Opening kantoor organisatie voorSinti/Romafamilies

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2010 | Gewijzigd op: 05-06-2010
Vandaag -maadag 31 mei 2010- is op Schildersstraat 17 het nieuwe [reeds vanaf januari 2010 in gebruik zijnd] kantoor van de NISR, ofwel het Nederlands Instituut Sinti en Roma, geopend. Dat gebeurde door de voormalige staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker, niet nadat er enige toespraken werden gehouden.

Lange toespraak van de Voorzitter van de Raad van Toezicht Joop Worrell, afkomstig van de voorganger van de NISR, de SRSR, welke laatste zich na de oorlog tot vorig jaar, veelal belastte met uitkeringen vanwege oorlogsleed aan de Sinti en Roma.
Worrell sprak dat '...er pas verandering in de positie en de emancipatie van de Sinti en Roma zal komen als zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf hun kar gaan trekken'.

 
De toehoorders onder wie betrokkenen bij het werk van de NISR, ambtenaren van het Rijk en achter de bloemenvaas de voormalig staatssecretaris Jet Bussemaker.

foto's © paul kriele, 31 mei 2010
 
Toespraak en meer een dankwoord van Rinus Vos die vooral de organisatie bedankte en enkele medewerkenden persoonlijk noemde.
Op de achtergrond de voorzitter RvT Joop Worrell [in zwart pak], een onbekende medewerker, en dan de voormalig staatssecretaris Jet Bussemaker en de locatiemanager Elina van Gerven.
Directeur Lex Merlijn legde accenten op de taakstelling van de NISR, daarstaken vooral zoals stimulering van deelname aan het Onderwijs en meer deelname aan het arbeidsproces.
Merlijn noemde bijv. de deelname van de Sinti en Roma aan hte maatschappelijk leven, zoals het naar school gaan.
Als taken voor het instituut om die participatie te versterken : richt Lex Merlijn zich op de samenwerking met én commitering van gemeenten als onderdeel van een  financieel beleid, de [onderlinge] communicatie verbeteren [zoals het aanstellen van twin-intermediairs die als  coach aan een SInti of Roma wordt toegevoegd. 
 
Merlijn wil in de toekomst tot een beleidsformulering van de stichting komen, waarin ook de knelpunten, zoals overlast door en criminaliteit van de groep worden benoemd.  

Oud-staatssecretaris Jet Bussemaker
De oud-staatssecretaris mocht na de toespraken het lint gespannen voor het pandje nummer 17 in de Schilderstraat met een enorme schaar doorknippen, maar zij had in haar toesrpaak al gezegd dat '.. ze niet geboren was om linten door te knippen..'.  Maar deze ceremonie in Den Bosch was toch de errste waar dat dan wel geschiedde.
Daarvoor gaf Bussemaker aan erg betrokken te zijn bij deze Sinti en Roma en vorig jaar in Ausswitz een herdenking te hebben meegemaakt.
In Ausswitz is ook de negenjarige Augusta omgekomen. Het meisje raakte bekend  van een foto al kijkend vanuit een treinwagon op transport naar een concentratiekamp. Bussemaker was bij de herdenking daar vorig jaar -als moeder van een 9-jarig meisje- erg geëmotioneerd geraakt.

Bussemaker: 'Het is moelijk om die groepen op te laten staan en ze te laten zeggen wat ze willen en hen betrokken te krijgen bij de Nederlandse samenleving. We moeten alle zaken van de Sinti /Roma durven te benoemen,' waarmee Bussemaker verwees naar overlast en criminaliteit. 'Maar we moeten tegelijk met onze inzet een perspectief bieden.'

Den Bosch was uitverkoren voor een vestiging van deze organisatie omdat de NISR dichtbij de doelgroep zit. In Brabant en Limburg wonen relatief de meeste Sinti en Romafamilies, sprak directeur Lex Merlijn.
De NISR zet zich in voor de emancipatie, acceptatie en participatie van deze families die van origine Oost-Europese wortels hebben. In de oorlog zijn er 250.000 Sinti en Roma -zoals dat ook met joden, homo's en andere minderheden gebeurde - vanuit Nederland op transport gesteld en in Poolse, Duitse en Oostenrijkse vernietigingskampen omgekomen.
Oorspronkelijk waren het zigeuners en rondtrekkende handelslui die vanwege hun afkomst nauwelijks werden geaccepteerd.
De NISR tracht via haar organisatie deze bevolkingsgroep onder meer bewust te maken van de noodzaak van het volgen van onderwijs en hen te steunen bij het zoeken naar werk. 'Maar die emancipatie hoort wel vanuit hen zelf te komen,' benadrukte Worrell nog eens. 
Rechts: het interieur van het nieuw kantoor op Schildersstraat 17.
Boven en rechts: het doorknippen van het rode lint door Jet Bussemaker, waarna de ballonnen de lucht ingingen.

foto's © paul kriele, 31 mei 2010Terug naar boven