jeroen Bosch werd gespeeld door Pim Lonkhuisen.


foto's © paul kriele, 13 december 2014.
 

Na afloop werd ’de pers’ uitgenodigd om over de expositie, die een samenwerking is
van de stichting Jeroen Bosch500, het JB-centrum met de Numismatische Kring Brabant, te worden geïnformeerd.


Ondanks de crisis en de geldontwaarding
graait het volk naar de uitgestrooide 'stuivers'.

 

In de hal van het stadhuis was een kleine expositie van oude munten opgezet. Daar ontving de schepen van de stad –in de persoon –van Jan de Wit- van een 16e eeuwse munt. De Wit fungeerde op dit moment van drukke coalitiebesprekingen als lakei van de toekomstige stadsbestuurders en nam- als verwoed verzamelaar van kranten, de munt gretig aan.
Deze historische gebeurtenis en de expositie is een samenwerking tussen JB500, het Jeroen Boscentrum, de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en Moyses Bosch.


Het moment waarop Jan de Wit als 'de lakei' van de toekomstige bestuurders, die elders in het stadhuis in druk overleg zijn,  een 16e eeuwse munt uit handen van de stadsomroeper, Arjan Senden, die anders voorzitter is van
de Numismatische Kring Brabant
.

Jeroen Bosch werd gespeeld door Pim Lonkhuisen.  

foto' © paul kriele, 13 december 2014.

Behalve de als lakei optredende Jan de Wit ontving ook de timmerman Jos Holland van de voorzitter Arjan Senden ook een munt voor hun inzet.


Terug naar boven