Kunstzinnige vaartocht op Binnendieze in 2010

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2009 | Gewijzigd op: 26-11-2009
Vanmiddag 25 november 2009 heeft 'Bosch Parade' zijn plannen bekend gemaakt voor het Jeroen Boschjaar 2016. Al in 2010 en in de jaren daarna, staat een bijzonder kunstzinige vaartocht op de Binnendieze [Groote Strorom ] gepland.  Daarvoor is de medewerking nodig van kunstenaars over alle disciplines. Op de eerste ontmoeting [ j.l. dinsdag 24 november 2009] waren buiten verwachting veel kunstenaars aanwezig die, zoals Miesjel van Gerwen aangaf, geen enkele scepsis over de plannen toonden. Iets wat in de stad anders wél vaak voorkomt.

De arstistiek leiders, Miesjel van Gerwen [l-boven] en Bart van Dongen [l], beiden verantwoordelijk voor de uitvoering en artistieke coördinatie en Mark Eysink Smeets [boven] projectleider van Bosch Parade.

foto 's © paul kriele, 25 november 2009. 

Verdere inzet/medewerking wordt verwacht van amateurs die individueel of als groep kunnen deelnemen. Ook rekent de organisatie op de  medewerking van de Stichting Jeroen Bosch 500 en de gemeente en van sponsoren. Die laatsten kunnen ook een bijdrage leveren door in samenwerking met kunstenaars aan een project deel te nemen.

De vaartocht voor 2010 staat gepland voor de 3e week van juni en duurt 10 dagen, gedurende welke periode er 6-7 voorstellingen zijn die in totaal door circa 13.000 bezoekers vanaf de taluds van de Binnedieze kunnen worden bijgewoond.
Deze octopus [drijvende ton], waarin op de Binnendieze in de Uilenburg de trombonist Willem Gerristen op artistieke wijze de programmapresentatie inluidde, verliep niet geheel vlekkeloos. Free lance  fotograaf Joep Lennarts kon nog net door collega Marc Bolsius van een duik in het Diezewater worden gered.

foto's © paul kriele, 25 november 2009.
 

De kunstenaars Bart van Dongen en Miesjel van Gerwen zijn de artisitiek leiders die ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project en de inbreng coöordineren.

zie ook de site BoschParade
Een voorproefje van 'Bosch Parade'. Voorbeelden van deze artistieke vaartocht op de Groote Stroom die wellicht later ook op de Dommel of de stadsgracht kan worden uitgevoerd.
 In  2010 staat die voor juni gepland.Toeschouwers kijken vanaf de taluds naar deze -op Bosch - geïnspireerde Parade. 
 

 


Terug naar boven