'De Uil', na transport, gesetteld op nieuwe locatie in Pettelaarpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2017 | Gewijzigd op: 13-07-2017
Woensdag12 en donderdag 13 jui 2017 is De Uil geïnstalleerd in het Pettelaarpark. Daar heeft Het Beest domicilie gekozen in de tuin van Hotel Mövenpick.
Intussen is er ook een verlichting om het beeld aangebracht zodat 'Het Beest' vanaf de rondweg duidelijk zichtbaar is.

Pettelaarpark


Herinnering aan het Jeroen Boschjaar:
De Uil voorlopig op een ander nest
langs de rondweg bij Hotel Mövenpick.

 
 
 foto's © henk engel, 13 juli 2017.


Bericht van 11 juli 2017 De Uil op transport gesteld
Gerard Lammers Transport vervoerde op dieplader 'De Uil' van Wilhelminaplein naar Pettelaarpark. Daar krijgt Het Beest woensdag 12 juli 2017 een plek in de tuin van Hotel Mövenpick.


Zuidwal


De Uil onderweg van Wilhelminaplein naar Pettelaarpar
k.

foto © paul kriele,
11 juli 2017/23.50 uur.
.........................................................
 

Bericht van 10 juli 2017 De Uil Ontmanteld
Maandagmiddag 10 juli 2017, vanaf 13.00 uur, werd De Uil ontmanteld en op een dieplader gelegd voor transport- vanavond- van het Wilhelminapark naar het Pettelaarpark. Daar, bij Hotel Mövenpick, wordt Het Beest woensdag 12 juli 2017 opgebouwd. Dan is ook al de raadsvergadering achter de rug, waar de oppositie graag haar zegje had willen doen.

De Uil is ontmanteld de dieplader
staat klaar. De delen gaan vanavond - maandag 10 juli 2017-
op transport naar het Pettelaarpark.


foto's
© paul kriele,10 juli 2017/14.00 uur.
............................................................
 

  Stuk voor stuk gaan de delen van 'De Uil'
aan de haak en worden neergelegd op een dieplader.

 


De Uil ontmanteld.

foto's © paul kriele, 10 juli 2017/14.00 uur.
 


Bericht van 8 juli 2017 Oppositie wil eerst debat alvorens De Uil weg te halen

In een brief, verstuurd  voorafgaand aan de behandeling in de raadsvergadering van dinsdag 11 juli 2017, wenst de oppositie eerst nog een debat over de verplaatsing van 'De Uil' op het Wilhelminaplein naar elders [Pettelaarpark..]

'De Uil' , hij staat er nog, maar als
het aan de gemeente ligt wordt dit symbool van het Jeroen Boschjaar maandag 10 juli 2017 weggehaald
.

foto © paul kriele, 11 december 2016.
............................................................

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Uw College heeft recent besloten het Boschbeest op maandag 10 juli te laten demonteren om deze voorts te verhuizen naar de door u gewenste locatie.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de voorgenomen verhuizing enige beroering heeft veroorzaakt in de stad. Dit zowel omwille van de nieuwe locatie als om de daar mee gemoeide kosten.

Ook in uw raad zijn diverse partijen van mening dat het wenselijk is om met elkaar het debat aan te gaan over de wenselijkheid van de voorgenomen verhuizing. Ondanks dat het een bevoegdheid van het College is om de verhuizing uit te laten voeren menen wij dat er geen dwingende noodzaak is waarom dit exact aanstaande maandag dient te geschieden.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u de verhuizing van het Boschbeest uit zou willen stellen tot na de behandeling van dit onderwerp in uw gemeenteraad. Daarmee doet u recht aan de wens van veel van uw inwoners én aan het democratisch debat in uw raad.

Graag vernemen wij spoedig uw reactie. 

Met vriendelijke groet, Pieter Paul Slikker – Partij van de Arbeid, Sjef van Creij – Gewoon ge-DREVEN, Cecile Visscher – SP, Patrick Leenders – GroenLinks,Nol Roos – Bossche Volkspartij, Judith Hendrickx – Bossche Groenen.Terug naar boven