Boekje Schildersstraat verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2008 | Gewijzigd op: 16-02-2009
Hierboven: de aanbieding van het eerste exemplaar van 'Schoon Schamel Schilderachtig'
Dat gaat over de Schilderstraat, de gerestaureerde pandjes en de geschiedenis van de straat.
Bouwco
ördinator  Wilt de Boer reikt de exemplaren uit aan directeur  Zayaz, Ad van Gurp en wethouder Bert Pauli.
Rechts: 'De Mijnheeren' zorgden voor wat ludieke entertaining door de gasten in de zaal van de BAM te laten gaan staan met hun hart op het hart.
Vlnr. Hans Meester van de BAM, architect Cor Bouwstra en Harriën van Dijk, co-auteur.

foto's © paul kriele, 26 november 2008.

Vanmiddag werd in de BAM aan de Bethaniëstraat het boekje over de [5 gerestaureerde pandjes nrs. 3 t/m 13 in de] Schilderstraat gepresenteerd.
Wethouder Bert Pauli en directeur van woningcorporatie Zayaz Ad van Gurp mochten het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Ook twee toekomstige bewoonsters kregen het boekje dat de geschiedenis beschrijft van deze straat.
Volgens Van Gurp staat in onze gedachten de verpaupering en de krakers haaks op de bloeiende historie van de straat, waarover al in de middel eeuwen werd geschreven. Maar die krakers waren wel degenen die voor behoud van de pandjes hebben gezorgd.
Wethouder Pauli gaf zijn voorganger Roderick van de Mortel alle eer. ‘Van de Mortel was de pionier en de initiatiefnemer. Jan van der Eerden was de pleitbezorger, die aangaf dat er ook kwaliteit zat in de ondergrond,’ aldus Pauli, die ook Hank Nootenboom met zijn pandjes alle lof toezwaaide. Nooteboom vroeg laatst wel om wat meer aandacht en steun voor zijn projecten.
Na de toelichting van co-auteur Harriën van Dijk en de officiële toespraken ontvingen de wethouder en de eerste bewoonsters het eerste exemplaar.
Het boekje beschrijft de historie die teruggaat naar de middel eeuwen [Broeders van het Gemene Leven en de glasfabriek], doorlopend naar de huidige tijd en de aanpak en technisch achtergrond van de restauratie.

Volgens Van Gurp heeft Zayaz niet eerder zo’n duur [per m² ] project meegemaakt.
'Omdat er Den Bosch zoveel gevoel bestaat voor de historie en er per jaar veel boeken over de stad worden uitgegeven was voor Zayaz reden temeer dit  project aan de gemeente aan te bieden. Dat gebeurt nu  ‘aansluitend’ op de nieuwe naam Zayaz, die dan wel al twee jaar bestaat. Maar toen was er geen gelegenheid voor,' aldus Van Gurp.

Directeur Zayaz,  Ad van Gurp, reikt aan de twee nieuwe bewoonsters mevr. Hageman en de moeder van mevrouw Ruesink ook een boekje uit.
foto's © paul kriele, 26 november 2008..
De mannen van Nico de Bont kregen ook alle hof toegezwaaid voor het project waarvan de oplevering aanstaande is.

De auteurs zijn: Aart Vos, Eddy Nijhof, Ronald Genabeek, Harriën van Dijk, Wilt de Boer [bouwcoördinator van Zayaz] en architect Cor Bouwstra hebben ook hun bijdragen geleverd en de redactie geadviseerd.
Cor Bouwstra vertelde dat de opdracht was: twee ateliers en 5 sociale huurwoningen. Maar voor de bouwhistoricus was het nog een aarzeling, want die vertelde me later dat de BAM niet wist wat ze de wooncorporatie zou aandoen met dergelijk slechte woninkjes. Kunnen we ze dat wel aandoen, vroegen ze zich af

Dat klopt ook wel bevestigt de architect: ‘Bij mijn eerste inspectie zag ik dat de daken veel te slap waren Daar is weinig van behouden kunnen worden. Maar hoe meer ik het project bezocht, hoe enthousiaster ik werd, aldus Bouwstra die er met coördinator Wilt de Boer over verbaasd stond dat er op zo’n kleine oppervlakte zoveel geschiedenis boven komt.

Aanverwant artikel Schilderstraat


Terug naar boven