Eindevaluatie 2016 door Stichting Jheronimus Bosch 500

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-09-2017 | Gewijzigd op: 19-09-2017
Nu pas is door de stichting Jheronimus Bosch 500 een eind evaluatie uitgebracht van de manifestatie Jheronimus Bosch 500 in 2016. Samengevat staat daar onder meer:

Zie met name onder 'economisch impact' de
totale uitgaven van de bezoekers  aan de stad van € 52,2 miljoen in dat jaar.


De Jeroen Bosch tentoonstelling, waarvoor in 2001 de idee ontstond, was toen het grootste evenement qua omvang en  qua bezoekers, waarvan overigens de gemeente [burgemeester Ton Rombouts]  de initiator was. 2016 was ook het 500ste sterfjaar van Bosch.

De gemeente was verantwoordelijk voor het flankerend beleid, het onthaal van de gasten   en de

Bij de programmering is door de stichting Jheronimus Bosch 500 uitgegaan van een drieluik met als achtergrond de inwoners van ’s-Hertogenbosch te inspireren,  de wetenschapper te inspireren en  kunstenaars en makers  te inspireren. In dit drieluik werden alle  disciplines en aandachtsgebieden, van klassiek tot modern bestreken. Met dit drieluik werden alle disciplines en aandachtsgebieden bestreken, van klassiek tot modern.

De opzet van de evaluatie is bedoeld om te kijken of de geformuleerde doelstellingen zijn gehaald. De drie grote  elementen van de manifestatie grote JB-expo [421.700], de Bosch Grand Tour en andere exposities [ 400.000] en Bosch Experience [413.000]trokken tezamen 1,4 miljoen bezoekers.

Bezoekers aan de tentoonstelling kwamen uit 81 landen, maar met name uit België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Die uit Nederland voornamelijk uit Brabant. En ze waren veelal 55 jaar of ouder [74%] en veelal hoger opgeleid.

Door die grote aantallen kreeg Het Noordbrabants Museum de 10e plaats wereldwijd op de Art Newspaper  ranglijst van kunsttentoonstellingen in 2016!  En daardoor stond de stad  even op gelijke voet met Londen,Parijs en Rio de Janeiro.

Begin 2016 vond 24% van de Nederlanders de schilder een boegbeeld voor ’s-Hertogenbosch. Eind 2016 was dat 38%.Bij Bosschenaren ligt dat op 83%.Vier van de vijf Bosschenaren denkt dat door de JB-expo  het imago van de stad is verbeterd. Maar wereldwijd ligt dat anders: in België en in Groot Brittannië is  de bekendheid iets toegenomen, maar Duitsland juist minder..


Bij  de meeste –enthousiaste –bezoekers waardeerden  de sfeer en ambiance met een 8,6 . De stad maakte op hen een zeer goede indruk . De horeca kreeg gemiddeld een 8,4, de winkels een 8,3 en bereikbaarheid en ‘schone straten en gebouwen’ een 8,2.

Twee onderdelen van de manifestatie die er voor de bewoners uitsprongen, waren ‘Een Wonderlijke Klim’ en de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’. Zij kregen allebei  een 8,8.

Culturele impact

De culturele impact van de manifestatie Jheronimus Bosch 500 was groot. Eén van de aansprekende voorbeelden hiervan is het Bosch Research en Conservation Project (BRCP). Nooit eerder was op deze schaal het werk van één kunstenaar in beeld gebracht. In dat project zijn naast  de kennis die het opleverde over Bosch en zijn werk,  negen schilderijen gerestaureerd, zijn er één schilderij en één tekening alsnog aan Bosch toegeschreven en bleken twee beroemde werken van Bosch – volgens de onderzoekers – toch niet door hem geschilderd te zijn. Het project heeft medio 2017 twee prestigieuze prijzen gewonnen.Netwerken gevormd

Door de JB manifestatie zijn ontelbare samenwerkingsverbanden op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau:  •  Netwerk van Brabantse musea –  Bosch Grand Tour; •  Netwerk Efteling en erfgoed –  Bosch Experience; •  Internationaal cultureel netwerk –  Bosch Cities Network; •  Internationaal kennis netwerk –  Bosch Research en Conservation Project.

Maatschappleijke impact

Vier op de vijf bewoners [58%] van de stad is trots  om in ’s-Hertogenbosch te wonen. Dat is  zelfs  toegenomen.   38% denkt dat door de manifestatie de culturele participatie van bewoners is toegenomen. Verder is in 2016 ook het gevoel van betrokkenheid toegenomen. Zowel bij het culturele leven, als bij de manifestatie: van 25% naar 47%. Maar ook een feit is, dat één op de vijf bewoners  zich níet betrokken voelde. 

Economische impact

In 2016 is in ’s-Hertogenbosch door Nederlandse en buitenlandse bezoekers ten tijde van de tentoonstelling € 33,1 miljoen en aan  andere onderdelen –naar schatting-  € 19,1 miljoen uitgegeven. Dat betekent dat de totale uitgave in ’s-Hertogenbosch toen  € 52,2 miljoen was.

Aan reiskosten en hotels  etc. is  naar schatting € 85,2 miljoen uitgegeven en € 67,8 miljoen voor de andere evenementen.  In totaal is  in 2016 ongeveer € 153,1 miljoen vanwege de manifestatie in Nederland uitgegeven.

Ramingen uit 2015 gaven aan dat de manifestatie Jheronimus Bosch 500 als geheel € 10 - € 15 miljoen aan mediawaarde heeft opgeleverd, msar die  raming is ruimschoots overtroffen.  De uiteindelijke nationale en internationale mediawaarde voor de manifestatie is namelijk € 47,2 miljoen; € 27,6 aan nationale mediawaarde en € 19,6 aan internationale mediawaarde. Hiermee heeft de manifestatie alle eerdere grote nationale culturele manifestaties overtroffen.De gemeentelijke bijdrage was € 8 miljoen. Dit was 28% van de gehele investering van € 28 miljoen. Elke door de stad geïnvesteerde euro heeft dus € 2,50 aan extra investering aangetrokken. Dit is exclusief de investeringen door andere instanties (matching). De gemeentelijke investering in het complete programma heeft uiteindelijk geleid tot een economisch effect in de stad van € 52,2 miljoen. Elke door de stad geïnvesteerde euro heeft daarmee voor de stad €6,50 aan effect opgeleverd. Terug naar boven