Leegloop in Lombardje

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-08-2010 | Gewijzigd op: 27-12-2010
Het intieme winkelcentrum Lombardje, dat met leegloop wordt bedreigd.
In de passage is kort geleden nog wel een kleine winkelruimte, die eerder dienst deed als kunstlocatie en recentelijk als kapsalon -slechts voor 3 maanden - verhuurd.


foto © paul kriele, 7 augustus 2010.

Het initieme winkelcentrum Lombardje, dat ingeklemd ligt tussen Achter het Stadhuis en Achter 't Wilt Varken, dreigt steeds meer leeg te lopen.
-Blue Penguin aan Achter het Stadhuis was een van de eersten die er vertrok maar toch als groothandel doorging.
-De lunchroom 'Lombardje' aan Achter 't Wilt Varken 6 is al enige maanden op slot. Begin dit jaar rees er een conflict tussen de eigenaresse Angelique Stoop van de lunchroom en de buren zakenvrouw Hettie Biemans van de damesmodezaak Pescade. over  een achterstallige huur. Jan en Hettie Meier-Biemans van de  modezaak verhuren het ernaast gelegen pand. Daarin was steeds een lunchroom gevestigd. 
'Maar met  Angelique Stoop is het veel beloven en weinig doen,' zegt Meier, die namens zijn vrouw het woord voert.  Het echtpaar Meier-Biemans heeft ook al weinig fiducie heeft in de rechtspraak. 'Deze zaak loopt al vanaf vorig jaar. Zeker vier maal heeft Stoop toegezegd de huur te gaan betalen, maar telkens komt ze met een andere smoes.  En de rechtbank schuift telkens een ztiting voor zich uit. 
Eerst was het maart, toen augustus en nu is het september 2010 geworden,' klaagt Meier.
-Dan gaat de heemkundekring Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch mogelijk nog eind dit jaar naar Parade 12, zodat de percelen langszij de Binnendieze en op het binnenplein ook leeg komen te staan. 

eigendomsrechts winkels & woningen
In 't Lombardje, dat ruim 30 jaar bestaat en voorheen eigendom was van de ABN/AMRO zijn de individuele percelen gekocht door gebruikers/bewoners, behalve Cobra [van Malherbe..??] en de panden van De Bossche Omroep die van Groenewoud zijn en de 'Kring Vrienden'-panden, die onlangs verkocht zijn, waren eigendom van de Stichting Binnendieze.
Naast Jan Meier, eigenaar van Achter 't Wilt Varken nummers 4 en 6, Pierre van Grinsven eigenaar van Achter 't Wilt Varken nummer 8 is Lia Staring [Achter het Stadhuis], de langst zittende winkelier in 't Lombardhe en tevens eigenaar van haar pand.
Zo gaat dat ook voor de bewoners op van de huizen en bovenwonigen, die een -vergelijkbare- Vereniging van Huiseigenaren hebben.

Links: Blue Penguin aan Achter het Stadhuis en rechts de zijde Achter 't Wilt Varken,  waar de Luchroom 'Lombardje' leeg staat.
Rechts de passage naar de kantoren van de Bossche Omroep die deze maand verdwijnen. Ernaast liggen de lunchroom en de damesmodezaak Pescade.

foto's © paul kriele, 2 maart  en 7 augustus 2010.

-Al langere tijd staat de Paarlerij van Van Zantvoort, dat een aanwinst voor het centrum betekende, leeg, maar wordt gebruikt als opslagruimte.
-In de passage is tijdelijk een soort bazar gekomen onder de naam Piri-Piri.
-Tot slot vertrekt De Bossche Omroep uit het centrum en vestigt zich per 20 augustus 2010 aan de Onderwijsboulevard 576, tegenover de HAS, samen met het weekblad De Waalwijker en de afdeling Verspreidingen.
-Resten nog de sjieke damesmodezaak Cobra op de hoek Klein Lombardje 2/ Achter 't Wilt Varken
-de al van ouds gevestigde herenmodezaak 'Pierre van Grinsven' aan Achter 't Wilt Varken 8, waarvan de eigenaar ook al de 60 een eindje is gepasseerd [..].
-en Piccolino van Lia Staring aan Achter het Stadhuis.

Zie ook artikel dd. 15 september 2008 '23 jaar Lombardje'.

De panden in het Klein Lombardje langszij de Binnendieze en op de binnenplaats staan door het aanstaande vertrek van de Heemkundekring Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch te koop.

foto's  © paul kriele, 7 december 2005 en 7 augustus 2010.


Terug naar boven