Gemeente kan Groenewoud niet juridisch dwingen op voortgang bouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-08-2011 | Gewijzigd op: 22-08-2011
Nadat D66 over de verloedering en dus voortgang van het bouwproject St. Janshof vragen heeft gesteld, reageert wethouder Snijders dat er geen [juridische] aanleiding is Groengoed op de voortgang van de bouw van dit complex, gelegen langszij Verwersstraat en Lange Putstraat. te attenderen.

Volgens de gemeente kunnen ze de projectontwikkelaar Geoffrey Groenewoud niets maken omdat er permanent ! aan het St. Janshof wordt gewerkt
en dat gezien over een periode van 2 jaar waarover een weblog is gemaakt
....

foto © paul kriele,   6 september 2010.

Snijders zegt in zijn antwoord dat na inspectie [vanaf 14 april 2009] is gebleken, dat de werkzaamheden zijn hervat, dat er een wekelijks een voortgangsrapportage plaatsvindt [via logboek] en dat dus permanent [..] aan het project wordt gewerkt.
Dat maakt dat elke juridische titel om tot onteigening over te gaan ontbreekt..  'Onteigening is in niemands belang en op geen enkele wijze aan de orde.'
Wel zegt de wethouder nog tot slot, dat  gezien de situatie op de [nieuwbouw-]woningmarkt, dat het nog een hele tijd zal duren voordat het project geheel zal zijn verkocht..
Over het herstel van het tweede deel van de straat waar de ondernemers op zitten te wachten en niet alleen zij, wordt niet gesproken.

Opmerking: Overigens is de reactie van Snijders op de brief van D66 wel een antwoord op vragen, maar ze raken niet de uitspraak, die juist het College van B&W  in april 2009 deed. Daarin werd juist gesteld dat binnen 13 maanden het project klaar moest zijn....