Kans dat o.a. Dogenpaleis VenetiŽ Boschwerken af staat groter

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2013 | Gewijzigd op: 22-05-2013
Bericht van 8 mei 2013: Ondertekening bruikleen van 'Venetiaanse' Jeroen Bosch schilderijen

Charles de Mooij, directeur Het Noordbrabants Museum] tekent op 28 mei een overeenkomst over met onder anderen Giovanna Damiani die musea in Venetië vertegenwoordigt. Uit de agenda van het College blijkt dat ook burgemeester Rombouts op 27 mei naar Venetië afreist om daar op de 28ste mei met Charles de Mooij de bruikleen overeenkomsten te gaan tekenen.

Het gaat om het 'Heremieten-drieluik', het 'Drieluik van de gekruisigde martelares' en om de vier panelen 'Visioenen uit het hiernamaals'. Na de restauratie zullen de werken worden uitgeleend aan het museum in Den Bosch, waar in 2016 de overzichtstentoonstelling 'Bosch Visions' wordt gehouden.
De twee drieluiken komen uit de Galleria dell'Accademia van Venetië. De vier houten panelen uit het Palazzo Grimani.
Een internationaal team uit Nederland, Canada en de VS heeft de drie werken bestudeerd en acht restauratie nodig. Dat zal de komende jaren worden uitgevoerd door een groep internationale restaurateurs.

De Getty Foundation (Los Angeles), Queen's University in Kingston (Canada) en de Stichting Restauratie Atelier (Limburg en Maastricht) staan borg voor de kosten.

Bericht van  7 mei 2013 Grote kans op komst van drie 'Venetiaans' Jeroen Boschschilderijen
In de rij van circa12 schilderijen, waarvan burgemeester Rombouts op een Blb-vergadering van 27 maart j.l. suggereerde dat die in 2016 naar Den Bosch komen, zitten er waarschijnlijk drie die zich in een Venetiaans museum bevinden.
Het gaat om 'Visoenen van het Hiernamaals', Het drieluik van 'De Gekruisigde martelares' en het 'Heremieten-drieluik'.

-Boven: Het 'Heremietendrieluik' en rechts 'De Gelukzaligen en de Verdoemden,  die zich in het Dogenpaleis in Venetië bevinden.
-Rechts: De Gekruisigde Martelares.
 

Bij een bezoek van  leden van het Bosch Research and Conservationproject olv dr. Jos Koldeweij, de Boschkenner bij uitstek, is aan het licht gekomen dat deze Boschwerken nodig gerestaureerd dienen te wordene. Dat researchproject is nu juist bedoeld om tot een uitwisseling te komen. De kans is nu groot dat de kennis over Jeroen Bosch en zijn werken die er in Nederland bestaat, wordt uitgewisseld tegen een bruikleen van kunst in Venetiaans bezit, aan de Boschexpositie in 2016.  
Een medebepalende factor kan de bemiddeling zijn, die burgemeester Rombouts op 30 oktober 2009 in Rome deed. Naast zijn bezoek aan het Vaticaan voerde Rombouts gesprekken met de ambassadeurs van Italië [A. Stoelinga] en die bij het Vaticaan [Henriette Barones van Lijnden-Leijten]. 

zie artikel Burgemeester Rombouts lobbyet in Rome voor schilderijenbruikleen Jeroen Bosch dd. 1 november 2009.

zie ook Bosch Research project met Matthijs Ilsink en prof. dr. Jos Koldeweij artikel dd. 26 februari 2012 Het betreft hun onderzoek in Spanje.

Terug naar boven