Herdenking ‘Uitgevaren’ Jeroen Bosch uit Sint Jan 500 jaar geleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-08-2016 | Gewijzigd op: 10-08-2016
De celebrant Antoine Bodar omschreef de eucharistievering  in de Sint Jan als herdenking aan:het   ‘Uitvaren van Jeroen Bosch door de Noorderpoort op 9 augustus 2016 500 jaar geleden*'. 

*   Gedenksteen aan Jeroen Bosch' uitvaart
** Aanwezigen.

-Links: De eucharistieviering ter nagedachtenis aan Jheronimus Bosch die 500 jaar geleden-
op 9 augustus 1516- de Sint Jan via de
Noorderpoort werd uitgedragen.-Links onder: Begroeting door de regerend proost der Zwanenbroeders Karel Noordzij [l. ]van het echtpaar Ton en Marijke Rombouts.

-Onder: De Sint Jan was nagenoeg helemaal
bezet.

foto's © paul kriele, 7 augustus 2016.

In een volle St. Jan werd zondagmorgen 7 augustus 2016 een eucharistieviering gehouden. In de dienst, die op verzoek van de stichting Jheronimus Bosch 500 plaatsvond, was een grote deputatie aanwezig van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap [De Zwanenbroeders] olv de regerend proost Karel Noordzij. Immers Jeroen Bosch was gezworen lid van die aloude Broederschap.

De celebrant Antoine Bodar droeg een kazuifel
met daarop het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch
.

foto © marjo van de peppel, 7 augustus 2016.

De mis werd opgeluisterd door het ensemble Capella Pratensis, dat liederen zong uit Missa Cum jocundidate.
De Bossche priester Antoine Bodar verwees in zijn lange preek naar Jeroen Bosch met zijn aardse, helse en hemelse taferelen en welke betekenis zij voor de mensheid hebben gehad en nog hebben.

-Links: Ensemble Capella Pratensis die de
Mis opluisterde[Missa Cum jocundidate] . 
-Onder: Een volle Sint Janskathedraal met na aflloop
de genodigden die zich in de luidpoort verzamelden
om naar de Markt te gaan voor een groepsfoto
.

foto's © paul kriele , 7 augustus 2016.
 

De preek van Antoine Bodar: ‘ Wij leven in een wereld van angst. Door de dreiging van een terroristische aanslag kunnen we het heil van God verliezen. In de tijd van Bosch was die angst niet minder, maar het geloof was groot,' sprak Bodar.' Wij leven in een tijd van relativering van alles, dus ook van het geloof. We komen om in geestelijke armoede, terwijl we materieel rijk zijn.
Wat valt ons nu te doen,' eindigde Bodar zijn diepzinnige preek: ‘Waakzaam zijn en vertrouwen op God. Denk dat elke dag je laatste is, dan kun je blij zijn met elk uur.
In de nagedachtenis aan Jeroen Bosch met zijn aarde helse en hemelse taferelen, is die rust met God geenszins verstoord.'

Na de bijna anderhalf uur durende mis toog het gezelschap naar de Markt om bij het beeld van Jeroen Bosch een groepsfoto te maken met de leden van de Zwanenbroeders en de stichting Jeroen Bosch 500 [bestuur] en burgemeester Ton Rombouts.

Markt bij beeld van Jeroen Bosch
-Rechts boven: de proosten van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap olv de regerend proost Karel Noordzij [midden bovenin]. en Peter van Meeuwen [rechts voor] en Ruud Jurgens [rechts achter].

-Boven: Het bestuur van de stichting Jheronimus Bosch500 met Karel Noordzij regerend proost  van de Zwanenbroeders[2ev.l.] en burgemeester Ton Rombouts.
Links Ad 's Gravesande  en rechts museumdirecteur 
Charles de Mooij en 2e v. r.Paul van der Eerden.

-Rechts: Het publiek slaat  het maken van de groepsfoto gade
.

foto's © paul krieel, 7 augustus 2017.

*De bloemenkrans die voor het beeld ligt, is  vanuit  de Bossche tehuizen gemaakt voor Bosch Parade 2016.
Deze kronen vormen het getal   '500'  en is een eerbetoon aan Bosch, een project van de kunstenares Monique van den Boomen.

Zie ook bericht van 5 augustus 2016: Requiemmis en groepsfoto

* Gedenksteen in Noorderportaal : Ze artikel dd. 16 januari 2016 Gedenksteen Jeroen Bosch. met als tekst:
' Vanuit deze kerk werd op 9 augustus 1516 uitgevaren Jheronimus van Aken. Bijgenaamd Bosch'.
**Onder de aanwezigen waren, naast illustere heren van gemeente, Zwanenbroeders en de stichting JB50, 
onder meer Herman Lerou, Antoine Jacobs, Maurice Ackermans, oud president van de sociëeteit Amicitia/De Zwarte Arend, oude-minister Klaas de Vries [PvdA], oud-wethouder Geert Snijders, oud -rector Ans Buijs, museumdirecteur Charles de Mooij en Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught met zijn echtgenote.

Opmerkingen
Zwarte hoofddoek en sluier [mantilla] tot Tweede
Vaticaans Concilie verplicht voor vrouwen de kerkelijke diensten.


foto  ©
http://meestercarlo.skynetblogs.be/tag/mantilla

Aan het meezingen van de aanwezige[n]  [gelovigen] viel op te maken dat de betrokkenheid bij deze eucharistieviering tamelijk groot was. Met name tijdens het  credo werd en masse meegezongen.
Wat ook opviel -en in tijden door ons niet meer was waargenomen-  dat er zeker een  4 à 5 tal personen waren die voor de communie uitreikende Antoine Bodar, neerknielden en hun tong uitstaken om de hostie te  ontvangen. Dat is zeker vóór het Tweede Vaticaans Concilie [1964-1969] geweest dat dit algemeen gebruikelijk was. ..Het was tot die tijd overigens een verplichting...
Opmerkelijk was ook dat er een drietal dames waren die in het zwart waren gekleed, compleet met een zwarte sluier en zarte mantilla.. 


Terug naar boven