Invoering 30 km zone op binnenstadsring gaat jaren duren

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-08-2016 | Gewijzigd op: 20-08-2016
De volledige invoering van een 30 km zone op de binnenstadsring [Zuid- Willemsvaart, Brugstraat, Koninginnelaan, Koningsweg, Parklaan, Zuidwal en Hekellaan gaat nog jaren duren. Dat plan, dat in 2011 werd geïnitieerd* en  waarvoor in 2013 een handboek werd  opgesteld ** staat nog wel op de begroting  en er is al een klein deel [Hekellaan en het kruispunt Pettelaarseweg, Oude Dieze Zuidwal] van klaar, maar de rest wordt gefaseerd uitgevoerd..
 Volgend jaar -2017- komt de verkeerssituatie rond De Draak aan de beurt.** Daarin is de overkapping van de Drakentunnel [Stationstunnel]  voorzien voor de bussen zodat ze niet meer op het Julianaplein de Colvenierstraat in hoeven draaien..

Zie eerste artikel dd. 2 juli 2013 Traverse ofwel binnenstadsring wordt verkeersboulevard.

De situaties rond het Julianapleinen en rond
De Draak waar het tunneldek wordt vebrreed
.

foto's © paul kriele 10 februari 2012 en 9 juli 2015.

Aansluitend op de situatie rond De Draak volgt de herinrchting van Koningsweg en Koninginnelaan tot Boulevard..
Maar dan moet in de daarop volgende jaren nog de Zuid-Willemsvaart, Brugstraat, Parklaan en Zuidwal worden aangepast tot een 30 km zone.
Het begrip Boulevard klinkt erg riant maar niet op alle trajecten is ruimte voor aparte fietsstroken en groenvoorzieningen.

Al met al zal de uitvoering van dit plan voor de hele binnestadsring waarvoor in 2011 de intientie* werd uitgesproken en in 2013 een handboek** werd opgesteld nog zeker tot 2020 duren, als het daar niet overheen schiet..


Een voorbeeld van hoe de verkeersboulevard met gescheiden fietsstroken
en grondvoorzeiningen
er uit zal komen te zien. Maar zo riant, daar is niet overal plaats voor
..

*Zie voor het handboek voor de ombouw van de binnenstadsring tot 30 km zone [boulevard....]  www.blbwijkraad.nl/pdf3/Binnenstadsring%20Handboek_LR.pdf

**Aanpak verkeerslus rond de Draak:  Aanpak rond de Draak

**of het artikel: 'Volgend jaar [2017] aanleg Oranjeboulevard rond station. dd.30 januari 2016.

Terug naar boven