Baltische kunstenaars maken opdracht rond Jeroen Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2011 | Gewijzigd op: 19-10-2011
Een groep jonge Baltische kunstenaars gaat aan de slag om, geïnspireerd door Jeroen Bosch, in eigen stijl een kunstwerk uit te voeren. De titel van het project is "Jonge Schilder Prize".
Die opdracht werd door NN.* geïnitieerd in navolging van een in 2008 uitgeschreven wedstrijd onder Lithouwse kunstenaars en nu vertaald naar de drie Baltische staten Estonia,Letland en Lithouwen.
Voor de wedstrijd, die met steun en op initiatief van de Nederlandse ambassadeur in Lithouwen Yaron Oppenheimer werd uitgeschreven, zijn van de 200 ingeschreven deelnemers 10 finalisten** uitgekozen. Doel van de wedstrijd is om deze jonge deelnemers in de kunstwereld meer bekendheid te geven.

De finalisten van dit Baltische kunstobject hebben zich, voorafgaand aan de opdracht, over Jeroen Bosch georiënteerd.

De jury bestaat uit gerenommeerde –in de kunstwereld bekend staande –managers onder wie de directeuren van de Kunstacademies van Lithouwen en Brussel.
v.R is met  het Van Abbemuseum  in overleg over een exposite die in het Jeroen Boschjaar 2016 zou moeten plaatsvinden.
Zie ook de site: http://www.ypp.lt/en/site/news

De 15 finalisten die in aanmerking komen voor deelname aan de Jeroen Bosch-activiteiten:
Gailiûtë Milda (Lietuva)
Jacytë Ainë (Lietuva)
Jurcikas Jonas (Lietuva)
Jusionis Linas (Lietuva)
Karpavièiûtë Eglë (Lietuva)
Karpinska Anita (Latvia)
Klemmer Veiko (Eesti)
Kongi Kristi (Eesti)
Põld Laura (Eesti)
Povilaitytë Rûta (Lietuva)
Svirskaitë Justë (Lietuva)
Šarkovska Magone (Latvia)
Ulèickaitë Eglë (Lietuva)
Vainre Mart (Eesti)
Vaitkevièiûtë Lina (Lietuva)

*NN.
Dit initiatief is voortgekomen uit de min of meer bekende Bossche zakenman NN. die zakelijke en sociaal/maatschappelijke relaties onderhoudt met onder meer de Baltische staten maar zijn naam liever niet vermeld ziet staan.