Topitems in laatste Boschcafé in de Verkadefabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-11-2016 | Gewijzigd op: 17-11-2016
In de 19e - en laatste - edtie van het Jeroen Boschcafé in de Verkade fabriek van woensdag 16 november 2016 kwamen burgemeester Ton Rombouts en museumdirecteur Charles de Mooij met markante uitspraken.
Rombouts zei tegen presentator Theo Verbruggen pas in de zomer van 2017 zijn afscheid bekend te maken. Hij wil nog graag de financiële verantwoording van het Jeroen Boschjaar meemaken. Het doet me pijn met het burgemeesterschap te moeten stoppen. Ik heb dit zo graag gedaan. Maar ik blijf voor raad en daad aan de stad beschikbaar,’ aldus de nu 65 jarige - in Waspik geboren Rombouts.

Markante uitspraken van zowel burgemeester Ton Rombouts, die zei in de zomer van 2017 zijn aftreden bekend te maken en van museumdirecteur Charles de Mooij dat de musea in Lissabon en Madrid nu wel bereid zijn eerder niet gegunde werken van Jeroen Bosch aan 'Den Bosch' voor een expositie af te staan.

-Links boven: Het bezoek van koning
Willem Alexander op 12 februari 2016
was voor museumdirecteur
Charles de Mooij een van de hoogtepunten in 2016.


foto's © paul kriele, 16 november 2016 en marc bolsius[l-boven] 12 febrauri 2016.

Rombouts reageerde ook op de contra mine van het Museum El Prado in Madrid met Het Noordbrabants Museum. 'Maar de deur staat weer open daar,' aldus Rombouts. De directie nodigde ons- bij de opening van de expositie in Madrid- uit om eens te komen praten. Dat geeft hoop voor de toekomst,’ zei de burgemeester. Daar haakte museumdirecteur Charles de Mooij op in met de uitspraak dat ‘..in de toekomst Den Bosch vanuit de musea in Lissabon en Madrid telkens een of twee werken kan gaan exposeren. We gaan door met het in beeld brengen van Bosch, zijn werk en zijn leven met een permanente tentoonstelling. Net zoals we dat met Van Gogh doen,’ zei De Mooij. Maar we gaan ook verder met het Bosch Resaerch & Conservation Project [BRCP] Want er is meer te onderzoeken. Later willen we een expositie opzetten waarin we Jeroen Bosch laten zien en zijn invloed op zijn tijdgenoten en zijn relatie met de hedendaagse kunst. Jeroen Bosch smaakt voor ons naar meer,’ sprak De Mooij.

De Mooij zei ook dat .. het na deze expositie gemakkelijker is geworden voor mij als directeur om met collega’’ s in de wereld kontakten te leggen. Het onbekende Noordbrabants Museum staat nu helemaal in de wereld.’

Marianne van Heeswijk [ontwerpster van Fanfari Bombari] en Paul van Dongen lichtten de opbouw en de achtergrond van de afsluitende manifestatie 'BoschBeest' op het Wilhelminaplein op 11 december toe. Aan dat project -rond een gesmede uil -hebben ruim 400 mensen met een rugzakje gewerkt, sprak Van Dongen. 'Ons doel van dit project was om de maatschappij met zorgjongeren te verbinden, legde  Van Heeswijk uit. Lucas de Man vroeg zich onder meer af, als het om de legacy van het Jeroen Boschjaar gaat, wat gebeurt er nog zowel vanuit toeristisch als vanuit economisch standpunt gezien?

foto's © paul kriele, 16 november 2016.

Lucas de Man
Lucas de Man vroeg zich onder meer af, als het om de legacy [de nalatenschap]  van het Jeroen Boschjaar gaat, wat gebeurt er nog zowel vanuit toeristisch als vanuit economisch standpunt gezien? Maar hoe gaat het met het menselijke aspect. Zij die hard roepen zijn die in beeld, of zij die niet zo luid spreken blijven die onzichtbaar? Ik ben er ook voor de mensen die de rekeningen niet kunnen betalen,'sprak De Man, die een nog grotere economische crisus verwacht:  De dollar staat op springen, de Chinezen hebben zich teruggetrokken uit de Amerikaans economie. Er komen moeilijke tijden. De enige remedie is empathie, medemenselijkheid.
Het belangrijkste effect van het JB-jaar is een ontmoeting met elkaar. De legacy van dat jaar zou moeten zijn: Hoe blijven we samen'.

Meest favoriete foto's van Jeroen Boschjaar
De in het afgelopen jaar extra actief geweest zijnde fotografen -onder meer- Marc Bolsius en Ben Nienhuis, toonden hun meest favoriete foto’s, die zij Ben [3.500 stuks] en Bolsius ['heel wat minder'] gemaakt hebben.

-Boven: Thomas Vriens leidde de Bosch quiz waarin het kennispeil van de zaal rond Jeroen Bosch werd gemeten. Maar dat viel aardig tegen.
Vriens, een JB-kenner bij uitstek, had het na  200 lezingen over Bosch die hij nationaal en internationaal had gegeven, wel gehad. Maar na afloop van de quiz  zei hij: 'Misschien moet ik daar wel mee doorgaan..'
-Links: Fotograaf Marc Bolsius en Ben Nienhuis[l.] lieten van hun in het afgelopen jaar gemaakte foto's, Ben [3.500] en Bolsius veel minder, vijf voor hen meest favoriete foto's zien.

foto's © paul kriele, 16 november 2016.

Lian Duif van de stichting Jeroen Bosch500 maakte bekend dat het Jeroen Boschjaar en de expositie over Jeroen Bosch volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme de toppers waren, die zelfs de opening van het Rijksmuseum en het bezoek aan den Rembrandttentoonstelling hebben overtroffen.
Duif: ‘We hoopten op 1 miljoen bezoekers aan de stad dit jaar. Maar nu al zijn het er over de 1,2 miljoen.
84 % van de Nederlanders weet nu van het Jeroen Boschjaar in Den Bosch af,’ aldus Duif.

Het koor All Women.

Als intermezzo klonk het koor All Women met onder meer het winnende lied van het Korenfestival uity 2015 ‘Een nacht’. De prijzen die het twintig jaar bestaande koor met die eerste plaats op dat festival van 2015 gewonnen hadden waren: een optreden in het Jeroen Boschcafé, een vaas van Cor Unum, een professionele fotoshoot en een echte geluidsopname.

foto's © paul kriele, 16 november 2016. De twee motoren achter het JB500 café, Theo Verbruggen en  Marlies Germanus, ontvingen na afloop van deze laatste editie van Ad  's Gravesande, de intendant van het JB-jaar en lid van de stichting JB500, een boeket bloemen.

Jo Timmermans de oprichter van het Jheronimus Bosch Art Center
Jo Timmermans blonk niet uit in openhartige antwoorden. Ook niet ondanks dat hij door Theo Verbruggen er toe werd aangezet. Er volgden geen meningen en conclusies over/op het JB-jaar van deze culturele spil in de stad. De initiatiefnemer en motor achter het Jheronimus Bosch Art Center, die het aanwezige publiek in de volle zaal van de Verkadefabriek daarmee zou kunnen pakken. ..en bij de les zoun kunnen houden.
Het bleef bij 'algemeenheden',  zoals : Het was een jaar van samenwerking [..] met heel veel inzet van vrijwilligers. Een topjaar met meer dan 100.000 betalende en 50.000 niet betalende bezoekers. Dat is in andere jaren de helft. Duitsers en Engelsen hadden hierin een groot aandeel.Jo Timmermans, de initiatiefnemer en motor
achter het Jheronimus Bosch Art Center. Dit
in de oude St.Jacobskerk gevestigde project,  is 
een combinatie  van archief, studiecentrum en museum.
 

foto © paul kriele, 16 november 2016.
 

Vervolg Jo Timmermans
Verbruggen vroeg: 'Was je niet jaloers op je collega's, die je wellicht als concurrenten zag?'  'Zeker niet. Het versterkt elkaar'.
Verbruggen:' Wat doe je verder met Jeroen Bosch? ' Timmermans: 'Ik sluit aan op wat Ton Rombouts zei: Om het succes en die inzet niet in één keer te laten vallen. Het moet én én zijn. Je doet het voor de hele culturele ontwikkeling van de stad. De stad heeft indruk gemaakt. Ook was het een schone stad.'
Maar hier doet Timmermans een beroep op zijn vriend- de burgemeester -om de stad ook schoon te houden !' 
In zijn ambitie voor die culturele voortzetting noemt Timmermans o.a. het 700- jarig bestaan van de Illustre Lieve  Vrouwe Broederschap en de oprichting van een nieuw [vesting'-]museum, dat de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch [lees Timmermans] nastreeft.'  Waarop Verbruggen reageert: 'Je zet wel veel in op historische zaken.'  Timmermans:  Ik hang misschien wel meer de cultuur historie aan.'
Verbruggen  tot slot: ' Wat viel tegen?' Timmermans: Denkt eerst diep na.. : 'Neen nee.  Ik ben tevreden. Absoluut'.

Intendant JB500 jaar: Ad 's Gravesande

De laatste in de rij van de grote dragers van het JBjaar 2016 was de intendant Ad 's Gravesande, die voor de stichting JB500 zijn visie gaf op het door hem voorgelegd totaalprgramma van dat jaar.
 De Amsterdammer, die door Theo Verbruggen met 'een vertegenwoordiger/grootverdiener] van de Amsterdamse grachtengordel' werd betiteld, had dus zijn visie op de programmeirng van het  jubileumjaar ingediend. Daarop en op zijn hautaine houding heeft hij veel kritiek gekregen. Zelfs van de  drie [museum-]directeuren, te weten René Pingen [Stedelijk Museum], Geert Overdam [festival Boulevard] en Jan van der Putten [Verkadefabriek]. Dat leidde zelfs tot een door hen samengestelde opinie in het Brabants Dagblad: 'Het is nu 5 vooor 12 voor JB500'. Kernpunten waren  de gevoelde afstand die JB500 tot de burgers had en het financieel meglomaan opgebouwde programma in een tijd van bezuinigingen op cultuur. 'Het geld viel beter aan andere dingen te bsteden', vatte Verbruggen die kritiek samen.  
Na dat artikel ontstond er een stroom aan ingezonden brieven in het Brabants Dagblad. Ook Coen Free, Eric Alink en Rolf Posset mengden zich in de rij van kritische opniemakers.  'Zoveel,' zei 's Gravesande, 'dat ik ze niet meer las..'.
Ook Rombouts vatte de kritiek 'Gebrek aan draagkracht' van de stichtingJB500 en de hoge kosten in een raadscommisise samen.

's Gravesande die, naar zijn zeggen als kind in Breda heeft gewoond, repliceerde onder meer Brabant een beetje te kennen. Hij stipte aan dat Brabant slechts 93 km van Amsterdam ligt. 'Ze denken dat ik uit een andere wereld kom. Ik heb mijn oren de kost gegeven en mijn oren te luisteren gelegd.'

De wijze les die de presentator hem in de mond legde was:  'goeie kontakten  leggen met de partner/hoofdrolspelers'. 

Op de -gezien de financiële keuzes -aan B&W  'gestuurde' voortgang [Verbruggen: 'het gijzelen van de gemeente....'], die hem werd verweten, reageerde 's Gravesande dat '...het slechts gedachten zijn en opvattingen. Het is niet aan mij dat te bepalen. En dat de fondsen en overheden hun geld terug te willen?  Die finale uitkomst wordt pas in mei 2017 bekend. Dus het is momenteel niet te zeggen welk project welk substantieel bedrag aan geld terug krijgt.. '.


De intendant van JB500 Ad 'sGravesande
in gesprek met presentator Theo Verbruggen
.

foto © paul kriele, 16 november 2016.

Nieuw Boschuis in de Kleine Winst
'Maar ik zeg wel investeer in die projecten die blijvend zijn: zoals het pand 'de Kleine Winst' in amenwerking met het JBcentrum om te zetten als het Boschhuis, bedoeld voor cultuurtoerisme en als een ontvangsthuis voor de Bosschenaren. Maar ook in Bosch Parade [€ 100.000] en De Wereld van Bosch [€ 50.000]. Bosch Parade die claimt een budget van 4 ton. Als we twee ton van de gemeente krijgen dan leggen wij de rest erbij.
'Op de vraag welk advies geef je aan de stad? 's Gravesande: 'Je meot niet alleen het geld aan Bosch investeren, maar koester ook de festivals zoals Cement, Boulevard, en November Music, Artemis en Matzer. En.... denk aan het museumkwartier.'

Terug naar boven