Bodemonderzoek in de Verwersstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2014 Momenteel houdt van Vleuten Consult uit Boxtel een bodemonderzoek in de Verwersstraat/Peperstraat/ Oude Dieze. Dat gebeurt voorafgaand aan de nieuwe bestrating die daar dit voorjaar komt te liggen. Het is een vervolg op de nieuwe straat in het eerste gedeelte van de Verwersstraat.
Uit monsters wordt opgemaakt welk zand/grond de bodem bevat en of er vervuilde grond aanwezig is.

foto's © paul kriele, 24 februari 2014. Mannen van Van Vleuten Consult  uit Boxtel
nemen grondmonsters in de Verwersstraat.