Jeroen Boschjaar 2016 Nationaal Evenementenjaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2009 | Gewijzigd op: 17-04-2009
Een 'living statue' kwam van zijn sokkel om aan de staatssecretaris voor Economische Zaken, Frank Heemskerk, de intentie-overeenkomst aan te reiken. In dat  drieluik, verklaren met een handtekening het Kabinet in de persoon van staatssecretaris Frank Heemskerk, burgemeester Rombouts , wethouder Bert Pauli en gedeputeerde Annemarie Moons, dat het Jeroen Boschjaar 2016 de status krijgt van Nationaal Evenement.
Niet op de foto A.van Well, directeur marketing van het Nederlands Bureau voor Toerisme.

foto's © paul kriele, 17 april 2009

Predikaat Nationaal Evenement 2016
Aan de officiële ondertekening ging een reeks van toespraken vooraf: burgemeester Rombouts als gastheer die ook nog eens de historie van het stadhuis en met name de raadzaal naar voren haalde en Jeroen Bosch in deze gebeurtenis centraal stelde. 'Den Bosch is de stad die Jeroen Bosch in zijn werk geinspireerd moet hebben. In 2016, zo hoopt Rombouts, dat Den Bosch in 2016 centraal staat in de wereld als het om Jeroen Bosch gaat.
De burgemeester benadrukte dat de samenwerking met Noordbrabants Museum, de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, de experts rond het thema JeroenBosch en de vele ambassadeurs, waaronder de vrijwilligers van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, dit mogelijk maken.'
De volgende spreker was de wethouder voor Toerisme en Economische Zaken Bert Pauli**, de gedeputeerde Annemarie Moons* en de staatssecretaris Frank Heemskerk***, die zo bleek uit Rombouts woorden als aanjager van dit proces gezien kan worden. 

-Links boven: staatssecretaris Frank Heemskerk wordt door Rombouts in de Oranjegalerij rondgeleid en voorgesteld aan de aanwezigen. Midden op de foto Peter Rijntes kwartiermaker Culturele hoofdstad 2018 met -net zichtbaar-de programma-manager Heleen Huisjes.

-Boven: de toespraak van de burgemeester voor de betrokkenen bij dit  herdenkingsjaar rond de 500ste sterfdag van Jeroen Bosch:  afgevaardigden op gebied van  cultuur, stadspromotie, toerisme [VVV], het zakenleven en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
-Links: een moment van ondertekening van de verklaring door wethouder Bert Pauili. Dat gebeurde met een heetgemaakte ouderwetse lakzegel waarbij rook ontstond. Voor Rombouts was dat aanleiding  te verzoeken de brandmelders af te zetten
.

foto's © paul kriele, 17 april 2009.

'Van Heemskerk,' zei Rombouts, 'is een liefhebber van het Oeteldonks carnaval en degene die de ambitie naar de titel Nationaal Evenement heeft aangezet en naar voren heeft weten te halen. Als u zich er niet zo persoonlijk voor had ingezet, dan was dit niet zo voorspoedig gebeurd,' aldus Rombouts. 'U heeft geregeld dat Den Bosch die eer  - 'Nationaal Evenementenjaar en Jheromimus Bosch 500' te beurt valt. Een dergelijke status is een stad  in Zuid-Nederland, muv Venlo [Floriade in 2012] nog nooit eerder voorgekomen.' 
Rombouts refereerde nog even naar de ondertekening op 9 juli 2008 van een convenant waarin op cultureel gebied de afspraak werd gemaakt dat er in 2016 een uitwisseling komt  met het Museo El Prado in Madrid dat de meeste werken van Jeroen Bosch bezit.
Premier Balkenende en de Spaanse eerste minister Zappatero waren degenen die deze verklaring hebben ondertekend.
'Deze stap is te danken aan staatssecretaris Heemskerk, een groot ambassadeur van Den Bosch'. Daarom is dit voor de stad een heuglijke dag,' aldus Rombouts.
Rombouts herhaalde nog eens dat '.. als er geen crisis zou zijn geweest juist dit bedacht had kunnen worden.' Daarmee haakte de burgemeester niet alleen in op de kredietcrisis, maar wilde vooral de wind uit de zeilen nemen van degenen die commentaar hebben op dit  'miljoenenproject'. 'Het is een intrensieke versterking van de stad om weerbestendig te zijn voor de toekomst.'

De hierbij getoonde samenwerking van drie partijen, 't Rijk de provincie en de gemeente, was voor gedeputeerde Annemarie Moons  [l] aanleiding Den Bosch provinciaal en zelfs nationaal tot voorbeeld te stellen, zeker met het oog op de positie van Culturele Hoofdstad in 2018.
Rechts staatssecretaris Frank Heemskerk, naast hem Bert Pauli en 2e vl burgemeester Rombouts. 


 
Jeroen Bosch: Geen werk in de stad, wel een standbeeld en in dit geval een living statue, dat na afloop even naar buiten kwam voor een officieel moment op de Markt met de fotografen.

foto's © paul kriele, 17 april 2009

* Annemarie Moons onderstreepte dat er met dit project veel werk mee was gemoeid. 'Het lijkt zo simpel, maar het heeft veel doorzettingsvermogen gekost. Het was beslist geen sinecure,' aldus Moons die deelgenoot was bij de voorbereidingen. 'Dankzij enthousiasme en geloof is het mogelijk geworden. Om in  2018 Brabant  tot Culturele Hoofdstad gekwalificeerd te krijgen, daar staat ons eenzelfde doel voor ogen. [De samenwerking in] Den Bosch kan daarin voor alle Brabantse steden een voorbeeld betekenen,' aldus de gedeputeerde, die '..hoopt dat met de drie overheden dat enthousiasme vastgehouden kan worden.'
** Voor Bert Pauli was deze dag ook een ongelooflijk heuglijk moment. 'Den Bosch is een stad van wonen,werken en leven, met 10.000 ondernemers en tienduizend stille motoren,' zoals Pauli de vrijwilligers noemde. 'Dat zijn de componenten die van Den Bosch een werkbare en leefbare stad, waar het element vrije tijd een steeds grotere rol gaat spelen, maken. We willen dat in 2016 Jeroen Bosch gaat leven in de harten en het verstand van vele mensen. Die viering zal tot een economische spin-off leiden,'aldus de wethouder van EZ.
***Staatssecretaris Frank Heemskerk, reagerend op de loftuitingen van burgemeester Rombouts: 'Als er eenplan is moet je niet wachten.
Op mijn huwelijksreis in 2007 raakte ik geroerd en geïmponeerd door de werken van Bosch. Bij ons bezoek aan het Pradomuseum in Madrid dacht ik: Jeroen Bosch past in het rijtje Rembrandt, Vermeer, Van Gogh en Mondriaan.
Dat zijn de 5 grootste kunstenaars die Nedelrand heeft voortgebracht.'
Als coördinerend bewindspersoon van het kabinet zeg ik: 'Toerisme is heel belangrijk. 3% van het bruto Nederlands product komt uit inkomsten van de Toeristische sector.
De buitenlanders die ons land jaarlijks bezoeken zorgen voor 7 miljoen aan inkomsten. Vorig jaar kwamen er 11 miljoen. Samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme willen we dat uitbouwen tot 14 miljoen. 
In 2016 gaan we proberen die toeristen die Amsterdam bezoeken ook naar Den Bosch te halen,' aldus Heemskerk.

Na aflloop werden de aanwezigen door burgemeester Rombouts uitgenodigd voor een lunch in de Oranjegalerij. 

Terug naar boven