Coudewater behouden door combinatie zorg-commercie

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2008

Het hoofdgebouw dat gerenoveerd wordt, krijgt een commerciële functie.
foto © gerard monté , 25 januari 2004.

Op landgoed Coudewater verrijjzen 230 vrij-sector woningen, komt ruimte voor kleinschalige bedrijven c.q. kantoren en wordt de klinische functie van het instituut geconcentreerd in de villa Milla aan de Berlicumseweg.
Bij die revitalisering gaan oude gebouwen [35.000 vierkante meter] tegen de grond, maar de karakteristieke panden  blijven behouden.
Aan sommige te handhaven gebouwen is een congres- en/of opleidingsfunctie toebedeeld.

Het door bureau Lubbers uitgewerfte aanpak, waarborgt de zorgfuntie en biedt overlevingskansen  voor landgoed en instituut.
De aanpak staat vastgelegd in een nota van uitgangspunten en intentie-overeenkomst, die nog een ispraakronde [september 2008] moet afleggen en aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De kasteelachtige pachtboerderij [sedert 1388] op het landgoed.
foto © gerard monté, 25 januari 2004.
Het kerkhof van Coudewater .
foto © gerard monté, 1 augustus 2004.

verpleging in buitengebied
Het landgoed kreeg in 1870, door particulier initiatief [doktoren van Reinier van Arkel], een zorgfunctie. Wat die traditie betreft , naast de kliniek komen er 60 nieuw zorgeenheden [[Stichting Huisjes]  en 175 zorgeenheden voor GGZ bij.
De villa Milla wordt het centrale verpleeggebouw.

In het her-inrichtingsplan zijn ook een golfbaan [9-holes],een theehuis/lunchroom voorzien. Een lagere kantoorflat van 25m hoogte gaat de lelijke verpleegstersflat vervangen. De vrije sectorwoningen zijn gepland aan de Peter de Gorterstraat.
Het plan omvat ook de aanleg van fiets-wandelpaden en de versterking van de natuur.