Jeroen Bosch: Perspresentatie jaarprogramma 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-12-2015 | Gewijzigd op: 03-12-2015
Woensdagmiddag 2 december 2015 hielden de schakelfiguren van het Jeroen Boschjaar een perspresentatie.
Dat begon in de Oranjegalerij van het stadhuis. Daar bood burgemeester Ton Rombouts de gasten een lunch aan met aansluitend een korte toespraak over het Jeroen Boschjaar en de voorbereidingen.
Daaropvolgend vond er een ceremoniële, ofwel marketing-start, plaats van het Jeroen Boschjaar. Rombouts, die al in het stadhuis was omringd door leerlingen van de Jeroen Boschschool uit Hintham, onthulde vier banieren, die aan de gevel van het stadhuis waren opgehangen ter promotie van het Jeroen Boschjaar.  Elk bevat een cijfer uit het jaartal 2016.


 


-Boven: Het moment waarop burgemeester Rombouts met twee kleine Jeroen Boschfiguren de banieren aan de gevel van het stadhuis onthult.
-Rechts: De persbijeenkomst in de Oranjegalerij van het Stadhuis. Rombouts werd geëscorteerd door een grote en twee kleine Jeroen Boschfiguren.
Op de trap in het stadhuis zaten zeker 40 leerlingen van de Jeroen Boschschool uit Hintham die de binnenkomende de gasten enthousiast welkom heetten.

foto 's © paul kriele,  2 december 2015.

-Links boven: De schooljeugd van de Jeroen
Boschschool uit  Hintham, die op de trappen van het stadhuis de pers gillend verwelkomde.
-Links en boven: Het publiek dat de
onthulling van de Jeroen Boschbanieren
aan de gevel van het stadhuis gade sloeg
.

foto's © paul kriele, 2 december 2015.
 


Vervolgens ging 'de pers' met de elektrobus naar het TheateradParade, waar een meer inhoudelijke toelichting werd gegeven over de belangrijkste programmaonderdelen.

Aan het woord kwam onder meer museumdirecteur Charles de Mooij, die op een vraag van de pers 'Hoeveel bezoekers hij op de Jeroen Boschexpositie verwacht. De Mooij gaf als schatting aan: circa 250.000 bezoekers. Waarop burgemeester Rombouts toelichtte dat Den Bosch in het jaarlijkse bezoekersaantal -evenals andere steden- is gezakt van 5 naar een kleine 3 miljoen bezoekers. Maar dat er in 2016 weer extra 1 miljoen bezoekers naar de stad komen.
Rombouts vergeleek de verwachting voor Het Noordbrabants Museum met de aantallen die het Rotterdamse Boymans van Beuningen in 2004 met de Jeroen Bosch expositie trok. Dat waren er 251.000. Naar het Noordbrabants Museum in de Bethaniëstraat kwamen in1967: 267.000 bezoekers.
Na 2016 heb je dan als stad ook nog een na-effect met in 2017 400.000 en in 2018 300..000 extra bezoekers,' aldus de burgemeester. 

Charles de Mooij, directeur van
Het Noordbrabants Museum.

De Mooij: 'Dit wordt voor een ieder de enige kans om ooit zoveel Boschwerken bijeen te  kunnen zien.
Vanwege de verwachte drukte hebben we al veel  technische faciliteiten aangebracht, ' aldus De Mooij die
in januari /februari 2016 de eerste grote Jeroen Boschwerken verwacht.

Directeur Stedelijk
Museum René Pingen.

 

Stedelijk Museumdirecteur René Pingen sprak over de moderne versie, die kunstenaars-geïnspireerd door Jeroen Bosch- in dit herdenkingsjaar gaan inbrengen. Met name noemde Pingen de expositie van Jeroen Kooijmans[*Schijndel,1967]  met The Fish Pond Song. Dat is een ruimtelijk parcours [videoluik] dat ondersteund wordt door  23 beamers en de beleving van de Kooijmans bevat vanaf de 'Tuin der Lusten' naar onze tijd , waaronder zelfs 9/11. 
Kooijmans woonde bij de aanslag op de Twin Towers vlak in de buurt en zag het gebeuren.


-Ad 's Gravesande van de stichting Jeroen Bosch 500, gaf inzage in de samenwerking met Theaterfestival Boulevard. Het resulaat daarvan belichtte festivaldirecteur Viktorien van Hulst. 

Exklusief voor de pers belichtte Van Hulst drie hoogtepunten uit het programma van zomer 2016. Het zijn ook op Bosch geïnspireerde projecten: onder meer de première van Laika,dat tevens de openingsvoorstelling is en een voorstelling gebaseerd op het Hellelandschap van Jeroen Bosch. Ook noemde zij de première van Compagnie Marie Chouinard.

-Programmamanager  Lian Duif legde de nadruk op de wandeling op 27 meter hoogte langs de boogbeelden van de Sint Jan en zij noemde Bosch Experience. Onder die noemer valt een beeldenroute [speurtocht naar dieren als invulling van de Tuin der Lusten], een thematische vaarroute op de Binnendieze [o.a.door het Hellegat met beamerprojectie vanaf de rondvaartboot...] en een lichtshow op de Markt [idee en productie De Efteling].
Deze lichtshow van 12 minuten speelt zich vanaf 4 maart 2016  elke avond bij het schemerdonker af op  panden rond de Markt.  
Programmamanager Lian Duif.
 

-Frans Ellenbroek, directeur van het Natuurmuseum Brabant in Tilburg gaf een korte uitleg hoe dit museum de vele dieren uit de Tuin der Lusten gaat belichten in de expositie 'De dieren van Jeroen Bosch'.
 Ellenbroek vertegenwoordigde met zijn inbreng het project 'De Grand Tour'dat samen met collegae Brabantse musea  [Den Bosch, Eindhoven, Breda]  en Tilburg [ www.natuurmuseumbrabant.nl ] of www.bosch500grandtour.nl wordt opgezet.

Marc Eysink Smeets coördinator van het Stadsluik.  

Marc Eysink Smeets wees op de samenwerking tussen cultuur historische groepen,amateurs, vrijwilligers, die soms in samenwerking met professionele kunstenaars optrekken. Bosch Open Expo, Fanfari Bombari, De stoet van Bosch, Bosch Beest, Bosch Parade, De wereld van Bosch, die zijn samen goed voor meer dan 2.000 vrijwilligers en professionals die een creatieve bijdrage leveren aan het programma.

Perspresentatie in TheateradParade
vlnr Ad 's Gravesande, Charles de Mooij, Marc Eysink Smeets, Lian Duif & burgemeester Ton Rombouts.

Na afloop kreeg eenieder het kleine programmaboekje mee naar huis. Dat is overzichtelijk ingedeeld en geeft een inkijk in de 90 activiteiten die in 2016 plaatsvinden. Het evenement Jeroen Bosch500 heeft intussen als Nationaal Evenement een landelijke erkenning gekregen, aldus Rombouts,
Maar het kreeg ook de handtekeningen van de Spaanse premier en van -toentertijd- de Nederlandse  premier Jan Peter Balkenden die daarmee in dit project een samenwerking beklonken.

's Avonds werdi n TheateradParade onder de noemer 'Welkom Thuis Jheronimus' voor een breder publiek een presentatie van het programma voor 2016  gegeven.

>>Zie ook www.jeroenbosch500.nl of dezelfde site:  www.bosch500.nl of  HetNoordbrabants Museum.nl

Terug naar boven