Saldo Jeroen Boschjaar nog meer onder de verwachtingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2018 | Gewijzigd op: 26-05-2018
De stichting Jheronimus Bosch 500 sluit haar begroting nog eens lager uit dan werd verwacht. Eerst stond als opbrengst van het Jeroen Boschjaar 2016 een bedrag van één miljoen geboekt, toen zakte dat naar een half miljoen en nu wordt dat rond de € 300.000.
De stichting lag in de clinch met de fiscus, die haar een vennootschap  belasting oplegde, maar daar vervolgens op terugkwam.
Dat het opnieuw tegen valt komt door verlate facturen van evenementenorganisaties en van nog te verrekenen subsidies. Aldus meldt het Brabants Dagblad dd. 25052018.

Voor de opzet van een nog in te richten infocentrum rond Jeroen Bosch op Markt 29 is uit de pot van het Jeroen Boschjaar al € 250.000 meebetaald. Op Markt 29 gaat het Bosch Research and Restauration Project
[BRAP] ook onderdeel van uitmaken.

Markt 29 waarin een nieuw Jeroen Bosch documentatie en infocentrum komt te zitten ism het Jeroen Bosch Art Center en het Zwanenbroedershuis.


foto © paul kriele,
25 januari 2018.
......................................
 

Zie ook artikel dd. 8 augustus 2017. Nog geen exacte invulling pand De Kleine Winst