Jeroen Boschjaar commercieel ingeluid in Hotel Central

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-11-2015 | Gewijzigd op: 19-11-2015
Golden Tulip hotel Central nam woensdag 18 november n2015 het initiatief om met een korte promotiefilm het Jeroen Boschjaar in te luiden. Dat gebeurde onder meer met de door ‘Ster in uitvoering’ [Rinske van Kasteren] geproduceerde film, waarin dr. Kees van den Oord aan de hand van een aantal Boschwerken het leven, de boodschap en de relikten van Bosch in de stad en diens navolgers [Breughel den Oude en Salvator Dalí] de revue liet passeren.
Centraal in die boodschap staat het goed en het kwaad verbeeld door duivels [met voor het eerst hoorns en een staart en tanden] en engelen die beschermen en het goede bewaren, zo vertelde Kees van den Oord in de film.
Dat goede kun je navolgen door niet aan verleidingen toe te geven en de weg van Christus te volgen, door sober te leven en niet toe te geven aan de zonden, aldus de uitleg van Van den Oord.

De makers van de door Hotel Central geïnitieerde  film 'Dit is Bosch'met  vlnr Rinske van Kasteren [Ster in Uitvoering], Rein de Laat [VVV]en Kees van den Oord. Directeur van Hotel Central bood hen  uit dank een boeket bloemen aan. foto's © paul kriele, 18 november 2015.

Directeur Karin Rademaker presenteerde woensdagmiddag18 november 2015 de film ‘ Dit is Bosch’ in de Jeroen Boschzaal voor 40 geselecteerde gasten, onder wie vertegenwoordigers van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, VVV Jheronimus Bosch Art Center, leden van evenementenbureaus en andere bij het Jeroen Boschjaar betrokken personen en uiteraard de pers.
De film is bedoeld als een korte kennismaking met de Bossche schilder. ‘Als je in de middel eeuwen iets bedenkt, dat na vijf eeuwen nog actueel is, dan ben je wel heel bijzonder,’ sprak Karin Rademaker duidde in haar welkom op de visionair Bosch en betrok daarbij de actuele gebeurtenissen in Parijs en Beiroet. Zij wees op de ’Zeven hoofdzonden’, het tafelschilderij van Bosch. Dat is een trigger waarop ik mij deze avond heb laten inspireren.

Jo Timmermans en VVV-directeur Rein de Laat.

foto © paul kriele, 18 november 2015.

Uiteraard is deze gastvrije ontmoeting een promotie van het 110 jaar bestaande hotel Central dat, wat Jeroen Bosch betreft, zo strategisch is gelegen.
Karin Rademaker die bijna continu bezig is met verbeteringen van de hotelaccommodaties en het restaurant: ‘We vieren dat we al 110 jaar de scepter over dit bedrijf mogen zwaaien en waar wifi wordt aangelegd. Dat is onze visie: de waarden van toen en de normen van nu.
Met deze film willen we op een laagdrempelige manier de Bosschenaren kennis laten maken met Jeroen Bosch en welke boodschap hij ons mee geeft.’

Zoals burgemeester Rombouts het zei:' Dit zijn de voorbeelden van hoe de stad op het komend Jeroen Boschjaar reageert'.
-Rechts:  Boschbier
van Stadsbrouwerij Van Kollenburg.
zie ook brouwerij Kollenburg of Biernet/Kollenburg
-Rechts onder: Floris Verlinden van
Wijn Verlinden uit Nieuwkuijk.  zie ook  de site van
Wijn Verlinden

-
Onder:  Broches en kettinghangers in zilver
en in goud van goudsmid Jos van den Elzen.

Zie ook www.josvandenelzen.nl
 

 


Vervolgens wees Rademaker op de commerciële initiatieven met betrekking tot het Jeroen Boschjaar, zoals bier van Jan Kollenburg, wijn van Verlinden en de zilveren en gouden broches en hangers van de goudsmid Jos van den Elzen. Zie de site www.josvandenelzen.nl
‘Vanaf vandaag begint de sfeer van Bosch uit te dijen,’ zei Rademaker veelzeggend.

De gasten werden onthaald op de lekkerste lollies minituintjes, bonbons en hoorntjes van de chef kok Martijn van de Veewey, die allen op Jeroen Bosch geïnspireerde namen kregen, want ook de keuken van Central staat komend jaar in het teken van Bosch.

Vooruitlopend op het feestjaar 2016 bood Karin Rademaker ter kennismaking met Jeroen Bosch Rombouts een boompje aan.
Rademaker:’De kracht zit in die boom met die groene takken die het leven verbeelden.
Het is dus een symbolisch cadeau aan de stad, dat ook, zoals bij Jeroen Bosch, het goed en het kwaad verbeeldt.
Ik geloof in de kracht van de stad om er een geweldig jaar van te maken.’


Een levenskrachtig boompje als symbolisch bedoeld cadeau aan de stad, 
dat directeur van Hotel Central,
Karin Rademaker via Rombouts aan bood
.

foto © paul kriele,18 november 2015.

Toespraak burgemeester Rombouts
Burgemeester Rombouts haakte met een korte toespraak in op het initiatief van Central, de overbuurman van het stadhuis. In zijn dank aan de familie Rademaker memoreerde de burgemeester wijlen Tonny Rademaker, die'... geregeld met een cadeautje op het stadhuis langs kwam'.
Rombouts: 'Met de titel -“Dit is Bosch” - weten wij allemaal dat hiermee Jheronimus Bosch wordt bedoeld. En ik voeg er aan toe “Dit is Rademaker! Dit is Bourgondisch en gastvrij. Een heel genereus bedrijf, en een heel genereuze familie!'

Daarop richtte Rombouts zich op de voorgeschiedenis van de Jeroen Boschtentoonstelling in Het Noorbrabants Museum die- het zal een jaar of tien geleden zijn - sterk heeft aangezwengeld en gepromoot [..], ook al zagen toen anderen, onder wie museumdirecteur Charles de Mooij daar nog geen heil in. Ik moet toegeven dat ik toen met 30 binnen te halen schilderijen de lat wel erg hoog heb gelegd. Nu komen er 20 van die 30 naar Den Bosch..’

-Links: chef-kok van Central Martijn van de
Veewey, die de lekkernijen [boven] had gemaakt.

foto's © paul kriele, 18 november 2015.
Burgemeester Rombouts in gesprek met de bedrijfsleider van Central [l.] Sander Smeets,
directeur Karin Rademaker en
Susanne van Iersel
van de gemeentelijke afdeling Communcatie.
-Links: Jan-Willem van den Akker en Caroline Lichtenberg van dichtbij .nl. Beiden zijn in Van den Akkers nieuwe bedrijf 'Media Presentaties'
een samenwerking aan gegaan. Caroline
fotografeert voor de rubriek Tout  's-Hertogenbosch. 

 zie ook Mediapresentaties

De burgemeester kon het niet laten, maar bleef voorzichtig over de conclusie van het Bosch Research and Conservation Project dat twee werken van Bosch als niet authentiek kwalificeerde… Hier staat David tegenover Goliath daarmee duidend op Den Bosch en Madrid. Ik zeg er wijselijk maar niets over. Want we moeten de bruiklenen niet in gevaar brengen.
Maar ik geloof wel dat ze daar in Madrid wel erg ontsteld over de conclusies waren.'

Na deze toespraken en het vertonen van de film ‘Dit is Bosch’, die als cadeau aan de stad, vanaf 20 november in Central is te zien, was er een geanimeerde receptie, ofwel een aangeklede borrel met lekkernijen van chef kok Martijn van de Veewey.


Terug naar boven