Rombouts opent exposities in Reinier van Arkel

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2016 | Gewijzigd op: 08-09-2016
In Reinier van Arkel in de Hinthamerstraat opende burgemeester Ton Rombouts donderdagmorgen 8 september 2016 een van de drie exposities die in het kader van het Jeroen Boschjaar aldaar worden gehouden:
de tentoonstelling van de Verwenzorg [initiatief van Joke Zwanikken], die opende Rombouts in de refter waar werkstukken  van cliënten en medewerkers van Reinier van Arkel zijn uitgestald.
Elders in het gebouw van Reinier van Arkel [ ingang Bethaniëstraat] bevinden zich de expo’s ‘Vijf eeuwen psychiatrie' en ‘Waanzinnige sier’.

Burgemeester Rombouts wilde speciaal vandaag
-een nogal drukke dag in zijn agenda- de exposities in Reinier van Arkel openen. Rombouys: 'Ze staan in het teken van Jeroen Bosch, maar de kunstenaars [cliënten van Reinier van Arkel en medewerkenden] laten ons door een andere bril naar deze wereld van angst  en hoop kijken.'

Links Lid van de Raad van Bestuur van 'Reinier' Marie-Louise van der Kruis
en middenin Joke Zwanikken van de Verwenzorg.

 
De refter van Reinier ,waar een van de 
exposities 'Geinspireerd op
Jeroen Bosch'  van de Verwenzorg, wordt gehouden.


foto's © paul kriele, 8 september 2016.

'Meteen al kwam de vraag naar voren of Bosch ook een vorm van krankzinnigheid had. Maar daar had in 1966 in zijn voordracht voor het Psychiatrisch Analytisch Genootschap prof. Zwanikken al duidelijkheid over gegeven: ‘Er is geen relatie-of iets in die geest- tussen Jeroen Bosch en Reinier van Arkel, aldus het lid vande Raad van Bestuur MarieLouise van der Kruis.
In haar welkom sprak Marie-Louise van der Kruis over dit initiatief om in het Jeroen Boschjaar met deze tentoonstellingen aan te sluiten op dit herdenkingsjaar.
Aan kustenaars is gevraagd een relatie uit te beelden tussen Reinier van Arkel en Jeroen Bosch, te denken valt aan gezondheidszorg en ziekte. Als tweede uitgangspunt is de mythe rond Dymphia, de patrones van de Geestelijke Gezondheidszorg opgepakt, sprak Van der Kruis die tot slot Joke Zwanikken van de Verwenzorg noemt. Aan haar werd gevraagd om kunst in relatie tot gezondheidszorg, een algemeen bekend initiatief van Joke, in een tentoonstelling weer te geven met als opdracht laat de cliënten en medewerkers zich doen inspireren door Jeroen Bosch.’
Daarop sprong Joke in deze voordacht tussenbeid door aan te geven dat ‘..het beeldmerk van de Verwenzorg - de kers –ook door Jeroen Bosch op zijn schilderijen werd gebruikt..’.
De derde expositie is de ‘Waanzinnige Sier’. Onder die noemer zijn foto’s van Marjanne Sterk te zien van werkstukken van ‘Het Haarlemmer Sieraden collectief .

Rechts het kunstwerk van de dochter van
Annelies Aarts die op de foto hierboven van
burgemeester Rombouts de eerste prijs in ontvangst nam
.

Na het welkom kwam burgemeester Rombouts aan het woord en benadrukte dat, ondanks het advies van zijn secretaresse, hij toch beslist had op deze drukke dag de exposities te komen openen. Van Reinier van Arkel ontving de burgemeester twee keramische potjes van eigen maaksel, want RvA produceert ook serviezen!

Rombouts: ‘ Ik ben toch gekomen omdat ik hier graag kom en ik weet dat de cliënten met hun kunst ons ook met een andere bril naar de wereld doen kijken. Mijn aanwezigheid benadrukt dat nog eens,' aldus Rombouts die Guus Meeuwis aanhaalde met zijn lied over: ‘Geen angst, maar hoop..’

-Boven: Joke Zwanikken van de Verwenzorg ontving van Rombouts een cadeautje 'Een beetje Bosch'.
'Rechts:  Het drieluik dat door een groot aantal cliënten en medewerkers wordt gemaakt en nog steeds groeit.

Rechts: Er staat zelfs een pokeman mannetje top
..

foto's  © paul kriele,  8 septemver 2016.

Vervolgens werden er prijzen uitgereikt, ondermeer voor de inzendingen van de expo Verwenzorg [Geïnspireerd door Jeroen Bosch] aan Annelies Aarts en partner de ouders  van de maakster van het kunstwerk met een spiegel, waarin taferelen van Jeroen Bosch verwerkt zijn.
Ook aan de kinderen van De Zwengel, die niet aanwezig konden zijn, werd een [tweede] prijs toegekend die door Rombouts aan waarneemster van de Zwengel, Joke Zwanikken in ontvangst werd genomen.
Hierna gingen de genodigden en de overige aanwezigen de exposities bekijken.

Een bijzonder, maar ook treffend
groepswerkstuk van de Crea-groep Plein Oost
.

foto © paul kriel, 8 september 2016.Terug naar boven