Madrids Museum toont onkunde & is weinig tactvol naar team BRCP

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2016 | Gewijzigd op: 08-02-2016
Film van BRC-project legt zwakke insteek van Museo National El Prado boven water
Na het bekijken van de film van Pieter Huijstee* 'Jheronimus Bosch touched by the devil' komt de conservator van El Prado, mevrouw Pilar Silva Maroto noch  wijs, noch wetenschappelijk over. Deze conservator is de 'gastvrouw' voor het team. Zij toont zich suggestief en nog sterker vooroordelend naar het team van BRC-project.
Silva Maroto:'Jullie hebben niet eens een 'Bosch' in huis'. Je meot wle een goe doog hebben zegt maroto Jullie zien niets eens het verschil tussen Goya en Velazques'.
'Silva Maroto weigerde eerst nog het drieluik 'De Hooiwagen' voor het onderzoeksteam te openen. Silva Maroto: 'Ik zeg altijd nee, als ze mij dat vragen. Voor onderzoek hebben wij het materiaal en wij hebben de [eigen] mensen.'

Conservator Maroto laat ook blijken dat haar  team en dat materiaal voor het laatst voor de Tuin der Lusten is gebruikt 75 jaar geleden. In de jaren 30 vóór de Tweede Wereld oorlog werd dat drieluik gerestaureerd...., zegt zij.

Maar gelukkig komt directeur Gabrieli Finaldi zelf een dag later in beeld en toont zich een wijs man met kennis van zaken, die ook het team bereidwilig tegemoet treedt..
Finaldi vraagt zelfs de bemiddeling van Charles de Mooij om van 'Venetiëe' enkele tekeningen in bruikleen te mogen ontvangen. 'Den Bosch' gaat accoord en biedt Finaldi de hulp aan [daadwerkelijk en financieel] bij de restauratie van de El Prado schilderijen. Nog sympathieker klinkt het uit de mond van de Spaanse directeur dat 'De Lage Landen' indertijd heel belangrijk waren voor Spanje. Zowel door haar geschiedenis als door haar kunst voor panje maar ihb voor Filips II.'  Zo'n uitspraak maakt weer veel goed..

Schilderijen het werk van meerdere familieleden Bosch
Uit de film laat het team ook merken dat ze twijfelt of 'De Hooiwagen' door een en dezelfe persoon is gemaakt. We zien op het schilderij onder meer verfstreken van personen die links en dan weer van iemand die rechtshandig is. Ook wordt vaak de onderlaag door de een getekend en maakt iemand anders in het atelier van de familie Bosch de verflaag af,'aldus de coördinator van het team  Matthijs Ilsink .

*Film van Pieter Huijstee 'Jheronimus Bosch touched by the devil' is dagelijks in de Verkadefabriek te zien. Wat de titel betreft, die is ook veelzeggend naar de Spaanse conservator.....

Aanstaande zaterdag 30 januari 2016 toont VPRO's 'Andere Tijden' een documentaire over de grote Jeroen Boschexpositie van1967. 

De conservator van El Prado toonde zich weing wijs en weinig bereidwillig tegenover het team van
het BRC-project.
Ze wilde aanvankelijk niet eens het drieluik 'de Hooiwagen' voor hen openen
.


Bericht van  31 oktober 2015 Madrids museum erkent conclusies van BRCP-team niet.
Het Bosch Research and Conservation Project, kortweg BRCP, dat vanaf 2007 in een kleine tiental musea in de wereld onderzoek verrichtte naar- onder meer -de authenticiteit van schilderijen van Jeroen Bosch, heeft al een contramine opgeleverd met het beroemde Museo El Prado in Madrid.
Eerst wilde de conservator** van dat Madrileense museum geen medewerking aan het onderzoek verlenen, dan alleen met eigen mensen en met eigen materiaal !
En nu erkent zij** niet dat hun beroemde schilderij ‘De Zeven hoofdzonden’ niet van de hand van Jeroen Bosch zelf is**. Die conclusie trekt het BRCP* onder leiding van de uit Helvoirt afkomstige professor en alom erkende Jeroen Boschkenner, dr. Jos Koldeweij. Het onderzoeksteam heeft zich met name laten leiden door de leeftijd van het houten paneel dat na berekening van de jaarringen dateert van na Bosch' dood. 
Van de andere kant maakt de film duidleijk dat het veel lagen buraucratie kost om in de musea [m.n  het Escorial] binnen te geraken.Het schilderij 'De Zeven Hoofdzonden' in Museo El Prado is niet van Jeroen Bosch zelf, zegt het BRCP*.
 
 
 

De collega van prof. Jos KoIdeweij in het BRCP-project* Matthijs Ilsink, vertelde in Nieuwsuur van zaterdagavond 31 oktober 2015 over deze ontwikkelingen en verwikkelingen.
Madrid erkent vooralsnog de conclusie van het onderzoeksteam niet en zal voorlopig nog het kaartje ‘Origineel van Jeroen Bosch’ aan dit werk blijven hangen, aldus Ilsink.

Ilsink baseert de conclusie op 4 elementen:
-er bestaat een16e eeuwse schriftelijk bron die het schilderij ‘De zeven hoofdzonden’ aan een leerling van Bosch toeschrijft.
-het werk zit vervat in een lijst van populieren hout, terwijl om alle andere Bosch-werken een eiken houten lijst zit
-de infra rood metingen hebben deze conclusie mede bepaald
-het schilderij zelf wijkt af van alle anderen. Daarbij verwijst Ilsink naar de opzet van het BRCP* dat ook als een vergelijkende wetenschap gezien kan worden.
**El Pais
De Haagse [La Haya] correspondent van El Pais wijdt op 1 november 2015 aan deze conclusie van het BRCP een artikel. Ze refereert aan Matthijs Ilsink die ze zaterdagavond in Nieuwsuur heeft gezien. De correspondent  stelt  verbaast te zijn dat er eeuwen over is gedaan om 340 werken van Rembrandt gecatalogiseerd te krijgen en dat nu een BRCP plots kan stellen dat een werk van Jeroen Bosch niet van hem zelf is... ' Het Spaanse Schilderijenkabinet verwerpt [rechaza] deze theorie,' aldus El Pais.
Bosch Research and Conservation Project

-Links: Prof. Jos Koldeweij [r.]
en Matthijs Ilsink van het BRCP.
-Rechts: Prof. Ron Spronk en restaurateur Luuk Hofstede in het Udens
Religieus Museum bij het schilderij Ecce Homo.

Prof. Ron Spronk is bijzonder hoogleraar aan de faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen inzake Jheronimus Bosch.

foto's © paul kriele,
16 maart 2010 en 23 oktober 2013 [r.].

Op 20 november 2015 zal op het filmfestival IDFA een documentaire over het werk van het BRCP en haar conclusies worden vertoond. De NTR doet dat in februari 2016 rond de opening van de grote Jeroen Boschtentoonstelling in Het Noordbrabants Museum. Pieter van Huystee is de maker van de documentaire.

>>>Het onderzoeksproject was in oktober 2014 in Het Noordbrabants Museum actief zie artikel dd. 23 oktober 2013  BRCP

Terug naar boven