Na kritiek: Installatie Bosch 500 Panel + Bosch 500 Café

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-03-2014 Na kritiek* op de weinig transparante en hautaine opstelling van het bestuur heeft de stichting JB500 een Bossche klankbordgroep** [Bosch 500 Panel] en een praatcafé [ Bosch 500 Café] opgericht.
Dat stichtingsbestuur zegt nu in een persbericht: 'Om de activiteiten voor de komende jaren goed af te stemmen op de bewoners van de stad is deze groep van 13 kritische en betrokken
Bosschenaren gevormd. Zij zijn voor ons de oren en ogen in de stad. Op deze manier kan de stichting beter inspelen op de gevoelens die er leven in de stad.
Daarnaast zijn al vele Bosschenaren betrokken bij diverse initiatieven om de kunstenaar, zijn ijd en zijn werken tot leven te brengen. Om al deze Bosschenaren bij elkaar te brengen is het Bosch 500 Café opgericht, een ontmoetingsplek om elkaar beter te leren kennen en te inspireren
.'


De eerste editie van het twee maandelijks te houden Bosch 500 Café is op woensdag 16 april in de Verkadefabriek.

Marc Eysink Smeets en communicatiemanager Marcel Ploegmakers [bureau [Arthur & Brent] gaan zich specifiek inzetten om de stad de komende jaren nog beter bij het evenement te betrekken.

*Kritiek: zie  Gemeente gaat in gesprek met kritische  museumdirecteuren  artikel dd.  8 november 2013.


**In het Bosch 500 Stadspanel zitten o.a. :
Cabaretier, entertainer Hans Tervoort, oud-rector Ans Buys, Kring Vrienden-vrijwllligster Bernadette Woerdman, voormalig Boschboomvoorzitter en oud-conrector Vincent Verstappen, Oeteldonksche Club-president Sander van de Gevel, Paul Kuenen van coördinator jongerencentrum De Poort, dansdocente Geraldine van de Griend en voormalig raadslid Anneke Schults.

Voor meer informatie: www.bosch500.nl