Boek architect Jan Stuyt refereert aan ‘zijn’Bossche kerken & netwerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2017 | Gewijzigd op: 08-04-2017

Het vrijdagmorgen 7 april 2017 in het Jeroen Bosch gepresenteerde  boek over het leven en werk van architect Jan Stuyt  [*Purmerend, 1868 +1934 ] verwijst uiteraard naar zijn ‘Bossche tijd’.  Voor ons als lokalen was de toelichting van de auteurs Wies van Leeuwen en Frans van Gaal een openbaring. De boektitel is 'Jan Stuyt architect en netwerker tijdens het rijke roomsche levem'.

Portret van architect
Jan Stuyt getekend door Theo Molkenboer
Omslag van boek 'Jan Stuyt, architect en netwerker
tijdens het rijke roomsche leven'

Van Gaal wist de krenten uit de pap te lichten met zijn voordracht die hij als thema ‘netwerk’ gaf. . Dat Stuyt het netwerken niet vreemd was, maar ook dat dat aspect tegen Stuyt heeft uitgepakt , kwam langs. Van Gaal noemde als voorbeeld van tegenwerking de bouw van de abdij van Egmond, die niet aan hem maar aan Kropholler [overigens ook een katholiek] werd gegund toen er een bisschopswisseling had plaats gevonden….

 Ook een negatieve uitwerking van het imiteren in het werk van Jan Stuyt was dat hij  door diens onbekendheid door velen werd gezien als een imitator.  Maar zijn ontwerpen  bleken vaak een imitatie te zijn van zijn eigen vindingrijkheid en stijl.
 

De toehoorders in het
Jheronimus Bosch Art  Center bij de boekprestatie van
'Jan Stuyt, architect en netwerker
tijdens het rijke roomsche leven'
.

foto © paul kriele, 7 april 2017.

...............................................................

Mooie voorbeeld hadden overhand

In de boekpresentaties werd herhaalde malen verwezen naar de St. Jacob en de St. Cathrienkerk, twee ’producten’ van Stuyt uit het begin van de twintigste eeuw. De opdrachten daarvoor had  architect Stuyt te danken aan zijn netwerk, met onder meer de familie Coenraad en Leo Teulings, parochianen van de toenmalige pastoor Prinsen. Hun drukkerij, later de de VNU /Brabants Pers lag in een steeg van de Hinthamerstraat.  Daar in de buurt –langs de Zuid- Willemsvaart, wilden zij nieuwbouw. Een dergelijke gedachte was eigen aan de geest van ondernemers in die tijd: dicht bij huis. Maar dat  werd door Stuyt afgeraden: ‘ Een moderne drukkerij hoort niet tussen de huizen, maar in het vrije veld,’ waarmee Stuyt ’t Zand aanbevool.


Stuyt zou nu nog erg goed in de eigen tijdse bouw passen, stelde Van Leeuwen Daarbij gaf hij als voorbeeld het kastelenpark in de Haverlij in Engelen en bekritiseerde de Retrostijl die de architect daar toepast.

‘Retro-architectuur  participeert op de stijl uit het verleden, maar ze mist proporties. En dat was nu net eigen aan het werk van Stuyt. Stuyt had gevoel voor proporties,’ aldus de auteur. Die daarmee zijn  betoog afsloot, waarin hij met name de kritiek op de zogenaamde ! imitaties van Stuyt tegenwierp,   ‘..alsof architecten niet mogen teruggrijpen naar het verleden…’.

De huidige Retro-architectuur zou best nog wat van Stuyt kunnen leren..’, sprak Wies van Leeuwen. 

Het eerste exmplaar van 'Jan Stuyt,
architect en netwerker tijdens het rijke
roomsche leven',dat door gastheer Jo Timmermans
aan de kleinzoon van de architect,
ook Jan Stuyt genaamd, werd aangeboden
.

foto © paul kriele, m7 april 2017.
........................................................................................................

Na de ceremonie volgde het aanbieden van het eerste exemplaar aan de kleinzoon van de architect: Jan Stuyt.  In zijn korte dankwoord verwees spreker naar dit prachtige  Jeroen Boschcentrum waar hij diverse malen was geweest.  ‘Het is mij een eer en een genoegen om hier mijn grootvader in boek en expositie gepresenteerd te zien.’ 

Gastheer Jo Timmermans die in zijn welkom
aan familie, vrienden en betrokkenen sprak
over ' een kleine kring in liefde tot elkaar bijee
n'.

foto © paul kriele, 7 april 2017.
.......................................................................................................................

Gastheer Jo Timmermans sprak in zijn welkom aan familie, vrienden en betrokkenen bij het boek, over ‘.  . een kleine kring in liefde tot elkaar en ter herinnering aan het feit dat het Jheronimus Bosch Art Center 10 jaar geleden werd geopend. Deze ongewone architect laat zich wonderwel combineren met de ongewone kunstenaar Jeroen Bosch, sprak Timmermans.

Timmermans wees op de afbeelding met Stuyt in het portaal bij binnenkomst van het centrum en kleinzoon Jan Stuyt verwees naar zijn grootvader op het grote schilderij met alle medewerkenden aan de bouw in de linker beuk waar Stuyt links onder staat afgebeeld. 
 

Bloemen voor de auteurs Frans van Gaal,
Wies van Leeuwen en Theo van Oeffelt.
Links neemt Ans van Gaalen- Geluk het
boeket van Hanneke Gooiker [JBAC] in ontvangst.


foto's © paul kriele, 7 april 2017.
,...........................................................................................................

 

 

In het Jeroen Boschcentrum
is tgv de boekpresentatie ook een kleine expositie over het leven
en werk van Jan Stuyt ingerich
t.

foto © paul kriele, 7 april 2017.
................................................................
..


 Terug naar boven