Asielzoekerscentrum op Coudewater onzeker geworden

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2016 | Gewijzigd op: 15-09-2016
Door een sterk veranderende instroom van asielzoekers is een vestiging van een asielzoekerscentrum op landgoed Coudewater op de helling komen te staan.
In een nota 'Vervolg proces prioritering realisaties azc's' van 14 september 2016 worden de ontwikkelingen mbt de instroom en over de bestaande en eventueel nieuw geplande plaatsen voor asielzoekers uiteengezet. Kort samengevat meldt de landelijke regietafel:
Geen nieuwe opvangplekken nodig, voor lopende plannen van 34.000 nieuwe opvangplekken wordt een maatwerkaanpak gehanteerd, de regionaletafels zullen e.e.a.inventariseren*.

In een brief [dd. 14092016] verwijzen  B&W de gemeenteraad naar de brief van CdK over het verslag van de landelijke regietafel [dd.13092016] en het daarin aangekondigde voornemen over de nieuwe ontwikkelingen met het COA in overleg te treden. 
   

Aanleiding van de brief over 'de prioriteitstelling' is een brief van de CdK Wim van de Donk dd. 13 september 2016], waarbij een verslag van de landelijke regietafel is gevoegd.  Daarin staat onder meer dat er overleg volgt met het Centraal Orgaan Asielzoekers [COA ] gezien de nieuwe ontwikkelingen. Medio oktober  2016 zullen de regietafels een advies uitbrengen.

Vervolginhoud van  de Hoofdlijnen van de Landelijke regietafel september 2016:
Daarin staat -kort- verder nog '..dat op 27 november 2015 het Rijk en de VNG het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom hebben gesloten.  Maar dat inmdidels de situatie is gewijzigd. Maatregelen van het kabinet, afspraken in Europees verband en van de lidstaten hebben hun vruchten afgeworpen. De asielinstroom is substantieel gedaald en de verwachting is dat de instroom de komende tijd niet zal stijgen.
Dat heeft er toe geleid dat er voldoende opvangplekken zijn voor de verwachte instroom van 2016 en 2017. De huidige capaciteit biedt voldoende ruimte.'