D'66 wil bezuinigen op project Jeroen Bosch 500

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2009 | Gewijzigd op: 06-11-2009

 D'66, een mogelijke [her-]nieuwe raadsfractie in de Gemeenteraad, wil flink bezuinigen op het project Jeroen Boschjaar 2016. Dat heeft een totaalbudget van 36 miljoen, waarvan gemeentelijk 8 miljoen is /wordt gereserveerd.

De partij, afdeling Den Bosch, heeft dat tot een van de punten gemaakt in het concept-verkiezingsprogramma voor maart 2010. Binnen D'66 bestaan twijfels over de kansen van externe financiering omdat niet alleen de gemeente, maar ook het Rijk en de provincie zelf moeten bezuinigen. D'66 is de eerste fractie die niet con amore meegaat met dit miljoenenproject.

Als het project toch doorgaat dan in een beperkte omvang en gericht op alleen de Bosschenaren, aldus sommige partijleden.
Niet alleen voor het Jeroen Boschjaar, maar op meer terreinen verwacht de fractie dat er de komende jaren flink bezuinigd zal moeten worden.

Komende dinsdag 10 november 2009 praat de gemeenteraad over de begroting  2010. Daarin worden bedragen gereserveerd voor het Jeroen Boschjaar.

Begin december 2009 stelt D'66 haar definitieve verkiezingsprogramma vast.