Schildersstraat: Project Hoerenkotjes van start

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-02-2009 | Gewijzigd op: 16-02-2009
Maureen Prins en partner David Colbourne, kunstenaars op gebied van muziek, film/video.
David en Maureen zijn ook milieubewust wat onder meer blijkt uit hun mobiele op zonnestroom werkende  bioscoop Solar Cinema. Daarnaast geven beiden in hun pandjes ook workshops.

foto's © paul kriele, 15 februari 2009.
Het op 26 november 2008 gepresenteerde boekje, waarin naast de technisch/bouwkundige beschrijving van de renovatie van de pandjes 3, 5-7, 9, 11 en13 ook een kleurrijke  historisch verloop is opgenomen.

Zondagmiddag 15 februari 2009 startten Maureen Prins en David Colbourne in hun pas gerestaureerde huis het project ‘Hoerenkotjes’. De naam slaat op de voormalige huisjes van plezier in de Schildersstraat die door Zayaz werden gerenoveerd.
Daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan die beschreven staat in een  bij de ‘eerste sleuteloverdracht’ uitgegeven boek ’Schoon schamel schilderachtig’. Dat gebeurde op 26 november 2008. Daarin staat ook de uit de jaren 90 daterende rosse buurt en de krakersperiode beschreven.
Krappe woninkjes waarin zelfs in de vorige eeuw kinderrijke gezinnen hebben gewoond, aldus de oud-bewoner Van der Horst, wiens moeder er ook huisde. Na haar scheiding kwamen zijn stiefouders  Dirk en Cor Dankers-van der Horst, die er een kruidenierswinkeltje hadden, te wonen.

Voormalig bewoner Van der Horst wist aan de bezoekers uitleg te geven over de oude situatie uit de jaren 50, toen het gezin van zijn moeder daar op nummer 5-7 woonde. Na haar scheiding kwam het echtpaar Dirk en Cor Dankers-Van der Horst [zus van moeder] er te wonen en werd hij onder hun voogdij geplaatst.
In die woninkjes woonden ook kinderrijke gezinnen.

Links de kelder van nr. 5-7, die nog moet worden ingericht voor bijvoorbeeld expo's en workshops.

foto's © paul kriele, 15 februari 2009.

Momenteel is op initiatief van het Makershuis een project gestart dat ondermeer beoogd de samenhang in de buurt te versterken en kunst dichtbij het publiek te brengen.
De op de nrs. 3 en 5-7 woonachtige Maureen Prins en David Colbourne die filmmakers en muzikant zijn, hebben er het project 'Hoerenkotjes' gestart. Door middel van film/videobeelden wordt de straat breed belciht. Zij willen graag de bewoners bij de buurt betrekken.

Maureen en haar partner die in het gerenoveerde pandje nummer 3 wonen, laten zich van hun brede oriëntatie op kunstgebied zien. Zondag 15 februari 2009 startten zij in hun pandjes het project Hoerenkotjes videoproducties, die deels historisch deel kunstzinnig zijn en waarbij regisseur David ook de muziek schreef.

De knusse pandjes hebben diverse ruimten, waaronder een kelder die voor exposities of workshops nog ingericht moet worden.


Terug naar boven