Jheronimus, de wegen naar hemel en hel [auteur Gary Schwartz]

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2016 | Gewijzigd op: 11-02-2016
Woensdagmiddag 10 februari 2016 werd in het Jheronimus Bosch Art Centre bij gastheer Jo Timmermans het album e ten doop gehouden: Jheronimus, de wegen naar hemel en hel'. Auteur Gary Schwartz presenteerde met een boeiende inleiding dit boek van Fontaine Uitgevers.
Volgens Schwartz terugblik naar de opzet van dit album toont het de complete werken van Jeroen Bosch, biedt het de laatste inzichten naar leven en werk van Bosch en blijft het tot en met de laatste pagina voor een breed publiek boeiend en toegankelijk.

Het is zo actueel, ook al verliep de productie in zulk een krote tijd,dat nog net de ontdekking van het BRCP van de autenticiteit van de H. Antonius uit het Nelson Atkins Museum of Art [Kansas] door de drukkerij ingevoegd kon worden. 

-Boven: Het echtpaar Gary en Loekie Schwartz.
Loekie hielp haar echtgenoot Gary
met de vertaling vanuit het Engels. 
Gary is in 1940 geboren in Brooklyn en studeerde in NewYork en aan de Johns Hopkins University, maar is vanaf 1965 woonachtig in Nederland.
Maar de kunsthistoricus schreef zijn boek in het Engels..

-Links: Burgemeester Ton Rombouts 
ontving tussen de bedrijven door
[ontvangst internationale pers] het eerste exemplaar
.

foto 's © paul kriele,10 februari 2016.

In zijn toelichting zei de auteur dat '... voor u allen heb ik dit boek geschreven om uw nieuwsgierigheid   - zonder eigen jargon - te bevredigen.Daarbij ben ik bij dit project geholpen door mijn steun en toeverlaat en mijn liefde in mijn leven. Het is niet zo dat ik u een geheim van Jeroen Bosch ga verklaren, maar ik geef wel een zinnige verklaring voor zijn wonderlijke kunst.
Jeroen Bosch was een toegewijde vertolker van de Christelijke leer van zijn tijd. En die leer was een tijdelijke verschijning, die door de eeuwigheid gevolgd zou worden. Het lag verder aan de mens of dat de hemel of de hel zou zijn.'

Daarna ging Schwartz nader in op het leven en werk van Bosch en gaf ook een inzicht in de stamboom en de relaties van de Bossche schilder. Bosch was door zijn tonsuur een geestelijke en een exorcist [duiveluitdrijver].
Bosch' grootvader van de zijde van Bosch' vrouw, Aleid van de Meervenne, Rutger van Arkel, was een bloedverwant van Reinier van Arkel, de stichter van het instituut in de Hinthamerstraat.  Bosch had een enorme band met de stad.'

Via een denkbeeldige wandeling, gezien vanaf de Markt naar de Antoniuskapel, gaf de auteur een inkijk in de status en verbanden van Bosch met de stad, eindigend bij de Antonius kapel. 'Die H. Antonius speelde nog meer dan in zijn bekende werken tot uiting komt, een grote rol in het leven van Bosch. Er moeten taltijke schilderijen met een Antonius over Europa zijn verspreid geraakt. Vaak als altaarstuk,' aldus de auteur .
In een verkalring over Bosch' naam stelt Schwartz dat Bosch beroemder werd dan de stad zelf.

Dat was een bruggetje naar burgemeester Ton Rombouts, die door de auteur geprezen werd om zijn inzicht en inzet om in de stad een dergelijk grote expositie op te doen zetten. 'Rombouts heeft een geweldige ondersteuning gegeven aan alles rondom Jeroen Bosch. Daardoor kon ook het onderzoeksproject BRCP aan de slag gaan. De resultaten zullen we binnenkort in een tweedelige uitgave kunnen vernemen.
Het samengaan van de elementen, gemeente, JB500 en het BRCP is uniek in deze wereld,' sprak Gay Schwartz tot slot: 'Daarbij is mijn boek maar een bijkomend effect....'.Terug naar boven