JB- erepenning voor betrokkenen bij boek & expo Bossche munt

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-09-2016 | Gewijzigd op: 17-09-2016
Woensdagmiddag 14 september 2016 ontvingen in het Jheronimus Bosch Art Center de medewerkenden aan de tentoonstelling van de Numismatische Kring Brabant [NKB] en van het boek ‘Jeroen en het geld van toen’* een zilveren Jeroen Boschpenning. Met enkele korte toespraken door de voorzitter van de NKB Arjan Senden, werden van elke zijn/haar specifieke verdienste  genoemd.

Uitreiking door de Numismatische Kring
Brabant [NKB] van de zilveren Jeroen Bosch
erepenning. De penning  werd aan de betrokkenen bij de expositie van de
NKB en het JBACenter én bij het boek 'Jeroen
en het geld van toen' uitgereikt.


foto © paul kriele, 14 september 2016.

Tot de gelauwerden behoren medailleur, ofwel stempelsnijder Lei Lennaerts, Ellie en Nik de Vries, Jos Holland [door ziekte verhinderd], Ed en Marijke Hoffman [door ziekte verhinderd], secretaris van de NKB Geertje de Kort, Jan Blok [verhinderd], die allen ook co- auteur waren van het boek ‘Jeroen en het geld van toen’. Lei heeft naast een artikel over de officiële herdenkingspenning, zelf de munt gegraveerd.
Voorzitter Arjan Sender prees ieder bij zijn loftuitingen om zijn/haar kwaliteiten en inzet en reikte elk de zilveren penning – met van elke ontvanger diens gegraveerde naam erop- en het bijbehorend certificaat uit. In zijn toespraak en in die van Jo Timmermans werden het succes van deze expositie genoemd, die dankzij ‘vereende krachten tot stand is gekomen’. Timmermans dankte ook specifiek de gemeente en de Stichting Jeroen Bosch500.

De zilveren Jeroen Boschpenning, die voor elk ook zijn/ haar naam bevat.

ontwerp © graveur Lei Lennaerts.

De expositie en met name de penning hebben bij hun respectievelijke bezoeken ook koning Willem Alexander [op 12 februari 2016] en onlangs prof. mr. Pieter van Vollenhove bereikt.
Wethouder Huib van Olden toonde zich blij dat ‘…er ook mensen zijn die ook de kleinere onderdelen van het leven van toen er uit weten te lichten. Wie heeft er nu geen munten verzameld? Dankzij hen gaat het muntwezen weer leven,’sprak de wethouder die uitkeek naar een volgend project op dit gebied.
Kopie van de muntordonnantie van 1489

Cadeau aan de gemeente van de NKB. 
Door de grote afmetingen [een kopie van een perkamenten rol] ontstond er even een ludiek moment, zoals dat vaak bij wethouder Van Olden gebeurt, om 'dat ding' in zijn volle lengte te kunnen laten zien. Links kabinetchef  Jan de Wit
.

 
Voorzitter van de Numismatische Kring Brabant
Arjan Sender en rechts de secretaris Geertje de Kort overhandigen aan Jo Timmermand van het JBACenter
een doos met twee- met tekst gegraveerde- wijnbokalen
.

foto's © paul kriele,14 september 2016.

Gastheer en medelid van het samenwerkingsverband tussen het Jheronimus Bosch Art Center en de NKB, Jo Timmermans, ontving uit handen van de voorzitter van de Numismatische Kring Brabant, Arjan Senden een set van twee wijnbokalen met de gegraveerde tekst ‘NKB dankt Jo [resp. Gerdie] Timmermans Jheronimus Bosch 2016’. 

Op zijn beurt dankte Timmermans Arjan Senden voor zijn inzet ‘…om de leden van de NKB voor dit evenement aan het werk te zetten, maar je hebt dat ook nog eens op een menselijke manier gedaan.’

Op het einde van de ceremonie ontvingen wethouder Huib van Olden en kabinetchef Jan de Wit, als de representanten van de gemeente /stadsarchief, een hoogwaardige kopie van de muntordonnantie van 1489. De kopie van deze perkamenten rol bestaat uit 32 foto’s. Van het origineel bezit de stad Den Bosch geen exemplaar, maar die werd na een lange speurtocht nog wel teruggevonden in Dordrecht, aldus Arjan Senden en Geertje de Kort van de NKB.

Ook de manager/gastvrouw van het JBACenter Hanneke Gooiker werd aan het slot ook nog even in de bloemetjes gezet.

*Ook Bert van Beek evenals Theo Nissen, die bij de ceremonie verstek lieten gaan, behoorden tot de redactie van ‘Jeroen en het geld van toen’.


Terug naar boven