Jeroen Boschjaar wordt meerjaren manifestatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-10-2008 | Gewijzigd op: 28-10-2008
Het oude geboortehuis van Jeroen Bosch - De Kleine Winst - op Markt 29 zou de gemeente moeten aankopen nadat uit bouwhistorisch onderzoek gebleken is, dat het nog herinneringen bevat uit de woontijd rond 1500 van Jeroen Bosch
In de Moriaan zou men naar een digitale presentatie [Jeroen Boschexperience] kunnen kijken over het leven van de kunstenaar Bosch, beginnend met de huidige situatie, zoals het Bosch’ atelier diens woonhuis en teruggaand naar de middeleeuwen. Dat ondermeer hebben de intendanten Ad ‘s Gravesande en Martijn Sanders de gemeente geadviseerd. Dat advies is vastgelegd in een rapport dat vanmiddag aan burgemeester Rombouts en de pers werd aangeboden. Deze informateurs raden de gemeente een meerjarige opzet aan, dat zich op educatief, cultureel en kunstzinnig vlak gaat afspelen.
Boven: De informateurs Ad 's-Gravesande [l] en Martijn Sanders die een breed opgezet en degelijk onderbouwd advies uitbrachten over het te plannen Jeroen Boschjaar in 2016.
Rechts  boven: burgemeester Rombouts ontvangt uit handen van de twee informateurs het eerste exemplaar van dit  advies 'Jheronimus Bosch 500'.

Links: Ook de wethouders Bert Pauli [financiën] en Rodney Weterings [cultuur] waren bij de perspresenratie aanwezig
.

foto's © paul kriele, 20 oktober 2008.

Ook een uitwisseling met het Pradomuseum in Madrid, om bijv. tot een restauratieproject van Boschschilderijen te komen, staat in het programma. Juist dat onderdeel is bedoeld om andere musea over de schreef te halen om werken voor de 3 maanden durende expositie in 2016 aan de geboortestad van Jheronimus Bosch uit te lenen.
Aan de manifestatie, die totaal 36 miljoen euro kost, draagt de stad 8 miljoen euro bij, afgezien nog van tal van investeringen die bijv. het culturele klimaat zullen versterken. Maar, zoals Rombouts het toelicht, door de Engelsman Richardson is berekend, dat van elke euro er 5 de stad ten goede komt en aan de regio zelfs 15 euro.
Wethouder Bert Pauli bevestigt na afloop, nog eens dat naast de culturele injecties, de stad ook economisch profijt [infrastructuur] oplevert. Een dergelijk breed opgezet festival krijgt  naast internationale aandacht ook de kans om in 2018 tot Culturele hoofdstad van Europa te worden uitgeroepen.
Intussen is ook al met het Nationaal Bureau voor Toerisme contact gelegd en zodanig genetwerkt dat deze JB-manifestatie -als eerste evenement in Brabant - tot nationaal evenement wordt gekwalificeerd, waardoor Den Bosch internationaal op de kaart wordt gezet.
Mogelijk een in een schilderij verwerkt zelfportret van Jeroen Bosch. Een situatieschets van een mogelijke aanbouw naast/tegen de Moriaan. De kans is aanwezig, dat een dergelijk  -afgewezen -ontwerp opnieuw in beeld komt bij een nieuwe bestemming van de Moriaan als bijv. Jeroen Boschhuis wanneer de VVV naar het te herbouwen  GZG-terrein verhuist.

Andere adviezen.
Behalve een jaarlijks terugkerend Jeroen Boschparade [à la het zomercarnaval in Rotterdam] zijn er veel andere adviezen, zoals afbraak van het TheateradParade, waarover in 2010 toch een beslissing valt. Op die plek zou geen multifunctioneel theater, maar een concertzaal gebouwd kunnen worden en in het Paleiskwartier een theaterzaal, die aansluit bij de daar te vestigen Koningstheaterakademie en de nieuwe Kunstakademie.
Als er een hotel komt dan bij voorkeur een designhotel, aldus de twee informateurs.
De organisatie, die volgend jaar wordt opgezet, gaat werken om de manifestatie voor de Bosschenaren herkenbaar te maken, zodat zoveel mogelijk instellingen en burgers mee gaan doen.
Naar verwacht valt in 2010 al het eerste project van dit meerjaren durende Jeroen Boschfestival waar te nemen.
’s-Gravesande en Sanders verwachten dat dit festival 300.000 bezoekers zal trekken.
Of er ook echt schilderijen van Jeroen Bosch naar de stad komen, daarover willen noch directeur Charles de Mooy van het Noordbrabants Museum, noch burgemeester Rombouts zich uitlaten. Rombouts verwijst in dit opzicht naar de steun [en het enthousiasme] die de stad bij minister Plasterk en staatssecretaris Timmermans ondervindt.
Plasterk zal vanavond in TheateradParade op video een boodschap voor de organisatie uitspreken.
De gemeenteraad ontvangt hedenmiddag ditzelfde rapport, dat vanavond in TheateradParade aan het publiek wordt getoond. En in december 2008 kunnen de fracties zich over de gesuggereerde brede opzet en over de benodigde 8 miljoen uitspreken.

Terug naar boven