Bosch Beest [Uil] naar Hotel Möwenpick op Pettelaarpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2017 | Gewijzigd op: 30-06-2017
De grote Uil op het Wilhelminaplein,  officieel bekend als 'Bosch Beest', gaat verhuizen naar het Pettelaarpark.  Daar krijgt het beest een plek op het terrein van Hotel Mövenpick. Dat is met de makers van het beeld en rekening houdend met de wens van de gemeenteraad, besloten. In het besluit gaat dat het om een prominente plek is grenzend aan de rondweg en hierdoor goed zichtbaar voor bezoekers aan en passanten van de stad.
De kosten, € 50.000 exkl.  btw, betaalt de gemeente uit het potje 'Beheer kunstwerken Openbare Ruimte'. 

  De laatste dag van De Uil
op het Wilhelminapein.
Tenminste het was toen nog
een gedoogde situatie, die nu afloopt.


foto © paul kriele, 11 december 2016.
................................................................

Voor  de fractie van de PvdA is die plek achter een slagbooom 'teleurstellend en weinig prominent'.  Deze verbannen plek doet geen recht aan de wens van talrijke inwoners van de stad,'schrijft Peter Paul Slikker van de PvdA. De fractie kondigt aan 
 aan het College vragen over de verbanning van het Boschbeest te stellen.