Gemeente ondertekent intentieverklaring gebruik De Heusterrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2012 | Gewijzigd op: 25-09-2012
Vanmiddag -maandag 24 september 2012 - heeft wethouder Jeroen Weyers namens de gemeente de intentieverklaring  ondertekend voor het gebruik van het fabrieksterrein van de Veevoederfabriek De Heus, voorheen Koudijs, op 't Zand.
Mede-ondertekenaar was de voorzitter van de Stichting DeTuin I United, Theo van de Zande.
DeTuin I United wil op die locatie met behoud van de oude fabrieksdelen, inclusief de silo's, een drievoudige invulling realiseren langs een zgn 'De lijst', die de fabrieken en andere gebouwen doorsnijdt.  Langs die kruislijn zijn soms parkachtige en dan weer in fabrieksstijl of modern gestyleerde elementen opgezet, Het gaat dan om cultuur [restaurant en expositie in oude fabriek], ontspanning in de hallen en een meditatief gedeelte in de silo's. Daartussen bevindt zich een ecologisch/agrarischpark. De idee is mede ontsproten aan de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch.

In de ontwikkeling van deze kop van  't Zand participeren de Stichting Jeroen Bosch 500 en Brabant Culturele hoofdstad 2018 en de gemeente 's-Hertogenbosch. 

Kort werd even stilgestaan bij een van de mannen van het eerst uur Joep Lennarts, die koos uit om het leven te stappen. 'Aan hem verloren wij een dierbare vriend en bondgenoot,' sprak Van de Zande. 'Joep was erg inspirerend voor ons.'

-Boven: Enkele van de initiatienemers en participanten vlnr de 'tuinontwerper' Kristiaan Koreman [Studio ZUS/Rotterdam] achterin de cultuurmakelaar Erica Haffmans, Koen Geleijns van KG BouwPro en bouwkundig adviseur van het project en rechts stadschroniqueur Eric Alink, die de maquette naar de hal van De Heus aan de Tramkade dragen.
-Rechts boven: De
op een andere manier belichte maquette, met vooraan de loodsen en silo's en achterin de fabriek.
-Rechts: de genodigden/betrokkenen bij de maquette.

foto's © paul kriele, 24 september 2012.
 

Aftrap van plan /de markt op
Vandaag was ook de aftrap van de plannen door DeTuin I United,  aldus de cultuurmakelaar Erica Haffmans, die aansluitend daaraan aankondigde nu naar buiten te treden en u en iedereen te gaan benaderen om invulling aan de plannen te geven en wellicht om de  financiering te gaan regelen. Want uit diverse interviews, die Theo van de Zande en Erica Haffmans afnamen, bleek wel dat er ook voorzichtigheid wordt aangeraden en gepleit werd voor een geleidelijke ipv een nogal grootse aanpak. Maar het is so wie so een groots en veelomvattend plan, waar ook de gemeente, burgemeester Rombouts, van heeft gezegd er achter te staan en het te zullen steunen.
Dat die steun ook breed gedragen wordt blijkt wel uit het feit dat bij de presentatie ook aanwezig waren Willem van de Made de sectordirecteur en tevens participant, namens de gemeente in de Paleiskwartier bv evenals het hoofd financiën Leo Nelis. Rombouts was dit keer verhinderd.

Bestuurslid  van De Tuin I United en  cultuurmakelaar Erica  Haffmans: '.. en nu aan de slag..'.

foto © paul kriele, 24 september 2012.

Erica Haffmans memoreerde nog even de grote inspirator Jeroen Bosch, naar wiens gedachtenis [JB-jaar in 2016] naar toe wordt geleefd.
'Het plan, dat een hedendaagse TuinderLusten beoogt, waarvoor drie jaar geleden de basis werd gelegd, krijgt hier vanmiddag zijn voortgang. Niet teruglbikkend maar meer  gericht op de toekomst', zei Haffmans. 

Meningen enthousiast en ook terughoudend

Burgemeester Ton Rombouts,
die dit keer niet aanwezig kon zijn, ziet de plannen van DeTuinIUnited als een stimulans voor de ontwikkeling van deze culturele hoek, waar de Verkadefabriek al goed gedijt,  De gemeente wil daarom nader gaan bekijken waar dit gebied [de Kop van 't Zand] het meest geschikt voor is. Lies Frankenhuizen ziet in de woorden van Rombouts de mogelijkehid - in combinatie met deze plannen- meer met het Theaterfestival Boulevard te kunnen doen, omdat  er altijd wel ruimtegebrek is.

Kristiaan Koreman van het Rotterdamse Buro ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. Kristiaan is de mede-ontwikkelaar van dit plan. . Johan Mees, ecoloog bij de gemeente: 'Ik zie graag verbindingszones. Hier kan de natuur de stad ingetrokken worden. Maar ik ben benieuwd hoe groot het draagvlak voor deze plannen is.'
Ted Noten: Niet teveel invullen. Langzaam laten groeien. In de tijdsontwikkeling  komt ook de invulling wel.  Het gebied is te groot voor alles in één keer.'
Theo van Dooremalen van November Music zegt: Rustig aan. Ik volg het commentaar van Ted Nooten. 

foto's © paul kriele, 24 september 2012.

-Boven: Susan de Zoete [Groenontwikkelaar]: ' Er zal eerst een organisatie in het leven moeten worden geroepen om e.e.a. op poten te gaan zetten,waardoor we die vergroening, die we voor ogen hebben, kunnen gaan realiseren.'
-Rechts boven: Madeleine Matzer [regisseur en artistiek leidster van Matzer producties]:' Het is heel inspirerend en ik vind dit geweldig leuk.Ik zou er graag een theaterstuk neer willen zetten. Het is wel een heel pakket dat hier voor ons ligt.'
-Rechts:  Matthijss Rümke [Het Zuidelijk Toneel]: 'Geweldig. Het is heel modern van opzet door die driedeling. Maar vul niet alles gelijk in.
'


foto's © paul kriele, 24 september 2012.Ron Assinck van De Heus werd ook door Theo van de Zande bevraagd over zijn belevenis, dat De Heus vertrekt en deze opvallende plannen voor dit terrein zijn onthuld. Assinck zag dit ook als 'een stukje agrarische ontwikkeling..'.
'Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren en hoe dat vorm gaat krijgen,' reageerde Assinck.
 


foto © paul kriele, 24 september 2012.

De site van www.detuin-united.nl  en zie ook het artikel Tuin I united presenteert plan voor de De Heus/Koudijsterrein  dd. 25 mei 2011.
-Boven: Bijna symbolisch is dit plaatje bij de ambitieuze plannen van DeTuin I United te noemen: opening van twee oude De Heusdeuren die een uitkijk bieden op de wereld. Maar dit is slechts de uitkijk op de Bossche wijken Ortenhpoort en De Vliert.....
-Rechts: De ondertekening door PvdA -[cultuur] wethouder Jeroen Weyers van de intentieverklaring voor het gebruik van het terrein van De Heus
. Links voorzitter van de stichting 'DeTuin I United' Theo van de Zande.

foto's © paul kriele, 24 september 2012.
 

Wethouder Weyers reageerde op '...de hele ingrijpende plannen'. Weyers: 'Heel mooi dat mensen deze droom hebben, waar wij als gemeente volmondig ja tegen hebben gezegd. We zien kansen dit project aan te doen sluiten bij het Jeroen Boschjaar 2016. Als gemeente werken we mee dit tot een succes te laten worden.!'

Cateraar Happaz verzorgde met kunstige hapjes, de borrel na afloop.

Terug naar boven