Presentatie eerste evenementen JBjaar 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-02-2010 | Gewijzigd op: 26-02-2010
De stichting Jheronimus Bosch 500 presenteerde vanmiddag 25 februari 2010 in de Raadskelder twee programmaonderdelen, te weten het Bosch Diner en Bosch Parade. Daarmee gaf de Stichting aan dat zij in de aanloop naar de viering 'Jheronimus Boschjaar 2016' en met de viering zelf een band wil leggen met de bewoners van de stad. 

De Raadskelder
De presentatie van de programmaonderdelen die dit jaar plaatsvinden deed Maaike Verberk.
Rechts:  Michiel Boersma oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Essent, die na zijn pensioen o.a. voorzitter werd van de Raad van Bestuur van Jheronimus Bosch 500, de organisatie die door de gemeente werd belast om het Jeroen Boschjaar 2016 te gaan opzetten.
Links: Ad 's Gravensande intendant bij JB500.

foto © paul kriele, 25 februari 2010.
 

Uit een enquete is gebleken dat de meeste antwoorden uit die enquete ervoor pleiten om de naam Jeroen Bosch blijvend aan de stad te verbinden, aldus de intendant Ad 's Gravensande.

beste wijkkok
Het eerste evenement is het Boschdiner dat op 16 mei 2010 voor 12 wijken op de markt wordt geserveerd. Omdat de stichting samenwerkt met de 'Hoofdstad van de smaak' is die maaltijd  -bereid door amateurkoks uit die wijk -samengesteld met voornamelijk regionale producten De koks worden aangesterkt door andere vrijwilligers uit de betreffende wijk die bijv. de gasten begeleiden en de gerechten serveren of assisteren in de keuken.
Het diner wordt opgediend voor groepen van telkens - per wijk - 50 gasten ook uit diezelfde wijk samengesteld.
Daarbij zijn ook gasten uit Brabantse steden welkom en speciaal mensen met de naam Bosch worden uitgenodigd. Gegadigden kunnen zich aanmelden via  info@Bosch.nl

Het evenement Bosch Diner legt een sterke band met de inwoners en heeft een competitie-effect. Uit dit Boschdiner ontstaat namelijk de beste wijkkok. Het is de bedoeling dit evenement in de aanloop naar 2016 elk jaar te gaan opzetten.

Bosch Parade
Het andere evenement, dat dit jaar van 18 tot 17 juni plaatsvindt, is Bosch Parade. Daar gaan beeldend kunstenaars samen met vrijwilligers/ambachtslieden een vaartuig ontwerpen. Dat zal veelal in combinatie met een muziekgroep gebeuren. Het resultaat wordt op de Binnendieze gepresenteerd. Doel is een verbindig te zoeken tussen kunstenaars. Ook dit evenement wordt tenminste tot 2016 elk jaar gecontinueerd.

Ideeën aandragen
Dit jaar 2010 is ook de start om ideeën voor evenementen aan te dragen. Daarom kreeg deze presentatie in de Raadskelder als motto  'Visioenen van stad',  omdat dat thema aansluit bij de leefwereld en de ideeën van Jeroen Bosch. Suggesties kunnen op onderstaand adres worden aangeleverd. Gelet wordt op de laagdrempeligheid,  kwaliteit, originaliteit en de relatie met Jeroen Bosch.

Ook de jeugd wordt bij de viering betrokken doordat er  bijvoorbeeld een musical wordt uitgeschreven en is er voor het middelbaar onderwijs is een apart educatief programma in de maak.

De stichting Jeroen  Bosch 500 heeft in de St. Jorisstraat 12 een kantoor geopend. De organisatie is erop gericht  om veel projecten aan gekwalificeerde mensen uit Den Bosch uit tebesteden, met name de kernprogramma's.
Ook is er een postbusnummer  Den Bosch 500 Postbus 500 5201AM Den Bosch geopend.
 

Terug naar boven