Jeroen Boschjaar [2016] start al in 2010

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2009 | Gewijzigd op: 06-04-2009

--

Burgemeester en Wethouders gaan de herdenking van de sterfdag van Jeroen Bosch -500 jaar geleden -niet compact maar over een reeks van jaren opzetten, beginnend in 2010 en eindigend – globaal - in 2020. Daarmee volgt het College het advies van de twee -vorig jaar benoemde - intendanten [Sanders+’s-Gravensande ], die mbt die viering al veel voorwerk hebben verricht. Voor de ‘verankering van die koers en als garantie van dit project’ is € 8 miljoen nodig,’ aldus het door burgemeester Rombouts vanmorgen - 3 april 2009 -aan de pers voorgelegd voorstel, waarover de gemeenteraad in mei 2009 beslist.
De totale kosten zijn overigens begroot op € 36 miljoen, waarvan er door bezoeken, uitgaven aan overnachtingen, horecabestedingen, aankopen, bekendheid van de stad, miljoenen terugkeren. Officieel is dat berekend op ‘ € 122 miljoen, waarvan € 41 miljoen neerslaat in de Bossche economie’.

foto © gerard monté 10 maart 2000.

Rombouts vindt een sterfdag wat vreemd om te vieren, maar er staat ook een requiemmis gepland, waarvoor de opdracht nog eind dit jaar aan een componist wordt verstrekt. Die uitvoering plant de burgemeester al in augustus volgend jaar, op de sterfdag van de beroemde Bossche kunstenaar.
De gemeenteraad gaat, wat Rombouts betreft, ‘nu eindelijk beslissen, want haar fiat is al 2x vooruitgeschoven’. Voor de kontakten met het Rijk en met internationale musea is dat gewoon noodzakelijk.
'Jeroen Bosch-500' wordt in 2016  tot 'Nationaal evenement' verheven, zoals er in 2006 een Rembrandtjaar was en zoals in 2012 Venlo de Floriadestad wordt. Dat hebben minister-president Balkenende en minister Plasterk in een intentie-overeenkomst eerder toegezegd.
'Jeroen Bosch is het vliegwiel om buitenlanders naar Nederland te krijgen,' stelt de burgemeester vast. Daar gaat het Nederlands Bureau voor Toerisme in mee. Het kan voor de internationale kontakten [bijv. tav bruiklenen] niet zo zijn dat ‘Den Bosch die eerste stap niet zet,’ aldus Rombouts.

Voor de Bosschenaren
Kern van het JB-programma in 2016 zijn so wie so: een expositie, een wetenschappelijk –en een onderzoeksprogamma naar de achtergrond van Bosch en zijn werken én het instellen van een leerstoel ism de Nijmeegse Universiteit.
Een lastig aspect is de Bosschenaren erbij te betrekken. Jeroen Bosch gaat de wijken in, maar hoe.? Er wordt gedacht aan een Jeroen Boschparade, een soort zomercarnaval, waaraan de wijken, in competitieverband, mee kunnen doen.
'Dat er VIPs komen,'  stelt Rombouts vast, 'is duidelijk, maar die VIPS zitten soms maar kort op de eerste rang. De Bosschenaar heeft over een lange termijn elke dag toegang tot een van de evenementen en dan nog gratis ook ! En ze kunnen er zelf aan meedoen. Dus wat dat betreft zitten zij op de eerste rij,' zegt Rombouts.

Over de betrokkenheid van de Bossche inwoners zijn enkele geleerden nu al mee bezig. Prof. Pley, Jos Palm [VPRO] werken daar - ism Jan Marijnissen en Herman Vuistjes- een studie voor uit.
Rombouts tot slot, ‘die 8 miljoen kan de stad gerust lijden. Er is op de jaarrekening van 2008 al een overschot van € 10 miljoen. Sterker nog: als dit plan niet al vóór de kredietcrisis was geschreven [die ook niet eindloos duurt], dan zou het nu zijn bedacht ! Zo’n Jeroen Boschjaar leidt tot 100.000 bezoeken aan de stad per jaar. Met een top in 20016 naar 350.000.’


Terug naar boven