Zakenman A. Janssen krijgt bewegingsvrijheid terug

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-09-2010 | Gewijzigd op: 23-09-2010
De flamboyante zakenman Albert Janssen, die vorig jaar in opspraak raakte door een faillissement en door Justitie wordt beschuldigd van valsheid in geschriften, zoals malversaties in de boekhouding juridisch worden genoemd en faillissementsfraude, heeft woensdagmorgen 22 september 2010 in een regiezitting olv rechter J. Vos in het Paleis van Justitie zijn bewegingsvrijheid teruggekregen. Janssen die zijn rijkelijke haarlokken en mooie AJelli- costuum [afgeleid van eigen naam] kwijt is, zat gelaten in de rechtszaal.

Albert Janssen, ooit een florerend zakenman [Sellform en Ajellicostuums], nu berooid, in afwachting van een proces dat in december 2010 plaatsvindt. Op woensdag 22 september 2010 was er een regiezitting.

foto © paul kriele, 22 september 2010.

De 51-jarige - berooide ondernemer Janssen kreeg ook zijn paspoort terug om bij een Belgisch bedrijf waar hij is aangenomen in dienst te kunnen komen. Bovendien behoeft hij zich niet meer wekelijks, maar maandelijks bij de reclassering te melden. Die beperkingen waren hem bij de schorsing van de voorlopige hechtenis [19 mei 2010] opgelegd.
Janssen werd bijgestaan door raadsvrouwe Esther Vroegh van het Amsterdamse advocatenkantoor Mesland & Vroegh.

De advocaat had nogal wat commentaar op de gang van zaken bij het OM.
Er bleken ordners te zijn verdwenen, tapgesprekken zouden wel of niet zijn bewaard/vernietigd, diverse getuigen zijn niet verhoord, zoals de Thaise kleermaker met wie Janssen had gecorrespondeerd over de inkoop van stoffen ten bedrage van € 97.000 en de digitale correspondentie met deze kleermaker was zoek.

Om [nieuwe] getuigen op te roepen, daarin kreeg de verdediging niet haar zin. Wel dat de Officier van Justitie alle ontbrekende teksten moet aanleveren, evenals het proces verbaal van de vernietiging van de geheimhoudingsgesprekken. Ook mag de verdediging alle tapgesprekken bekijken, voor zover ze relevant zijn. Esther Vroegh reageert hier erg opgelucht op, want ’.. het betekent toch minstens een gezichtsverlies voor het OM.’

Er was in het dossier van het OM ook nog een -wat de rechter een typefout noemde- gebeurd, waardoor de zgn ‘miljoenenfraude’ van 3,5 miljoen, waar het eerst om ging, is teruggebracht naar ruim drie ton. 'Dat maakt,' aldus Vroegh, 'dat er veel van de fraude van Janssen op deze manier weer is weggepoetst.'

Overigens begon de zitting met officier van Justitie W. Mulder met het door haar indienen van een ‘Voorstel tot aanpassing op de voorlopige dagvaarding’, waarop de raadsvrouwe zich niet had kunnen voorbereiden.’ Dat is weinig sjiek van U, dat u er zo laat mee komt,’ reageerde Vroegh tegen ‘mevrouw de officier’. Die zei, dat  ‘...ze zorgvuldig was geweest door er nu al mee te komen’.
De raadsvrouwe van de zakenman Albert Janssen had nogal wat commentaar op de procedure en de bijbehorende  stukken van de dagvaarding tegen Albert Janssen, wiens zaak op 8 december 2010 wordt behandeld.
Vroegh kreeg een leespauze van 10 minuten om die nieuwe versie door te kunnen nemen.
Later becommentarieerde Vroegh het dossier van het OM ook nog eens, met ‘… dat het in de brei van documenten soms moeilijk was te achterhalen van wie welke stukken zijn..’.

Na afloop reageerde Janssen met ‘..ze missen hier het overleven van een ondernemer. Ik had een groot florerend bedrijf aan de Koninginnelaan [Sellform, Ajellicostuums en een herensociëeteit]. Als sponsor had ik een grote reputatie bij Bossche evenementen en het bedrijfsleven. Er waren 174 man in dienst. Maar de wetgever gaat stug door.’ Daarmee refereerde Janssen naar de deal die in december 2005 met de fiscus was gesloten waarvoor hij voor € 115.000 privé [o.a. van vader Janssen en van John van Deursen] geld leende. Het OM had steeds die deal ontkend. De zaak die tegen Janssen speelde, zou door de fiscus bevroren worden. Maar de Belastingdienst stelde -buiten Janssen om -een ketenaansprakelijkheid op: de schuldeisers van Janssen [Essent, Rabobank en Brabant Water] kregen boekhoudcontroles om hun achterstallige btw alsnog in te kunnen vorderen [..].. Het betekende de neergang voor de  firma's van Janssen. Twee jaar werd alsnog bij Janssen aan de Maasboulevard door de FIOD een inval gedaan. 
’Mijn cliënt, die zich steeds heeft laten bijstaan door deskundige fiscalisten en accountants, heeft de idee dat hem door de fiscus enorm een oor is aangenaaid,’ repliceerde advocaat Vroegh op dit onderdeel van het proces.

De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 8 december 2010.

Zie ook artikel Janssen vast voor fraude dd. 13 april 2010

Terug naar boven