Stichting DeTuinIUnited presenteert plan DeHeus-Koudijsterrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2011 | Gewijzigd op: 29-05-2011
Woensdagmiddag 25 mei 2011heeft de stichting DeTuinIUnited haar plannen voor de Kop van ’t Zand gepresenteerd. Daarmee haakt zij in op de uitnodigende plannen voor het Jeroen Boschjaar van 2016.
Zoals de communicatieadviseur en concept ontwikkelaar Marc Eijsink Smeets het in zijn inleiding verwoordde, deze plannen van het Bureau ZUS [Zones Urbains Sensibles] willen we doen uitgroeien tot een tuin waar het Jeroen Boschjaar en later Culturele Hoofdstad een basis kan vinden.


Hierboven: De onthulling van de maquette door de projectleider Erica Haffmans en Kristian Koreman van de maquette. Koreman van bureau ZUS overhandigt aan de wethouder voor o.a. Cultuur Rodney Weterings het plan. 
Op de maquette  zijn dan wel niet scherp te onderscheiden, maar het gebied is verdeeld in een deel ten westen van het spoor met hotelkamers in de drie-armige, deze zone doorsnijdende 'muur/wand, en sport en educatie en voedselpproductie.Dan is er een zone  met een tribune, in welk gebeid de oude meelfabriek dominbeert en tot slot een zone in de drieluik voor vertier en uitgaansleven.
foto's © paul kriele, 25 mei 2011.
-----------------------------------------------------------
De kiem van de Tuin I United waren kunstenaars Marc Mulders en de Tilburger Paul van Seeters, eigenaar van Rozemarijn Bloemisterij.
Later kwamen daar andere disciplines, onder wie fotograaf Joep Lennarts, tekstschrijver Eric Alink, Jan van der Putten [Verkadefabriek] en chef kunstredactie BD Theo van de Zande bij.

Kristian Koreman van Bureau Zus tijdens zijn presentatie met enkele beelden daaruit .
foto's © paul kriele, 25 mei 2011.
Een drie-armige gang doorsnijdt een in drieën gedeeld complex, waarlangs en waarbinnen een tuin hotelkamers kunnen worden ingericht.
-Boven: Plattegrond van het nieuwe Koudijsterrein.
Afgeleid van Jeroen Bosch [Tuin der Lusten] zijn productie contemplatie en hyperconsumptie leidende thema's.
-Rechts: Saturday nightfever, of gekte met extase en beleving om maar een paar termen te noemen. Binnen die beleving kunnen fysiek ook onderdelen van de fabriek  als element dienen zoals een hijskraan, Jacobsladder of platform. 

Want de Tuin is bedoeld als een ontmoetingsplek voor het [Bossche] publiek, waar kunstenaars fysiek en creatief de ruimte krijgen met als inspiratiebronbron Jeroen Bosch. Vandaar dat de power pointpresentatie van Bureau Zus [Kristian Koreman en Elma van Boxel, het door Matthijs Rumke [Zuidelijk Toneel] uitgewerkt project deze ’TuinderLusten’ ook weer in een fysiek drieluik op het Koudijsterrein ontwikkelde.
Symbolisch was de kiem die op het eind van de presentatie voor de pers en kunst en cultuurbetrokkenen mbv een hijskraan op het dak van Koudijs werd geplant door Ad ’s-Gravesande en Paul van Seeters een kiem die moet uitgroeien naar het ‘Jeroen Boschjaar 2016’

-Hierboven links: communicatieadviseur en en conceptontwikkelaar Marc Eysink Smeets biedt burgemeester Rombouts het programma aan.
-Boven vlnr.:  Kristian Koreman van het Rotterdamse bureau Zus, burgemeester Rombouts, Marc Eysink Smeets en Ad 's Gravesande, die ook als voorzitter van de stichting Jheronimus Bosch 500 zei dit project te omarmen.
-Links: Artistiek leider van de stichting Jheronimus Bosch500 Ad 's Gravesande, die het plan 'een geschenk uit de hemel' noemde.
foto's © paul kriele, 25 mei 2011. 

Ad ‘s Gravesande is de voorzitter van de Stichting Jeroen Bosch 500 die het DeTuin I United idee omarmt en daarom een van de planters was van ’de kiem’. Voor de artistiek leider is dit plan 'een geschenk uit de hemel voor de manifesatie Jeroen Bosch in 2016

Ook burgemeester Rombouts toonde zich enthousiast, maar wilde nog geen financiële toezeggingen doen.
Rombouts zette uiteen dat het bij projecten vaak om stenen gaat en de projectontwikkelaar het voortouw neemt. Bij dit project, zo vervolgde Rombouts, gebeurt nu juist het omgekeerde en dat is lovenswaardig.Dat is zelfs winst en we zouden dat vaker wensen, sprak Rombouts. Maar door het geld is dat niet altijd haalbaar. Hier staat de kunstenaar voorop.
Het gaat hier uiteraard om onroerend goed. Het wachten is nog op de ontwikkeling hieromtrent, want dat is het grote geld. De gemeente is niet aan zet en kan ook geen toezeggingen doen,’ aldus Rombouts
In zijn lovende woorden onderstreepte de burgemeester de creativiteit en het inhaken op de uitgangspunten van de manifestaties in het JB-jaar: mensen ontmoeten en samenbrengen

Het is nu aan de stichting DeTuinIUnited om partners te zoeken die met dit project in zee willen gaan. Als eerste, zo liet ook Rombouts merken, is de gemeente [Willem van de Made als ‘de grote Bossche stedenbouwer’] aan de beurt en vervolgens staat een gesprek met SKOR [Stichting Kunst in de Openbare Ruimte]op de agenda, aldus Marc Smeets die de gasten tot slot uitnodigde om bij de te onthullen maquette een glaasje te komen drinken.

Toekomst Koudijs/ De Heus
-Boven: Ron Assinck bedrijfsleider bij De Heus.
-Boven links: de onthulling van het doek met het drieluik 'Tuin der Lusten.'
-Links: De kiem van het 'De TuinIUnited'-project wordt op het dak van De Heus
geplant.

foto's © paul kriele, 25 mei 2011.


Aanleiding voor het naar buiten treden van 'detuin I united' is het verdwijnen van De Heus en het leegkomen van de oude fabriek aan de Tramkade en de sloop van de meer recente gebouwen en silo's.
Bedrijfsleider Ron Assinck vertelde dat De Heus per 1 januari 2013 weg is uit Den Bosch. In Andel, waar een fabriek staat, wordt op locatie een geheel nieuwe vervangende fabriek opgezet. Andel is gericht deels tbv slachtkuikenvoeders voor de Belgische en Nederlandse markt en deels een exportconcentratie, aldus Assinck


Terug naar boven