Kritieke renovatie diverse panden oaVerwersstr.59

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-01-2005 | Gewijzigd op: 06-10-2009
Vier panden met een monumentenstatus raakten twee maanden geleden in opspraak omdat tegen de sloopvergunning in, delen waren weggehaald.
-Over de Postelstraat 23-25 loopt er nog een procedure omdat daar ook krakers in het spel waren. Inmiddels zijn hier de bouwactiviteiten hervat.
-Stationsweg 2-4: daar is de achtergevel gewoon even neergehaald.
-Op Orthenstraat 286-270 [voorheen Klomp muziekhandel] zijn balken en vloerdeel
verdwenen.
 

Het statige pand van antiquair Spoor op nummer 59.

foto © paul kriele, 28 december 2005.
 
-Op Verwersstraat 59 [voorheen Spoor] is een gestuukt plafond van 1885 in de achterkamer gesloopt. Van dit monumentale pand keert het plafond terug,' aldus Martin van den Bouwhuijsen. 'We vinden daar wel een oplossing voor.'
 

-Voor Stationsweg 2-4 moet een nieuwe sloopvergunning worden aangevraagd. Die wordt pas verleend als de achtergevel van dit hoekpand van Groenewoud is teruggeplaatst.

Hetzelfde geldt voor Orthenstraat 268. Daar is te rigoereus gesloopt en zijn oude vloerdelen en balken verdwenen. Het pand was zo gammel dat de aannemer/eigenaar Heijbra besloot dan ook maar alles weg te halen. Intussen is er wel een nieuwe sloopvergunning aangevraagd, maar die wordt pas afgegeven als e.e.a. weer hersteld is, aldus wethouder Van d Mortel.

'Met dit strengere beleid, zowel op gebied van bouwvergunningen als reclame-uitingen [vlaggen en banieren], willen we laten zien dat we de regels consequenter en nauwkeuriger toepassen.'Verbouw panden ter discussie/ Opening France Decor/
den bosch, 17 november 2004.
-Voor de panden Orthenstraat 268-270 is een sloopvergunning aangevraagd. Het
krakkemikkerige interieur werd door aannemer Heijbra uit Veghel te rigoureus
uitgepeld. Maar delen staan hier letterlijk op instorten, aldus een buurman.
Nadat de gemeente tussenbeide was gekomen werd de sloop stilgelegd. Intussen is
opnieuw een sloopvergunning ingediend. De vraag is of het pand ][voorheen
mzuiekwinkel Klomp] zich nog wel staande kan houden?
-Ook voor Stationsweg 2-4, waar ook een sloop aan de gang was en werd stilgelegd,
is opnieuw een sloopvergunning ingediend.
-Voor Verwersstraat 59 [voorheen Spoor nu Van den Bouwhuijsen], waar het
historische [1885] plafond uit de achterkamer is verdwenen, gaat de gemeente
[BAM] uitkijken naar een oplossing. Gesuggereerd wordt een vervangend oud
plafond.

Gestuukt plafond gesloopt -27 oktober 2004

Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen heeft in het pand Verwersstraat 59 onterecht een
gestuukt plafond gesloopt. Tegen de bouwvergunning in is op de eerste verdieping
een kostbare plafond van rond 1885 weggehaald. De afspraken die met de
Monumentencommissie zijn gemaakt, houden in dat enkele bijzondere details, zoals
een trap en gestuukte plafonds bij de verbouwing gespaard zouden blijven.
De gemeente deed aangifte van de illegale sloop van het plafond op de eerste verdieping. Eigenaar Marcel van den Bouwhuijsen moet -in overleg met de Afdeling Bouwhistorie - het plafond in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Martin van den Bouwhuijsen was vandaag niet bereikbaar. Diens vader en voorganger in de directie van het bouwbedrijf - Harry - merkt op dat het bij de verstrekte bouwvergunning slechts om één plafond op de begane grond ging..
Verwersstraat 59 werd rond 1885 door de architect van het voormalige Concertgebouw ontworpen als herenhuis voor eigen bewoning. Recentelijk diende als het nog antiquariaat [Spoor].
 

Pand van Spoor in renovatie en restauratie.
foto © gerard monté, 27 oktober 2004.
Hier de aankondiging van het karwei.
foto © gerard monté, 4 juli 2004

Eindelijk renovatie 'pand Spoor' - 19 mei 2004

Martin van den Bouwhuijsen is met de gemeente [Monumentencommissie], de
renovatie van het pand Verwersstraat 59 overeengekomen. Van den Bouwhuijsen
heeft na overleg met de buren [Gijs Verzandvoort en het toenmalige café
Deugniet] en met de BAM het plan aangepast. Struikelblokken waren vooral de
aantasting van een historisch gestuukt plafond en de trap die een balkenlaag zou
aantasten.
De bouw van twee loggia's blijft ongewijzigd.

Vijf jaar geleden kwam het eerste plan op tafel. Door bezwaren van omwonenden,
zowel op historische gronden als tegen een te hoog dakterras [loggia's] werd het
een langdurige procedure. Door de trap enigszins te verplaatsen zodat een
moerbalk gespaard blijft en het gestuukte plafond te respecteren, werden de
meeste bezwaren van tafel genomen, aldus Martin van den Bouwhuijsen. Voordat Martins vader, Harry van den Bouwhuijsen, het pand in 1999 kocht was er antiquair Spoor gevestigd. De verbouwing staat olv architect Gerard van Vliet.

 Terug naar boven