Gemeente begint gesprek met 3 kritische cultuurdirecteuren over JB500

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2013 | Gewijzigd op: 09-11-2013
Burgemeester Rombouts [portefeuillehouder JB500] en wethouder Jeroen Weyers [portefeuillehouder Cultuur]) hebben een gesprek gevoerd met de drie directeuren Charles de Mooij [Brabants Museum], René Pingen [Stedelijk Museum] en Jan van der  Putten [Verkadefabriek], die kritiek hebben geuit op de organisatie van JB500. Ook is er een gesprek geweest met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting Jheronimus Bosch 500. De actie van de gemeente volgt op de artikelen in het Brabants Dagblad van begin november 2013.

Betrokkenen hebben gezegd dat zij niet hebben willen concluderen dat de stichting Bosch 500 geen draagvlak heeft in de stad. Wel hebben zij aandacht willen vragen voor het verschil tussen de ambities en werkwijze van Bosch 500 en de ambities en werkwijzen van de vier culturele organisaties in de stad. Stichting Bosch 500 onderkent dat in de opdracht om een Nationaal evenement te organiseren de ambities en verwachtingen niet altijd overeenstemmen. Daar is wel degelijk winst te behalen.

Een van de conclusies uit het interview met het Brabants  Dagblad  zou kunnen zijn dat ze vragen hebben bij de verantwoording van de financiën. Dat hebben de directeuren niet willen suggereren.
 
De stichting Jheronimus Bosch 500 liet weten dat intussen een Bosch Panel is ingesteld, bestaande uit 5 personen die de onderscheiden bevolkingsgroepen in de stad goed kennen. Dit panel is onlangs met zijn advies over een grotere participatie van Bosschenaren begonnen.