Slimme sensoren in Bossche wegen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2020 | Gewijzigd op: 04-06-2020
Op tien locaties in de stad worden komende dagen wegdeksensoren die de verkeersdrukte vastleggen, geplaatst. Het is  een proef waarbij het komend  jaar  de betrouwbaarheid van die sensoren wordt getest. De proef  past  bij het doel in 2050 al het vervoer in de stad schoon, toegankelijk en slim moet zijn.
De sensoren komen onder meer in de Stationsweg, Hinthamerstraat, Vlijmenseweg en Graafseweg te liggen. Deze locaties liggen op verschillende typen wegen en de metingen van de wegdeksensoren kunnen er vergeleken worden met andere gegevens.
Strooien en onderhoud
Naast de hoeveelheid verkeer meten de sensoren ook de temperatuur van het wegdek. Ze ‘zien’ of het wegdek droog of nat is. Zo kan onder meer bepaald worden of er gestrooid moet worden tegen gladheid. Als de sensoren nog slimmer worden meten ze ook of er onderhoud aan de weg nodig is. 

Vervoer voor iedereen Wethouder Ufuk Kâhya: “Deze proef is een van de concrete acties uit het actieplan Duurzame Mobiliteit. Het ontstond in samenwerking met het bedrijf Mobility Sensing binnen het landelijke Mobility Lab. Hier gaan startups en overheden samen aan de slag met innovatieve oplossingen voor mobiliteit'.