Velen deelden in dank van gemeente voor inzet Jeroen Boschjaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-12-2016 | Gewijzigd op: 31-12-2016
Op zondag 11 december 2016 heeft burgemeester Ton Rombouts namens het stadsbestuur uiting gegeven aan de waardering voor de brede inzet van velen rond het Jeroen Bosch Jaar. Het Jeroen Bosch Jaar 2016 is zondag afgesloten.

 Aan tien personen werd na afloop van de manifetatie op het Wilhelminaplein in  een besloten bijeenkomst in het Bestuurscentrum, door burgemeester Rombouts  resp. bronzen,  zilveren Jeroen Boschpenningen uitgereikt. 

Na afloop daarvan nam loco burgemeester Huib van Olden de ambtsketen over van Rombouts en
sprak uit dat het de gemeente heeft behaagd aan u -burgemeester Ton Rombouts -
de gouden Culturele penning van de stad 's-Hertogenbosch uit te reiken. 

Speciale waardering burgemeester Ton Rombouts
Geheel onverwacht voor burgemeester Ton Rombouts, heeft locoburgemeester Huib van Olden hém bedankt. Burgemeester Ton Rombouts, wiens bestuurlijke inzet voor het welslagen van het Nationaal Evenementen Jaar gemeentebreed bijzonder is gewaardeerd werd eveneens geëerd voor de excellente wijze waarop hij betekenis heeft gegeven aan dit Jeroen Bosch jaar. Namens het stadsbestuur overhandigde loco-burgmeester Huib van Olden Ton Rombouts de unieke gemeentelijke gouden waarderingspenning Jeroen Bosch Jaar 2016.

 Loco-urgemeetser Huib van Olden reikt aan
burgemeester Ton Rombouts de  gouden stadspenning uit
.
 Echtgenote Marijke Rombouts, burgemeester Ton Rombouts en loco- burgemeester Huib van Olden.
foto's © paul kriele, 11 december 2016

Burgemeester hooglijk ontstemd over artikel in Brabants Dagblad
Rombouts liet in zijn toespraak zijn ontstemming horen over de kop van een artikel 'Ik ben de ziel van het Jeroen Boschjaar' in het Brabants Dagblad van zaterdag 11 december 2016 dat geheel over hem ging. Het stond er alsof hij alleen dit succesjaar had georganiseerd. 'Ik ben er erg van geschrokken en ontstemd. Ook mijn vrouw toonde zich geheel verbaasd. Ik ben er de hele dag beroerd van geweest. Dit succes is aan velen te danken, aan duizenden,' zei Rombouts gisteren op diverse ceremonies die die dag plaatsvonden.

Maar die onstemming noch begrip neemt de columnist Tony van der Meulen van het BD [dd.13122016] niet over. Hij gooit nog meer zout in de wonden met zijn commentaar: Hoewel hij ook schrijft: 'Ik vind het altijd wel aangenaam als het feestvarken niet zichzelf alle lof toezwaait en rustig wacht op de waardering van anderen. Kietel vooral jezelf, je weet maar nooit of anderen het wel doen. Van deze nerveuze ongerustheid geven wel meer bestuurders blijk..'

En vervolgens, na de anekdote dat aanvankelijk museumdirecteur Charles de Mooij geen heil zag in een grote tentoonstelling, schrijft Van der Meulen nog eens: 'Goddank was daar de burgemeester, die zich rap ontdoet van alle nadelen van een zekere vorm van bescheidenheid. Mijn verdienste is dat de expositie er is gekomen.'
Dat laatste heeft overigens Rombouts nooit zo direct gezegd...

Waardering eindverantwoordelijken instanties

In een afsluitende bijeenkomst in het Bestuurscentrum heeft het voltallig aanwezige stadsbestuur alle eindverantwoordelijken van instanties die medeverantwoordelijk zijn voor het welslagen van het Jeroen Bosch Jaar bedankt.
Alle 200 genodigden ontvingen een voucher voor het in januari uit te geven herinneringsboek ‘2016, het jaar van Bosch in beeld’. Daarnaast is een achttal personen – en in hen de vertegenwoordigende instantie – bedankt voor hun grote leidinggevende inzet en betrokkenheid in het Jeroen Bosch Jaar.

Zij werden door het stadsbestuur gewaardeerd met de gemeentelijke zilveren waarderingspenning Jeroen Bosch Jaar 2016. De volgende personen ontvingen zondagavond deze speciale waardering:
1. Michiel Boersma, voorzitter Raad van Toezicht Stichting JB500
2. Harry Hendriks, voorzitter Raad van Toezicht Noordbrabants Museum
3. Jo Timmermans, directeur Jheronimus Bosch Art Center
4. Rein de Laat, directeur VVV ’s-Hertogenbosch
5. Herman Lerou en Toine van Driel, Stichting Nationaal Monument Sint-Jan en eindverantwoordelijken ‘De Wonderlijke Klim’
Deze penning is tevens toegekend aan de heer Paul Rüpp, voorzitter Bosch Reseach and Conservation Project en mevrouw Yvonne Moerman, voorzitter Kring Vrienden van  ’s-Hertogenbosch. Beiden konden door omstandigheden niet aanwezig zijn.

 
-Hierboven: Naast burgemeester Ton Rombouts  Michel Boersma [Raad van Toezicht Stichting Jeroen Bosch 500] en Harry Hendriks [Raad van Toezicht Het Noordbrabants Museum].
- Rechts boven: vlnr burgemeester Rombouts, Herman Lerou [Wonderlijke Klim], Toine van Driel [Wonderlijke Klim], Jo Timmermans [JBAC] en Rein de Laat [VVV].
-Rechts:
Ad 's Gravesande [intendant en Stichting JB500], prof. Jos Koldeweij [Bosch Resaerch and Conservation Project] en museumdirceteur Charles de Mooij.


foto 's  © paul kriele,  11 december 2016.
 

Drie Culturele penningen van de stad ’s-Hertogenbosch uitgereikt
Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de inzet en werkzaamheden van
• de intendant van de Stichting JB500,  Ad ’s Gravesande,
• de directeur van Het Noordbrabants Museum,  Charles de Mooij
• de initiatiefnemer van het Bosch Reseach & Conservation project,  Jos Koldeweij
heeft het stadsbestuur aan hen de Culturele penning van de stad ’s-Hertogenbosch (zijnde de Jeroen Bosch penning) uitgereikt. De Culturele penning wordt verstrekt aan een persoon of instelling die naar het oordeel van het stadsbestuur zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het culturele klimaat in onze gemeente.

Waardering vrijwilligers
Tijdens twee vrijwilligersbijeenkomsten [AVANS Onderwijsboulevard] zijn bijna 500 vrijwilligers gewaardeerd die zich structureel hebben ingezet voor het Jeroen Bosch Jaar.
In AVANS werden 's middags al de vrijwilligers gehuldigd. Elk van hen [globaal 350 personen]oniving van burgemeester Rombouts
persoonlijk een bedankje met een
bronzen Jeroen Boschpenning en een oorkonde
.
Op deze foto maakt fotograaf Marc Bolsius een foto van de burgemeester die Henk Engel, van de Blauwe Engel en stichting Buddyhulp feliciteert.

foto © lei lennaerts, 11 december 2016.

Het zijn vrijwilligers uit  ’s-Hertogenbosch en directe omgeving, die verbonden zijn aan het Jheronimus Bosch Art Center, het Zwanenbroedershuis, de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, de ‘blauwe engelen’, de VVV ’s-Hertogenbosch en Het Noordbrabants Museum.
In totaal worden bijna 800 vrijwilligers beloond met de gemeentelijke bronzen waarderingspenning Jeroen Bosch Jaar 2016. Aan deze speciale waarderingspenning is een op naam gestelde oorkonde verbonden. Tevens hebben alle vrijwilligers een voucher ontvangen voor het in januari uit te geven boek ‘2016, het jaar van Bosch in beeld’

Speciale dank aan..
Rombouts richtte zich in zijn  toespraak ook speciaal tot de CdK Wim van de Donk voor zijn begrip en bijdrage aan het feestelijk geslaagd jaar en ook specifiek aan het hoofd Kabinetszaken Jan de Wit en diens assisten Suzan van Iersel.
Ook sprak de burgemeester zijn loftrompet uit over Lian Duif [projectmanager],  Marc Eijsink Smeets en Paul van der Eerden van de afdeling Financiën die zitting had  in de stichting JB500.

CdK Wim van de Donk en diens echtgenote en rechts Hoofd Kabinetszaken Jan de Wit en Suzan van Iersel.
foto's © paul kriele, 11 december 2016.Terug naar boven