De Donk in de steigers

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-03-2004 De aanpak van 525 huurwoningen in de wijk de Donk is in volle gang. De gemeente wil ihkv het Grote Stedenbeleid de wijk opener en veiliger maken en behouden voor een langere toekomst:transparant en levensvatbaar heet dat. Qua renovatie is eerst de 9e Donk aan snee. Naast renovatie gaan er ook nog eens 100 huurwoningen in de verkoop. Doel is meer variatie in het woontypen te realiseren waardoor er een betere doorstroming ontstaat en bewoners ook in de eigen wijk kunnen blijven zitten. De derde fase houdt de sloop van145 huizen in. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw van 110 gestapelde woningen in de sociale huur, in de koopsector én als grondgebonden koophuizen. Van de 145 huishoudens hebben er- op zes na- allen een nieuwe plek gevonden. De helft kwam opnieuw in de wijk terug. aldus Bas Maassen directeur van SWH.

Wethouder Elly de Jonge geeft op 25 maart 2004 in de modelwoning op de Achtste Donk een toelichting op de aanpak van de Donk in het kader van het Grote Steden Beleid.
De modelwoning op de Achtste Donk 68 waar de eerste bewoners van de 9e Donk al hun licht konden opsteken. In april komt de 7e Donk aan snee.

foto © paul kriele, 25 maart 2004.

De aanpak, waarvan de eerste aanzet dateert van 1995, heeft heel wat kruim gekost, zeggen Maassen en diens voorganger Harrie Verel. De Bewonersbelangenvereniging bij monde van Okki Hilliger bemerkt dat door goed te communiceren de mensen inzien waarom het opknappen van de verpauperde wijk noodzakelijk was. Toen de eerste schop in december 2003 de grond in ging, schrok men zich nog rot van het effect van ‘Groot Onderhoud’, aldus Hilliger. Maar we wisten de bewoners met de uitkomsten van een onderzoek [wijkanalyse] te overtuigen.
Wethouder Elly de Jonge hoopt dat de bewoners trots zijn op hun wijk. ‘Eerst dachten we nog: we raken de bewoners kwijt’. De Jonge bemerkt nu dat er al jongeren zijn die er nooit meer weg willen.
De aanpak van zowel woningen als groenvoorzieningen is een samenwerking tussen de Gemeente en wooncorporatie SWH en kost 33 miljoen euro. Maar dat gaat niet met een huurverhoging gepaard. De investering komt weer terug omdat de wijk weer langer mee gaat, aldus Verel.

In de modelwoning op de Achtste Donk 68 konden de eerste bewoners van de 9e Donk al hun licht opsteken. In april komt de 7e Donk aan snee.
Opvallend is het wijkveiliger en transparanter maken, door bijv de bergingen niet voor, maar achter het huis te plaatsen. Aan de gevel vallen de metalen versieringen op, maar het interieur is met sanitair [keuken en bad] ook aardig opgeknapt.
Bij een basisverbetering heeft dat geen huurverhoging tot gevolg.

Dinsdag 13 april 2004 is in het clubgebouw van TGG een inspraakavond.  Terug naar boven