Huldiging met borrel/hapjes, toespraak Rombouts aan gastvrouwen/heren

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2016 | Gewijzigd op: 15-05-2016
Uiteindelijk kwamen op Blue Saturday, zoals de huldigingsdag voor de 350 vrijwillig[st]ers werd betiteld, rond 15.45 uur een paar honderd gastvrouwen en gastheren tezamen op de Parade, waar ze even daarvoor blauwe ballonnen hadden opgelaten voor het kantoor van Ster in Uitvoering.
Deze vrijwilligers hebben in de afgelopen drie maanden de binnenstad bezoekers verwelkomd en eventueel van informatie voorzien. Met de afloop van de Jeroen Bosch expositie is hun inzet niet beëindigd. De gemeente gaat geld reserveren om dit succesvol pr-project voor de stad  voort te zetten.

Een welkom onthaal in de VIP- tent van
Jazz in Duke Town op de Parade aan een
paar honderd gastvrouwen/heren van JB500.


foto © paul kriele, 14 mei 2016.

In de VIP-tent werden ze verwelkomd en onthaald op een borrel en hapjes, die verzorgd werden door de Paradezaken met Bernard Kuenen en de Van de Groenendaals. 

Rond half vijf werden de gastvrouwen/heren toegesproken door burgemeetser Rombouts, VVV directeur Rein de Laat
en wethouder Huib van Olden.

Een feestelijk eerbetoon door burgemeester Rombouts, VVV directeur Rein de Laat en wethouder Huib van Olden.
voor de paar honderd gastvrouwen/heren van JB500.

foto's © paul kriele, 14 mei 2016.

Als eerste sprak VVV-directeur Rein de Laat die het gastvrouwen/herenproject het mooiste project noemde uit zijn loopbaan in Den Bosch. 'Ik sta  daar waar ik moet staan,' aldus De Laat, die sprak vanaf de Parade met in het zicht een volle VIP-tent met vrijwilligers. 'Ik kijk tegen jullie op. Het is nu borretijd, maar het is nog lang niet voorbij. De Laat die met Charles de Mooij had gesproken, kon alle vrijwilligers twee vrijkaartjes per persoon aanbieden voor de volgende twee tentoonstellingen in Het Noordbrabants Museum.

Lian Duif projectmanager bij JB500 sprak in één woord over 'fatastisch' toen zij over de inzet van de gastvrouwen/jheren had. Jullie hebben keihard gewerkt. 
Maar we zitten wat het Jeroen Boschjaar betreft pas op de helt . Er komen nog  50 activiteiten waaronder exposities met oude meesters,  Bosch by Night, die al 10.000 bezoekers op de been heeft gebracht.

Burgemeester Ton Rombouts
: 'Jullie hebben de stad een geweldige pr bezorgd. De media hebben breeduit over onze gastvrijheid geschreven.
Maar ook noemde de burgemeester Charles de Mooij,  Bernard Kuenen en Peter  en Otto van den Groenendaal. Zij hebben geen 40%, geen 80 %, maar 100 % meer omzet gedraaid en dan nog klagen dat ze zo hard moesten werken..
Ik zal jullie bijpraten na een rondje dat ik gisteren maakte  langs de ambassades van de landen waar de Boschschilderijen vandaan kwamen:
Madrid: De Hooiwagen staat weer op stal
Parijs: het Narrenschip ligt voor anker..
Rotterdam daar klonk het wat moeizaam, De landloper heeft zijn bed &breakfast in Den Bosch beter gevonden..


Burgemeester Ton Rombouts verder:  Een half jaar geleden hadden de schilderijen heimwee naar Den Bosch Nu is het omgekeerd en heeft Den Bosch heimwee naar de schilderijen.. We gaan proberen spoedig een van die stukken terug naar Den Bosch te halen. In ieder geval willen we voor de eerste tien jaar een programma maken dat voortborduurt op de gastvrije uitstraling van de stad.
Jullie hebben de stad en het gastvrije gezicht van Den Bosch meer kleur gegeven
,' aldus Rombouts die met Rinske van Kasteren, wethouder Van Olden en Rein de Laat met rode JB-wijn proostte op dit succes.

Terug naar boven