JB500 steunt - financieel-de ontwikkeling van pand 'De Kleine Winst'

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2016 | Gewijzigd op: 29-09-2016
De stichting Jeroen Bosch 500 *heeft aan de gemeente  meegedeeld dat  zij de gelden uit de manifestatie rond Jeroen Bosch ten goede laat komen aan de bestemming en het onderzoek in het pand 'De Kleine Winst' op Markt 29, waar de familie Bosch haar atelier had. Met dat project is er een blijvende verbinding  van Jeroen Bosch met de stad, aldus een vandaag [dd. 29092016 veschenen persbericht, waarin het pand alvast het 'Bosch Huis' wordt genoemd....

De gemeente mikt niet op het pand Markt 61, waar Jeroen Bosch na zijn huwelijk  met Aleid van de Meervenne heeft gewoond en gewerkt en waar nog   -alleen- de kelders authentiek zijn. 
Voorzover er ooit een gesprek is geweest [..], werd met eigenaar Johannes van Rooij over een mogelijke aankoop nooit geen overeenstemming bereikt. 
De gemeente ziet meer in een ontwikkeling
van 'De Kleine Winst op Markt 29, 
waar Jeroen  Bosch in zijn jeugdjaren 
heeft gewoond en in vaders atelier is opgeleid
.

Het Root Cruys [*1635]  op Markt 61 is 
het meest oud  van de twee.
Markt 29 [De Kleine Winst] is van 1637. Tenminste als Mosmans het bij het rechte eind heeft.
Maar dat is altijd een eeuw
jonger dan de tijd waarin Bosch leefde


foto's © paul kriele, 24 februari [r.] en 7 juni 2016.

Bouwhistorisch onderzoek in dit Rijksmonument kan nieuwe feiten over Jheronimus Bosch en zijn tijd aan het licht brengen. Na restauratie en openstelling zal een positieve cultuur-toeristische en stedelijk-economische aantrekkingskracht ontstaan. Daarmee is de ontwikkeling van het Bosch Huis van grote betekenis voor de stad.

*Nalatenschap
De Stichting Jheronimus Bosch 500 heeft een batig saldo, wat zij noemt -nalatenschap-  uit het JeroenBoschjaar. 
De hoogte daarvan zal  pas in de loop van 2017 bekend worden [ivm een accountantsgoedkeuring van de  jaarrekening  en na verantwoording aan de subsidiënten.
De stichting JeroenBosch 500 maakt in een persbericht vandaag 29092016 ook duidelijk dat zij niet zo rijk is  jarenlang evenementen als Bosch Parade, Bosch Requiem en De wereld van Bosch financieel te blijven ondersteunen.

Samenwerking
Stichting Jheronimus Bosch 500 is voorstander van een nauwgezette planontwikkeling en een zorgvuldig opgesteld exploitatie-concept voor het Bosch Huis. Bosch 500 is betrokken bij (voorgenomen) gesprekken over samenwerking met onder meer Het Noordbrabants Museum, Jheronimus Bosch Art Center, Erfgoedinstellingen in en buiten de stad en andere relevante partijen.
Een aantal sponsors van de manifestatie Jheronimus Bosch 500 heeft laten weten hun ondersteuning te willen continueren, nu echter gericht op de ontwikkeling van het Bosch Huis. 

'De Kleine Winst' als een Bosch Forever
Bosch 500 heeft het voornemen om het batig saldo na liquidatie van de stichting aan de ontwikkeling van het Bosch Huis te besteden kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur.
Door te kiezen voor investeringen in het Bosch Huis draagt de eenmalige bruidsschat van Jheronimus Bosch 500 bij aan versterking van de permanente aantrekkingskracht van de stad.
Internationaal zijn succesvolle modellen te vinden van exploitatie van geboorte- en woonhuizen van beroemde kunstenaars. Bekende voorbeelden zijn het Mozarthuis (Salzburg), het Rubenshuis (Antwerpen) en het Rembrandthuis (Amsterdam).

Terug naar boven