Juridische stappen van bewoners St.Janshof tegen Groenewoud

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-01-2014 | Gewijzigd op: 10-01-2014
Er komt eindelijk 'schot' in het project St. Janshof gelegen tussen de Verwersstraat, Lange Putstraat en de Parade. Dat project startte de omstreden projectontwikkelaar Geoffrey Groenewoud tien jaar geleden. Dat 'schot' slaat niet zozeer op de realisatie van het project St. Janshof, maar op een verscherping van afspraken en op een dwingende voortgang van de bouw.

Sint Janshof
De binnenplaats aan de zijde Verwersstraat ligt er al jaren als een vuilnisbelt bij.

foto © paul kriele,10 januari 2014.

De enkele bewoners* gaan de -bij een notaris -vastgelegde afspraken, dwingend aan Groenewoud opleggen en eventueel schade indienen en beslag doen leggen. Executeren heet dat.
Het ergste voor deze bewoners -naast de algehele situatie van verloedering en onveiligheid- is, dat er geen aansluiting op de Nutsvoorzieningen zijn*. Groenewoud gaat niet op de offertes van Enexis in.
Mogelijk volgt er ook een faillissements aanvraag.

* Er wordt wel van 'de bouw' afgetapt.

Verwersstraat
Tien jaar heerst er al een soort 'status quo' in de Verwersstraat. Soms komt er een bouwvakker of techneut langs om net te doen of er continu aan het project gewerkt wordt, zegt een bewoner.
Lange Putstraat
Ook aan de zijde Lange Putstraat, waar al een toegang is gecreëerd en enkele appartementen zijn bewoond, is het beeld nagenoeg ongewijzigd gebleven.
 
foto' s © paul kriele, 7 januari 2014.

Vanuit de bewoners van het Sint Janshof worden onthutsende feiten over Sint Janshof gemeld.

-Centraal daarin staat, naast wat we al langer weten, dat Groenewoud niet ingaat op offertes van Enexis en letterlijk: 'geen toestemming geeft om nutsvoorzieningen aan te leggen. Op de offerte van Enexis van medio november 2013, reageert mijnheer niet eens.
-Het is een chaos in het complex SintJanshof. Er heerst een situatie van verpaupering, maar instanties ondernemen geen actie tot verandering.
-De gemeente stuurt wel om de 14 dagen een ambtenaar die beziet of e.e.a. volgens de regels verloopt. Maar aan regels heeft Groenewoud 'lak'.
-Daarom is het verwonderlijk dat diezelfde ambtenaren in hun rapporten niets over verkrotting noch verpaupering [o.a. vuilnishopen op de binnenplaats] melden.
-Aan het straatbeeld aan de Parade is, ondanks hernieuwde afspraken: 'april 2013 klaar', jaren niets veranderd.
-Er is veel mis aan het aspect 'veiligheid' in het trappenhuis aan de Parade en in de parkeergarage Lange Putstraat.
-Aan de openbare ruimten wordt al jaren niets aan gedaan.
-De aanblik aan beide zijden moet ook voor 'Welstand' onaanvaardbaar zijn..

Bewonersadvies
'Er is geen aannemer te vinden die, na twee faillissementen, hier zijn handen nog aan wil branden. Ongecertificeerde aannemers en zzp'ers gaan aan de slag. Zij worden vervolgens niet betaald en verdwijnen weer.'
De brief besluit met: 'Sint Janshof zou er bij gebaat zijn, wanneer een deskundige en goed gekwalificeerde makelaar dit project gaat leiden. Alleen dan is dit project nog te redden.
Kortom: Voor de bewoners is het aanleiding juridische stappen te gaan ondernemen.

Wethouder Geert Snijders is van de situatie en de actie van de bewoners op de hoogte gesteld.

Geoffrey Groenewoud.

foto © paul kriele, 6 september 2010.

* Van het veelbesproken complex zijn er 3 [dubbele] verkocht en 2 enkele. Dat maakt 8 appartementen van de 34.
Er is ook nog één potentiële koper.

Zie ook de berichten: 
Failliete Aannemer Theunissen haalt gram op Geoffrey Groenewoud via retentierecht..  dd. 16 november 2013,
of bericht:
Gemeente kan Groenewoud niet dwingen... dd. 22 augstus 2011
of bericht 
 De treurnis van Geoffrey's panden dd. 8 juli 2011.

Terug naar boven