D66 stelt vragen 'Verloedering panden Verwersstraat/Putstraat'

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-08-2011 | Gewijzigd op: 15-02-2012
D66 heeft aan wethouder voor R.O. Geert Snijders per mail vragen gesteld over de verloedering van het complex Verwersstraat- Lange Putstraat - Parade. Aanleiding is de artikelenreeks op Bastion Oranje en met name het laatste artikel 'De treurnis van Geoffrey Groenewouds panden',  dd. 8 juli 2011. Hier is niet alleen projectontwikkelaar Geoffrey Groenewoud traag, ook de gemeente is laks.

De verbouw tot appartementen van de voormalige kantoren [Waterleiding Oost- Brabant] en voormalige herenhuizen in dat complex blijft maar duren. Het karwei begon in 2008.
Fractieleider Jan Smit weet zich gesteund in zijn commentaar op die situatie door een Collegebesluit van dinsdag 14 april 2009 [zie ook artikel van juli 2011], waarin Groengoed, de onderneming van Geoffrey Groenewoud, door Burgemeester en Wethouders wordt aangezegd voortgang te maken met de bouw van St. Janshof, zoals dat complex heet. 'Als dat niet binnen 13 maanden is voltooid, volgt een onteigeningsprocedure', staat in die aanmaning te lezen.

-Boven links: Verwersstraat: De binnenplaats van een complex met 36 nieuwe appartementen is nog steeds een bouwval.
-Boven rechts: De twee statige herenhuizen op de Parade 12 en 13, waarvan nummer 12 - na verkoop aan 'De Kring' - inmiddels tot het domein van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch is getransformeerd.
In Groenewouds plan zou het een hotel worden.
-Links Aankondiging op bord St Janshof dat in februari 2012 de verbouw tot 36 appartementen klaar is. Maar ja, dat is al de zoveelste aangepaste aankondiging.


foto's © paul kriele ,10 november 2010 [boven] 13 juli 2011[l.]

Groenewoud heeft zich - hoewel er incidenteel wat kleinere bouwwerkzaamheden zijn gebeurd - weinig van dat dreigement aangetrokken. Maar ook de gemeente valt laksheid te verwijten, want de 13 maanden zijn al met ruim een jaar overschreden.
Op de banieren op het gebouw staat dan wel 'Oplevering februari 2012'. Maar dat is dan de zoveelste geactualiseerde versie van eerdere gepubliceerde data.

Terug naar boven