Program+ nieuwe stichting JeroenBoschjaar 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2009 | Gewijzigd op: 13-12-2009

Links: De twee intendanten Martijn Sanders en Ad 's Gravensande, middenin burgemeester Ton Rombouts, die het voorbereidend werk naar 2016 nu aan de stichting Jheronimus Bosch 500 overlaat, maar nog wel de nationale en internationale kontakten blijft onderhouden  en rechts de afgetreden voorzitter van de Raad van Toezicht van Essent Michiel Boersma, die de nieuwe eerst benoemde voorzitter van de Raad van Toezicht  van de maandag opgerichte Stichting 'Jheronimus Bosch 500'. is geworden.


foto © paul kriele, 1 oktober 2009.

Donderdagavond -1 oktober 2009 - was er in TheateradParade de presentatie van de globale programma-opzet van het Jeroen Boschjaar 2016 en de aanloop daarnaar toe. Daar presenteerde zich ook de nieuwe stichting 'Jheronimus Bosch 500'.
Na het informatieve gedeelte en een walking diner volgde de Muziekvoorstelling ' De Zeven zonden van Jheronimus Bosch' waarin Gerrit Komrij een gedicht voorlas.
Maar de middag begon in het stadhuis met een presentatie voor de pers. Daarin werd hen alvast de informatie over het Jeroen Boschjaar verstrekt.
Tussendoor -en dat was in het Noordbrabants Museum- was er de opening van de expositie rond 'De zeven zonden van Jheronimus Bosch'. Daarin stond de presentatie van de 'Tentation[de verzoeking ] van St.Antonius' centraal. 
De jonge Belgische kunstenaar Antoine Roegiers [*1980]  stelde een film samen door bewerking van een schilderij van Jeroen Bosch waarin hij de figuren tot leven brengt. Dat was heel treffend en soms erg humoristisch. Maar ook Pieter Breugel vormt voor Roegiers een inspiratiebron.
In het museum is rond dat thema 'De  zeven zonden' een expositie ingericht met ook enkele voorstudies van Roegiers. 

stichtingsbestuur
De stichting Jheronimus Bosch 500 staat olv voorzitter Michiel Boersma van Essent en heeft als penningmeester Mike Hartkoorn. Leden zijn zakelijk directeur Paul van der Eerden, de voormalig intendant Ad 's Gravensande en verder nog o.a. Lian Duif die per 1 okotber 2009 is benoemd als Programmamanager van de Stichting Jheronimus Bosch en lid van de directie.
-----------------------------
De publiekspresentatie in TheateradParade van het globale programma van 2016 en de bekendmaking van de nieuwe stichting Jheronimus Bosch 500 en het bestuur daarvan.
Boven: Patrick Nederkoorn was bij de publiekspresentatie in TheateradParade de spreekstalmeester. Nederkoorn is afgestudeerd aan de KoningstheaterAkademie.Patrick Nederkoorn met  de voormalige intendant Ad 'sGravensande die de leiding krijgt van de nieuwe stichting 'Jheronimus Bosch 500'. In TheateradParade informeerde hij de aanwezigen uit  diverse culturele en zakelijke disciplines over het programma van het Jeroen Boschjaar.
Links de cd van de uitvoering 'De zeven zonden van Jeroen Bosch' die in TheateradParade plaats vond.

foto's © paul kriele, 1 oktober 2009.

Feestjaar voor elke burger
Op de perspresentatie stelde Rombouts dat het Jeroen Boschjaar werkt met een budget van36 miljoen euro waarvan eenzesde als organisatiekosten gezien moet worden.
Het streven is er op gericht - en dat gaf ook de gemeenteraad als opdracht mee,dat het feestjaar zoveel mogelijk gratis toegankelijk is zodat zoveel mogelijk Bosschenaren worden betrokken bij de voorstellingen en andere -culturele- evenementen. De mogelijkheid bestaat dat er zelfs een soort wijkcompetitie ingebracht wordt. bijvoorbeeld door het ontwerpen van carnavalswagens of op sportgebied.

Opening expositie 'De zeven zonden van Jheronimus Bosch' in NbM
In zijn welkom richtte directeur Charles de Mooij zich even op het jaar 2016. 'Dan staat er veel te gebeuren en is deze voormalige Statenzaal geheel gerenoveerd.  We  kijken uit naar dat jubeljaar, waarin het Noordbrabants Museum actief deelneemt met een expositie waarin het werk van Jeroen Bosch centraal staat. 
Maar het museum kiest voor een dubbelspoor. In de aanloop naar 2016  met bijv. deze expositie 'De verzoeking van St .Antonius' van de 29-jarige Belg Antoine Roegiers  die door zijn vervolgopleiding in Genève met animatie in kontakt kwam en dat als een procedé in zijn werk toepast. Dat doet Roegiers onder meer met werk van Pieter Breugel de oude en met het drieluik van St. Antonius van Bosch welke film hier vertoond wordt . Het bestaat  uit drie delen: het verhaal, de kwellingen in het hoofd van Antonius en de ontmoeting met Jeroen Bosch.
De Mooij besloot zijn welkom met een speciaal in het Frans gericht woordje tot de kunstenaar Antoione Roegiers van wie hij niet wilde dat hij zich als figurant bij deze opening zou voelen.

Wethouder Rodney  Weterings wees in zijn opening van de expositie 'De zeven zonden van Jheronimus Bosch' naar een 'Op weg naar 2016. 'Uiteindelijk gaat het om de kunst, wat Jeroen Bosch heeft gemaakt en dat anderen heeft geïnspireerd en dat betekenis aan de stad gaf. Maar stel dat Jeroen Bosch ook zo'n film had gemaakt. Dan was dat ook een voooruitblik geweest. Daarom moeten we niet steeds herdenken, maar ook vooruit denken.
In dit meerjarig project gaat het dan ook om cultuur versterkende projecten die kansen geven aan eigentijdse kunstenaars. Het verschil van Den Bosch met de Randstad is dat wij onze culturele ambities zelf bepalen. Den Bosch is een theaterstad, een stad van beeldende kunst, een stad van Jeroen Bosch.

In dat project zal het museumkwartier het brandpunt zijn van dat  Jeroen Boschjaar.' De wethouder voor o.a.Cultuur sprak nog eens diplomatisch de wens uit van  '...een voorspoedig start van de nieuwbouw van het Stedelijk Museum in de museumtuin. Wat hier geldt is waardering voor het verleden en nieuwsgierig naar de toekomst'.

Program rond de presentatie van de animatiefilm rond Jeroen Bosch van Antoine Roegiers in het NbM

Hierboven: de kunstenaar Antoine Roegiers [r] wordt in het Frans toegesproken door directeur Charles de Mooij, die de jonge kunstenaar specifiek bij de opening betrok omdat hij niet wilde hebben dat het gevoel van 'figurant' van deze ceremonie bij hem zou kunnen ontstaan.
Rechts: voorafgaand aan de filmpresentatie Antoine Roegiers [*Braine l'Alleud, 1980] in gesprek met burgemeester Ton Rombouts en wethouder voor o.a. cultuur Rodney Weterings.
Op de bovenste foto de kunstenaar Roegiers [r] en diens echtegenote uiterst links.
Rechts onder: slotbeeld van de animatiefilm van Roegiers . Door het beeld op zwart te zetten geeft de kunstenaar aan dat er niets is en niets was en het schilderij feitelijk niet bestaat. 
fo
to's © paul kriele, 1 oktober 2009.
 

Globaal program Feestjaar dat zich uitstrekt van 2010 -2020
-Internationale Filmweek met diverse genres en door diverse mediavormen, met als onderwerp beeldend kunst en beeldend kunstenaars. De opzet gebeurt ism het tv-programma 'Het Gesprek [VPRO] en de Verkadefabriek.
- een Bosch Parade, dat is een openluchtmanifestatie die bedoeld is om een traditie te worden en waarin ook de Binnendieze een rol speelt
-Bosch Talenten Beurs: 50 getalenteerde, pas afgestudeerde, beeldende kunstenaars gaan in een ruimte van 5 x 5 m hun werk maken en tonen, dat beoordeeld wordt door een internationale jury.
-Jonge makers Biënnale: een samenwerking van Cement, Theaterfestival De Boulevard, November Music, Artemis, Verkadefabriek en Productiehuis Brabant. Doel is het tot stand brengen van coproducties die in Den Bosch en vervolgens ook elders worden geëxposeerd. Verbreding van deze Biënnale over Europa en nieuw Europees Locatietheater heeft hier de specifieke aandacht.
-Bosch Vision Award: een prestigieuze prijs, toe te kennen aan innovatieve personen, die actief zijn op gebied van cultuur én duurzaamheid.
--Bosch Requiem: jaarlijks rond Allerzielen uit te voeren en nieuw te componeren herdenkingsmis aan Jeroen Bosch, die 500 jaar geleden overleed. Marc Versteeg wordt hiervoor als artistiek leider aangesteld. De uitvoering bevat geen H. Mis, maar alleen muziek.

>>>Voor meer gegevens over diverse programmaonderdelen, lees ook de site van de JB-stichting

-Restauration en Conservation Project: **Mede  op instigatie van de Jeroen Boschkenner prof. Jos Koldeweij nieuw op te pakken technische studie van Jeroen Boschschilderijen 'all over the world'. Deze opzet, inklusief een restauratietraject,  verloopt ism het JBArtCenter, de Radboud Universiteit van Nijmegen en het Noordbrabants Museum. Implantatie onderzoek in 2010 en afronding in 2016.
-Leerstoel Jeroen Bosch: streven om een bijzondere leeropdracht te vestigen voor onderzoek naar en het bieden van onderwijs in Jeroen Bosch en de vroeg Nederlandse schilderkunst.
-CultureleLab: door middel van de nieuwste technieken [3D/digitaal]is het mogelijk in de openbare ruimte [Markt /Parade en op individuele panden] de immateriële nalatenschap van Jeroen Bosch te tonen.
-Visioen van de stad: hiermee wordt bedoeld dingen feiten en zaken van 500 jaar geleden proberen opnieuw zichtbaar te maken of te onderzoeken of die nog te tonen zijn. Het is doel de cohesie tussen mensen te versterken. Dit project verloopt ism het City Change Center.
** Restauratie project:Voor Bastion Oranje licht Jos Koldeweij toe, dat deze nieuwe aanpak geen ondermijning betekent van zijn onderzoek  dmv infra roodstraling. 'De technieken veranderen nu eenmaal met de loop van de tijd. Wat wij doen is al weer ingehaald door de Italianen die weer een nieuw systeem toepassen. Door een -voor alle musea - universele aanpak, daarvoor is uiteraard nog veel begrip nodig. De een brengt zakelijke argumenten in zoals de Amerikanen,  de ander speelt met gevoelskwesties. Het is de kunst om de conservators van die musea te overtuigen van het belang van dit nieuwe onderzoek,' aldus Koldeweij.  
Het zou jammer zijn wanneer dit aspect [onderzoek en restauratie] van het JB-500 programma niet door kan gaan, want het biedt de mogelijkheid  om uitkomsten te vergelijken en ontdekkingen te delen, zodat de kennis over Jeroen Bosch wordt verruimd.

Studio Kluif Den Bosch 'doet' Jeroen Bosch promotie/visualisatie
Vormgeving, beeld en promotie/ marketing van het programma Jeroen Bosch-500 gaat Studio Kluif voor zijn rekening nemen. Dit jonge [1999] bureau is uit drie bureau's uitverkoren om de algehele promotie [visualisatie] rond het JB-500 evenement in beeld te brengen.


'Kluif' stak met zijn presentatie met kop en schouders boven de andere twee genomineerden uit,' aldus burgemeester Rombouts op de perspresentatie van dondrdag 1 oktober 2009. De 'organisatie' had in petit comité eerder drie bureau's voor een proef-presentatie uitgenodigd.
De twee oprichters - Jeroen Hoedjes en Paul Roeters- werden niet alleen geprezen om hun creativiteit, zij kregen ook de gelegenheid om hun ontwerp, gebaseerd op het profiel van Jeroen Bosch, met een animatiefilm toe te lichten.

Door van bijgaand zelfportret van Jeroen Bosch alle fijne lijnen en grijskleuren weg te werken houd je de scherpe lijnen van mond, wenkbrauwen en ogen over. Vandaaruit stelt studio Kluif bewerkingen samen die ingepast worden in allerlei thema's rond de promotie van JB-500.

Terug naar boven